ขุนเพ็ด

ภาษาอังกฤษ


n carved wood of penis
คำอธิบาย: รูปอวัยวะอันเป็นองค์กำเนิดของชาย, รูปของลับของชาย
ความหมายเหมือนกับ: ปลัดขิก , อ้ายขิก
คำที่เกี่ยวข้อง: replica of human penis
ตัวอย่างประโยค: เขานับถือขุนเพ็ดมาก เพราะเชื่อว่าเป็นของที่ให้คุณ