ขากเสมหะ

ภาษาอังกฤษ


v spit
ความหมายเหมือนกับ: ถุย , ขากถุย , ขากน้ำลาย , ขากเสลด
คำที่เกี่ยวข้อง: spit up , expectorate