ขี้สงสัย

ภาษาอังกฤษ


adj suspicious
คำอธิบาย: ที่ไม่แน่ใจหรือลังเลในข้อเท็จจริง
คำที่เกี่ยวข้อง: dubious , doubtful , skeptical
ตัวอย่างประโยค: เขาบอกว่าเด็กขี้สงสัยมักจะเป็นเด็กที่ฉลาด


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top