ขัดแตะ

ภาษาอังกฤษ


n lath
คำอธิบาย: ฝาเรือนที่ทำจากไม้ไผ่ซีกสอดขัดกับลูกตั้ง
ความหมายเหมือนกับ: ฝาขัดแตะ
คำที่เกี่ยวข้อง: wattle
ตัวอย่างประโยค: ฝาบ้านของบังกะโลนี้ทำเป็นฝาขัดแตะ ดูเข้ากับธรรมชาติที่นี่ดี