ขุ่น

ภาษาอังกฤษ


v be turbid
คำอธิบาย: มีลักษณะมัว ไม่ใส ไม่ชัดเจน
ความหมายเหมือนกับ: ขุ่นหมอง
คำที่เกี่ยวข้อง: be muddy
คำตรงข้าม: ใส , ชัด
ตัวอย่างประโยค: น้ำในแม่น้ำขุ่นเหลืองไปตลอดทั้งสายเพราะโคลนและตะกอน