ขัด

ภาษาอังกฤษ


v go against
คำอธิบาย: ไม่ทำตามหรือฝ่าฝืนสิ่งที่กำหนดไว้
ความหมายเหมือนกับ: ขัดแย้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: be opposed to , be in contrast to
ตัวอย่างประโยค: การกระทำของเธอขัดต่อศีลธรรมและประเพณีของเมืองนี้
v rub
คำอธิบาย: ถูให้เกลี้ยง, ถูให้ผ่องใสหรือให้ขึ้นเงา
ความหมายเหมือนกับ: ถู , ขูด , ลับ , ขัดเงา , ขัดสี
คำที่เกี่ยวข้อง: burnish , wipe , scrub
ตัวอย่างประโยค: คนใช้กำลังขัดพื้นด้วยแปรงทองเหลือง
v cross
คำอธิบาย: ทำให้ติดขวางไว้ไม่ให้หลุดออก
ความหมายเหมือนกับ: กลัด , ตรึง
ตัวอย่างประโยค: แม่ขัดฝาหม้อข้าวด้วยไม้ไผ่ด้ามยาว
v go against
คำอธิบาย: เห็นแย้งกันหรือไม่ลงรอยกัน
ความหมายเหมือนกับ: ขัดแย้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: violate , override
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายค้านมักขัดกับฝ่ายรัฐบาลเป็นเรื่องธรรมดา
v act immorally
คำอธิบาย: ไม่ทำตามหรือฝ่าฝืนสิ่งที่กำหนดไว้
ความหมายเหมือนกับ: ขัดแย้ง , แย้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: contravene , be incompatible with , be immoral
คำตรงข้าม: ยอมตาม , ทำตาม , เห็นด้วย
ตัวอย่างประโยค: การกระทำของเธอขัดต่อศีลธรรมและประเพณีของเมืองนี้