ขี้สงสาร

ภาษาอังกฤษ


v give in
ความหมายเหมือนกับ: ยอมง่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: yield , comply
คำตรงข้าม: ใจแข็ง
adj meek
ความหมายเหมือนกับ: ยอมง่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: soft-hearted , submissive , weak , sensitive
คำตรงข้าม: ใจแข็ง