ขี้อาย

ภาษาอังกฤษ


adj bashful
คำอธิบาย: ที่ไม่กล้าทำเพราะรู้สึกกระดาก
ความหมายเหมือนกับ: เขินอาย , เหนียมอาย
คำที่เกี่ยวข้อง: shy , coy , shamefaced
คำตรงข้าม: กล้า
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงตะวันออกมีนิสัยขี้อายกว่าผู้หญิงตะวันตก