ขึ้นเสียง

ภาษาอังกฤษ


v raise one´s voice
คำอธิบาย: พูดเสียงดังขึ้นด้วยความโกรธ
ความหมายเหมือนกับ: เสียงดัง
คำที่เกี่ยวข้อง: be in a stern voice
คำตรงข้าม: ลดเสียง
ตัวอย่างประโยค: เขาชอบขึ้นเสียงกับเพื่อนเวลาโกรธ โดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัว


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top