ขึ้นป้าย

ภาษาอังกฤษ


v label
ความหมายเหมือนกับ: ปิดป้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: put up a sign or a nameplate , set up a bill-board or sign , set up a sign-board , hang out one´s shingle