ขับร้อง

ภาษาอังกฤษ


v sing
คำอธิบาย: เปล่งเสียงออกมาเป็นทำนองต่างๆ
ความหมายเหมือนกับ: ร้องเพลง , ร้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: sing a song
ตัวอย่างประโยค: หล่อนหัดขับร้องมาตั้งแต่เด็ก หวังว่าสักวันจะเป็นนักร้องให้ได้