ขี้เถ้า

ภาษาอังกฤษ


n ashes
คำอธิบาย: สิ่งที่เป็นผงละเอียดของสิ่งที่เหลือจากไฟเผามอดแล้ว
ความหมายเหมือนกับ: เถ้า , เถ้าถ่าน
คำที่เกี่ยวข้อง: cinders
ตัวอย่างประโยค: บ้านหลังนั้นไหม้จนเหลือแต่ขี้เถ้า


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top