ของ

ภาษาอังกฤษ


n thing
คำอธิบาย: สิ่งต่างๆ
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งของ , สรรพสิ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: stuff , possessions , good , articles , property
ตัวอย่างประโยค: ชมรมค่ายอาสาพัฒนาขอบริจาคของที่เหลือใช้จากประชาชนทั่วไป
prep of
ตัวอย่างประโยค: บ้านของเขาคือหลังสีฟ้าที่ตั้งอยู่ริมถนน

คำที่มี "ของ" ในคำ


ของรับไหว้ n token of a bride and bridegroom´s respect
คำอธิบาย: ของที่ผู้ใหญ่ให้ตอบแทนเมื่อคู่บ่าวสาวมาไหว้
หน่วยนับ: อย่าง, ชนิด, ชิ้น
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่เจ้าสาวมอบรถยนต์เป็นของรับไหว้แก่คู่บ่าวสาว

ของขึ้น n black magic; voodoo
คำอธิบาย: การที่ของศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวแสดงอิทธิฤทธิ์ขึ้นมา

ของขึ้น n insanity
คำอธิบาย: การแสดงความกล้าอย่างบ้าบิ่นซึ่งไม่ใช่ปกติวิสัย

ของฟุ่มเฟือย n luxury
ตัวอย่างประโยค: ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยเช่นนี้ รัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชนลดการจับจ่ายซื้อของฟุ่มเฟือย เช่น น้ำหอมที่นำเข้าจากต่างประเทศ

ของกินของใช้ n consumer product
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องอุปโภคบริโภค
ตัวอย่างประโยค: มหกรรมแสดงสินค้ามีสินค้านานาภัณฑ์ลดราคาให้เลือกมีทั้งของกินของใช้ ของประดับ และของที่ระลึก

ของมึนเมา n liquor
คำอธิบาย: สิ่งที่กินแล้วทำให้เกิดอาการมึนเมา ซึ่งส่วนใหญ่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ เช่น เหล้า
ตัวอย่างประโยค: เขาให้สัตยาธิษฐานว่าเขาจะไม่เสพของมึนเมาต่อไป

ของกระจุกกระจิก n knickknack
ตัวอย่างประโยค: ในตู้มีของกระจุกกระจิกมากมาย

ของกลาง n exhibit
คำอธิบาย: ของที่ทำหรือมีไว้เป็นความผิด หรือที่ได้มาโดยได้กระทำความผิด หรือที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิด หรือที่สงสัยว่าเป็นของดังกล่าว ซึ่งเจ้าพนักงานได้ยึดไว้เป็นหลักฐานในคดีอาญา
ความหมายเหมือนกับ: หลักฐาน
ตัวอย่างประโยค: จำเลยถูกจับได้พร้อมด้วยของกลาง

ของกอง n fruits and dry food prepared for monks during a special occasion
คำอธิบาย: ของแห้งและผลไม้ที่ทายกวัดหามาไว้สมทบถวายพระในเวลาทอดกฐินหรือเทศน์มหาชาติ

ของกำนัล n gift
คำอธิบาย: สิ่งของที่นำไปให้แก่ผู้ที่รักและนับถือ
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ของขวัญ , ของให้ , ของฝาก
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่ยอมรับของกำนัล

ของกิน n foodstuff
คำอธิบาย: ของสำหรับกิน
ความหมายเหมือนกับ: อาหาร
ตัวอย่างประโยค: หน้าสถานีรถไฟมีรถเข็นขายของกินเป็นแถว

ของขบเคี้ยว n snack
คำอธิบาย: ของกินเล่นที่ไม่เจตนากินให้อิ่ม
หน่วยนับ: อัน,ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ขนมขบเคี้ยว , ของกินเล่น , ขนม , อาหารว่าง
ตัวอย่างประโยค: เขาซื้อของขบเคี้ยวเข้าไปกินในโรงหนัง

ของขลัง n amulet
คำอธิบาย: สิ่งของที่เชื่อกันว่ามีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอาจบันดาลให้สำเร็จได้ดังประสงค์
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องราง
ตัวอย่างประโยค: ร่างกายของเขาฟันไม่เข้าเพราะเขามีของขลังป้องกันตัว

ของขวัญ n gift
คำอธิบาย: สิ่งของที่ให้แก่เจ้าของขวัญ เมื่อเสร็จพิธีทำขวัญแล้ว
หน่วยนับ: ชิ้น
ตัวอย่างประโยค: ชายหนุ่มให้แหวนเป็นของขวัญวันเกิดแก่แฟนสาว

ของค้าง n leftover
คำอธิบาย: ของกินที่เหลือข้ามคืน
ความหมายเหมือนกับ: ของเหลือ
ตัวอย่างประโยค: กับข้าวในตอนเช้าเป็นของค้างจากเมื่อคืน

ของเค็ม n salty food
คำอธิบาย: ของกินที่หมักหรือดองด้วยเกลือ
ตัวอย่างประโยค: แกงเผ็ดจะมีของเค็มเครื่องเคียงได้แก่ ไข่เค็ม ปลาเค็ม หรือเนื้อเค็ม

ของเคียง n side dish
คำอธิบาย: ของกินที่เอามาตั้งเทียบข้าง
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องเคียง
ตัวอย่างประโยค: เขากินยำปลาดุกฟูโดยมีผักสดเป็นของเคียง

ของจำเป็น n necessity
ความหมายเหมือนกับ: ของสำคัญ
ตัวอย่างประโยค: กะทิเป็นของจำเป็นสำหรับการทำขนมไทย

ของแจก n premium
ความหมายเหมือนกับ: ของแถม , ของฟรี
ตัวอย่างประโยค: ผู้ประกอบการชุดนักเรียนลดต้นทุนด้วยการงดของแจกของแถมรวมทั้งงบโฆษณาประชาสัมพันธ์ลง

ของโจร n steal
คำอธิบาย: สิ่งของที่ถูกโจรกรรมมา
ความหมายเหมือนกับ: ของร้อน
ตัวอย่างประโยค: การรับซื้อของโจรนั้นผิดกฎหมาย

ของชำร่วย n souvenir
คำอธิบาย: ของตอบแทนผู้มาช่วยงาน
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ของแจก , ของที่ระลึก , ของตอบแทน , ของกำนัล
ตัวอย่างประโยค: คู่บ่าวสาวแจกน้ำหอมเป็นของชำร่วยแก่แขกที่มาร่วมงาน

ของดี n charm
ความหมายเหมือนกับ: ของขลัง
ตัวอย่างประโยค: ไฟไหม้ไม่ลามมาถึงบ้านเราก็เพราะเรามีของดีอยู่ในบ้าน

ของแถม n premium
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ของแจก , ของฟรี , ของสมนาคุณ
ตัวอย่างประโยค: พ่อค้าแจกจานเป็นของแถมสำหรับผู้ที่ซื้อยาสีฟัน

ของที่ระลึก n souvenir
คำอธิบาย: สิ่งของต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องแสดงว่าได้เคยทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
หน่วยนับ: ชิ้น
ตัวอย่างประโยค: เขาใช้เวลาว่างในการเขียนรูปขายให้นักท่องเที่ยวเป็นของที่ระลึก

ของธรรมดา n ordinary
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องธรรมดา , เรื่องปกติ
ตัวอย่างประโยค: การตายเป็นของธรรมดาที่ต้องเกิดขึ้นสำหรับมนุษย์ทุกคน

ของนอก n imported goods
คำอธิบาย: ของที่มาจากต่างประเทศ
ความหมายเหมือนกับ: ของต่างประเทศ
ตัวอย่างประโยค: ของนอกที่จัดว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยได้แก่ น้ำหอมและเครื่องสำอาง

ของโบราณ n antique
คำอธิบาย: สิ่งของ เครื่องใช้ที่สร้างหรือผลิตขึ้นในสมัยโบราณ
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ของเก่า , ของเก่าแก่ , โบราณวัตถุ , วัตถุโบราณ
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านลักลอบขุดหาของโบราณขึ้นมาเป็นสมบัติของตนเอง

ของผสม n blend
ตัวอย่างประโยค: คาร์โบไฮเดรตมีการสลายตัวออกมาในรูปแบบต่างๆ ในลักษณะของผสมที่ซับซ้อนอันเป็นกลิ่นรสเฉพาะตัว

ของฝาก n gift
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ของที่ระลึก , ของกำนัล
ตัวอย่างประโยค: พ่อซื้อน้ำหอมเป็นของฝากจากฝรั่งเศส

ของมีคม n sharp weapon
ตัวอย่างประโยค: กรุณาเก็บของมีคมในที่ที่เด็กเอื้อมไม่ถึง

ของร้อน n stolen article
คำอธิบาย: ของที่มีผู้ขโมยเขาเอามาฝากไว้หรือจำหน่ายให้ ถ้ารับเอาไว้จะทำให้เดือดร้อน, ของที่ผิดกฎหมาย ถ้ามีไว้ในครอบครองจะทำให้เดือดร้อน
ความหมายเหมือนกับ: ของโจร , ของเถื่อน
ตัวอย่างประโยค: นาฬิกาเรือนนี้เป็นของร้อน

ของรัก n beloved (thing)
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ของหวง , ของรักของหวง
ตัวอย่างประโยค: ภาพเขียนรูปทะเลที่กำลังบ้าคลั่งเป็นของรักของแม่

ของรางวัล n prize
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ของขวัญ
ตัวอย่างประโยค: คนงานของบริษัทได้รับของรางวัลจากเจ้านาย

ของลับ n genital
คำอธิบาย: อวัยวะสืบพันธุ์
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นโรคจิตชอบอวดของลับ

ของล้ำค่า n valuables
ความหมายเหมือนกับ: ของยิ่งค่า

ของเล่น n toy
คำอธิบาย: ของสำหรับเด็กเล่นเพื่อให้สนุกหรือเพลิดเพลิน
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ของเด็กเล่น
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ วิ่งกรูเข้าไปหาและร้องด้วยความตื่นเต้นดีใจที่เห็นแม่ซื้อของเล่นชนิดใหม่มาฝาก

ของเลื่อน n savoury
คำอธิบาย: สำรับคาวหวานที่เจ้าภาพในงานทำบุญนำไปให้ผู้ที่นับถือด้วยไมตรีจิต

ของเลื่อนเตือนขันหมาก n savoury
คำอธิบาย: สำรับคาวหวานเนื่องในการแต่งงาน ซึ่งฝ่ายเจ้าสาวนำไปให้ฝ่ายเจ้าบ่าวเพื่อเตือนบอกให้ทราบว่าทางบ้านเจ้าสาว เตรียมพร้อมที่จะรับขันหมากได้แล้ว

ของวัด n ecclesiastical material
ความหมายเหมือนกับ: ของสงฆ์
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านยืมของวัดมาใช้ช่วยงานทำบุญของหมู่บ้าน

ของว่าง n snack
คำอธิบาย: ของกินนอกเวลากินข้าว มักกินในเวลาบ่าย
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องว่าง , อาหารว่าง , ของกินเล่น
ตัวอย่างประโยค: ผลไม้ที่นิยมรับประทานเป็นของหวานของว่างหรือเมื่อหิวได้แก่กล้วย ส้มต่างๆ แตงโม สับปะรด มะละกอ

ของสงฆ์ n ecclesiastical material
คำอธิบาย: ของที่เป็นของวัด, ของที่สงฆ์ใช้ร่วมกัน
ความหมายเหมือนกับ: ของวัด
ตัวอย่างประโยค: ที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินของสงฆ์

ของสงวน n genital
คำอธิบาย: อวัยวะสืบพันธุ์และหน้าอก
ตัวอย่างประโยค: ร่างกายเปล่าเปลือยปกปิดของสงวนไว้ด้วยจับปิ้งทั้งบนและล่างเท่านั้น

ของสด n fresh food
คำอธิบาย: ของที่มิได้สุกด้วยไฟ
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเธออยากได้ของสดต้องไปซื้อที่ตลาดแต่เช้ามืด

ของสดของคาว n fresh food
คำอธิบาย: ของกินที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์หรือปลาทั้งสุกและดิบ
ความหมายเหมือนกับ: ของสดคาว
ตัวอย่างประโยค: แม่ครัวเตรียมของสดของคาวเพื่อใช้ปรุงอาหารเลี้ยงแขก

ของแสลง n injurious food
คำอธิบาย: อาหารที่ไม่ถูกกับโรค
ตัวอย่างประโยค: เวลาป่วยอย่ากินของแสลงจะทำให้หายช้า

ของหมั้น n marriage price
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: สินสอด , สินสอดทองหมั้น
ตัวอย่างประโยค: คนไทยนิยมใช้ทองเป็นของหมั้น

ของหลวง n crown property
คำอธิบาย: ของที่เป็นของพระมหากษัตริย์, ของที่เป็นของแผ่นดินหรือรัฐ
ตัวอย่างประโยค: คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความเอาที่วัดและตึกดังกล่าวเป็นของหลวง

ของเหลือ n remnant
ความหมายเหมือนกับ: ของค้าง
ตัวอย่างประโยค: เค้กที่เธอกินเป็นของเหลือจากเมื่อคืน

ของไหล n fluid
คำอธิบาย: สสารซึ่งมีรูปร่างเปลี่ยนไปได้ตามภาชนะที่รองรับ ได้แก่ ของเหลวและแก๊ส
ตัวอย่างประโยค: น้ำจัดได้ว่าเป็นของไหลประเภทหนึ่ง

ของไหว้ n sacrificial offering
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องเซ่น , ของเซ่น , เครื่องบวงสรวง
ตัวอย่างประโยค: ชาวไทยเชื้อสายจีนเตรียมซื้อของไหว้เพื่อใช้ในเทศกาลตรุษจีน

ของ้อ v ask for forgiveness
คำอธิบาย: อ่อนเข้าหาเพื่อขอคืนดีด้วยหรือเพื่อให้ยอมช่วยเหลือ
ความหมายเหมือนกับ: งอนง้อ , ง้อ
ตัวอย่างประโยค: เธอไม่อยากของ้อเขาเลย

ของ้าว n scythe
คำอธิบาย: อาวุธด้ามยาวมีง้าวอยู่ตรงปลาย ใต้ง้าวมีขอสำหรับสับบังคับช้างได้
ตัวอย่างประโยค: ควาญช้างใช้ของ้าวในการบังคับช้าง

ของใช้ n appliance
คำอธิบาย: ของสำหรับใช้
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: บริภัณฑ์ , เครื่องใช้ , ข้าวของเครื่องใช้ , สิ่งของ
คำตรงข้าม: ของกิน
ตัวอย่างประโยค: ของใช้ทุกอย่างในโรงแรมน่าจับต้องทุกชิ้น

ของเหลว n liquid
คำอธิบาย: ของที่ไม่แข็ง มีลักษณะไหลได้อย่างน้ำ, สถานะหนึ่งของสสารซึ่งมีปริมาตรคงตัว แต่รูปร่างเปลี่ยนไปได้ตามภาชนะที่รองรับ, สถานะระหว่างแก๊สกับของแข็ง
คำตรงข้าม: ของแข็ง
ตัวอย่างประโยค: เด็กที่อายุย่างเข้าเดือนที่ 12 ถึง 18 จะต้องหย่านมและเปลี่ยนจากการกินของเหลวมาเป็นของแข็ง

ของหวาน n sweet
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ขนมหวาน , ขนม
คำตรงข้าม: ของคาว
ตัวอย่างประโยค: ของหวานหลังอาหารมื้อนี้มีข้าวเหนียวทุเรียน

ของปลอม n fake
ความหมายเหมือนกับ: ของเทียม , ของเก๊
คำตรงข้าม: ของจริง , ของแท้
ตัวอย่างประโยค: น้ำหอมเหล่านี้เป็นของปลอมเพราะกลิ่นผิดไปจากของจริงมาก

ของเสีย n waste
ความหมายเหมือนกับ: กาก , มูลฝอย , ขยะมูลฝอย , ของสกปรก , ของโสโครก
คำตรงข้าม: ของดี
ตัวอย่างประโยค: คนที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งชอบทิ้งของเสียลงแม่น้ำ

ของสูง n sacred thing
คำตรงข้าม: ของต่ำ
ตัวอย่างประโยค: ในวัฒนธรรมไทยถือว่าศีรษะเป็นของสูง

ของเถื่อน n contraband goods
คำอธิบาย: ของที่ผิดกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: ของผิดกฎหมาย
คำตรงข้าม: ของถูกกฎหมาย
ตัวอย่างประโยค: พรุ่งนี้คนร้ายจะลักลอบขนของเถื่อนเข้าพม่า

ของหนีภาษี n smuggled goods
ความหมายเหมือนกับ: ของผิดกฎหมาย
คำตรงข้าม: ของถูกกฎหมาย
ตัวอย่างประโยค: กรมศุลกากรจับของหนีภาษีได้เป็นจำนวนมากที่ท่าเรือคลองเตย

ของจริง n authentic
คำอธิบาย: ตัวจริงของแท้
ความหมายเหมือนกับ: ของแท้
คำตรงข้าม: ของเทียม , ของปลอม
ตัวอย่างประโยค: นาฬิกาเรือนนี้เป็นของจริงแน่นอน

ของเทียม n fake
คำอธิบาย: ของที่ทำขึ้นเพื่อเลียนแบบของจริง
ความหมายเหมือนกับ: ของปลอม , ของเก๊
คำตรงข้าม: ของแท้ , ของจริง
ตัวอย่างประโยค: ดอกไม้พวกนี้เป็นของเทียมที่ทำเลียนแบบของจริง

ของแปลก n strange thing/goods
หน่วยนับ: ชิ้น
คำตรงข้าม: ของธรรมดา
ตัวอย่างประโยค: ชาวคณะของเราคนหนึ่งซื้อของแปลกกลับมาจากอียิปต์

ของแท้ n genuine thing
ความหมายเหมือนกับ: ของจริง
คำตรงข้าม: ของปลอม , ของเทียม
ตัวอย่างประโยค: เซียนพระบางท่านสามารถแยกแยะพระสมเด็จฯ ของแท้เพียงองค์เดียวจากจำนวนพระที่กองสุมอยู่มากมายได้โดยการกวาดสายตา

ของมีค่า n valuables
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ทรัพย์สมบัติ
คำตรงข้าม: ของไร้ค่า
ตัวอย่างประโยค: บ้านหลังนี้ไม่มีของมีค่าเลย

ของชำ n grocery
คำอธิบาย: ของแห้งต่างๆ ที่ใช้เป็นอาหาร เช่น พริก กะปิ หอม กระเทียม
ความหมายเหมือนกับ: ของแห้ง
คำตรงข้าม: ของสด
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่ประกอบอาชีพเปิดร้านขายของชำในหมู่บ้าน

ของแห้ง n dry foodstuff
คำอธิบาย: ของที่เก็บไว้ได้นานๆ
ความหมายเหมือนกับ: อาหารแห้ง , เสบียงกรัง
คำตรงข้าม: ของสด , อาหารสด
ตัวอย่างประโยค: ร้านนี้มีของสดของแห้งขายทุกชนิด

ของต่ำ n low things
คำตรงข้าม: ของสูง
ตัวอย่างประโยค: ในวัฒนธรรมไทยถือว่าเท้าเป็นของต่ำ

ของคาว n meat
คำอธิบาย: ของกินที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์หรือปลา
ความหมายเหมือนกับ: กับข้าว
คำตรงข้าม: ของหวาน
ตัวอย่างประโยค: เขากินของคาวสลับกับของหวาน

ของแข็ง n solid
คำอธิบาย: สิ่งที่รวมตัวกันแน่น, สิ่งที่มิใช่ของเหลวหรือแก๊ส
คำตรงข้าม: ของเหลว
ตัวอย่างประโยค: เธอรู้สึกเหมือนมีของแข็งกระแทกเข้าที่ใบหน้าอย่างรุนแรง

ของส่วนตัว n personal effects
ความหมายเหมือนกับ: ของใช้ส่วนตัว
ตัวอย่างประโยค: ในการเดินทางอุปกรณ์กองกลางเรามีให้ครบครัน เอาแต่ของส่วนตัว เต็นท์กับถุงนอนไปก็พอ

ของเด็กเล่น n toy
คำอธิบาย: ของสำหรับเด็กเล่นเพื่อให้สนุกหรือเพลิดเพลิน
ความหมายเหมือนกับ: ของเล่นเด็ก , ของเล่น
ตัวอย่างประโยค: ปืนที่เป็นของเด็กเล่นเลียนแบบได้เหมือนปืนจริงมาก

ของถวาย n offering/s
คำอธิบาย: สิ่งของที่มอบให้ (ใช้แก่พระสงฆ์หรือเจ้านาย)
หน่วยนับ: ชนิด
ตัวอย่างประโยค: ท่านมาถึงสันติอโศก 21.20 น. มาพร้อมของถวาย กระเช้าผลไม้ และของกินของใช้อีกหนึ่งกล่อง

ของเส้นไหว้ n offering

ของไร้ค่า n worthless thing

ของหวงแหน n treasure

ของต้องห้าม n prohibition
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องต้องห้าม

ของซื้อของขาย n goods
ความหมายเหมือนกับ: ผลิตภัณฑ์

ของกินเล่น n snack
ความหมายเหมือนกับ: ของขบเคี้ยว

ของเก่า n antiques
ความหมายเหมือนกับ: วัตถุโบราณ

ของเน่าเสีย n refuse
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งปฏิกูล , ขยะ

ของใหม่ n innovation
คำตรงข้าม: สิ่งเก่า , ของเก่า

ของบริโภค n eatables
ความหมายเหมือนกับ: ของกิน

ของเซ่น n oblation
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องบูชา , เครื่องเซ่น , ของไหว้

ของเซ่น n oblation
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องเซ่น , เครื่องบูชา , ของไหว้

ของเซ่น n oblation
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องเซ่น , เครื่องบูชา , ของไหว้

ของสังเวย n offering
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องบูชา , ของไหว้ , เครื่องสังเวย , เครื่องบวงสรวง , ของบูชา

ของบูชา n offering
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องบูชา , ของไหว้ , เครื่องสังเวย , เครื่องบวงสรวง , ของสังเวย

ของอุปโภค n consumer goods
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องใช้ , ของใช้ , สิ่งของเครื่องใช้
คำตรงข้าม: เครื่องบริโภค

ของหนัก n heavy thing

ของโลก adj worldly
ความหมายเหมือนกับ: โลกีย์ , ทางโลก

ของโลก adj worldly
ความหมายเหมือนกับ: โลกิยะ , ทางโลก

ของหอม n fragrant
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องหอม

ของนำเข้า n import
ความหมายเหมือนกับ: สินค้าเข้า
คำตรงข้าม: สินค้าส่งออก

ของหอม n perfume
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องหอม , เสาวคันธ์

ของที่ตกค้าง n leftovers
ความหมายเหมือนกับ: กาก , ของเหลือ , ส่วนที่เหลือ

ของตัวอย่าง n sample
ความหมายเหมือนกับ: ของทดลอง , ตัวอย่างสินค้า

ของทดลอง n sample
ความหมายเหมือนกับ: ของตัวอย่าง , ตัวอย่างสินค้า

ของเดน n dregs

ของเมา n liquor
ความหมายเหมือนกับ: น้ำเมา , ของมึนเมา

ของขบฉัน n priest´s mastication

ของให้ n gift
ความหมายเหมือนกับ: ของขวัญ , ของฝาก

ของกินเล่น n snack
ความหมายเหมือนกับ: ขนมขบเคี้ยว , ขนม , อาหารว่าง

ของสำคัญ n necessity

ของฟรี n premium
ความหมายเหมือนกับ: ของแถม

ของตอบแทน n souvenir
ความหมายเหมือนกับ: ของแจก , ของที่ระลึก , ของกำนัล

ของฟรี n premium
ความหมายเหมือนกับ: ของแจก , ของสมนาคุณ

ของสมนาคุณ n premium
ความหมายเหมือนกับ: ของแจก , ของฟรี

ของต่างประเทศ n imported goods

ของเก่า n antique
ความหมายเหมือนกับ: ของเก่าแก่ , โบราณวัตถุ , วัตถุโบราณ

ของเก่าแก่ n antique
ความหมายเหมือนกับ: ของเก่า , โบราณวัตถุ , วัตถุโบราณ

ของหวง n beloved (thing)
ความหมายเหมือนกับ: ของรักของหวง

ของรักของหวง n beloved (thing)
ความหมายเหมือนกับ: ของหวง

ของยิ่งค่า n valuables

ของกินเล่น n snack
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องว่าง , อาหารว่าง

ของสดคาว n fresh food

ของเซ่น n sacrificial offering
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องเซ่น , เครื่องบวงสรวง

ของทำทาน n offering
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องไทยทาน , วัตถุทาน

ของใหม่ n innovation
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งใหม่

ของพื้นเมือง n local product

ของผิดกฎหมาย n contraband

ของมัวเมา n bad influence
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งมัวเมา

ของเก๊ n fake
ความหมายเหมือนกับ: ของเทียม
คำตรงข้าม: ของจริง , ของแท้

ของสกปรก n waste
ความหมายเหมือนกับ: กาก , มูลฝอย , ขยะมูลฝอย , ของโสโครก
คำตรงข้าม: ของดี

ของโสโครก n waste
ความหมายเหมือนกับ: กาก , มูลฝอย , ขยะมูลฝอย , ของสกปรก
คำตรงข้าม: ของดี

ของผิดกฎหมาย n contraband goods
คำตรงข้าม: ของถูกกฎหมาย

ของผิดกฎหมาย n smuggled goods
คำตรงข้าม: ของถูกกฎหมาย

ของเก๊ n fake
ความหมายเหมือนกับ: ของปลอม
คำตรงข้าม: ของแท้ , ของจริง

ของใช้ส่วนตัว n personal effects

ของผิดกฎหมาย n contraband

ของมัวเมา n bad influence
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งมัวเมา

ของเล่นเด็ก n toy
ความหมายเหมือนกับ: ของเล่น

เพื่อประโยชน์ของ v for the benefit of
ตัวอย่างประโยค: ทหารเหล่านี้ได้ต้อนบังคับให้ชาวบ้านโยกย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อประโยชน์ของโครงการท่อส่งก๊าซ

ในนามของ adv on behalf of
ตัวอย่างประโยค: ผมโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันในนามของบริษัทล็อกซเล่ย์จำกัด(มหาชน)

ห่อของขวัญ v wrap a present
ตัวอย่างประโยค: ห้างสรรพสินค้าห่อของขวัญของลูกค้าฟรีในช่วงเทศกาลปีใหม่

ร้านขายของชำ n grocer´s shop

ชั้นวางของ n shelf

รถขนของ n transport vehicle

เจ้าของที่ดิน n landowner
คำอธิบาย: ผู้ที่มีสิทธิครอบครองและใช้สอยที่ดินแห่งนั้น
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าของที่
ตัวอย่างประโยค: หากพื้นที่บ้านโนนจันทร์ไม่ได้ใช้ประโยชน์จริง ก็ให้กฟผ. ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์คืนแก่เจ้าของที่ดินเดิม

หน้าที่ของพลเมือง n civic duty
ความหมายเหมือนกับ: หน้าที่พลเมือง
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ ควรจะได้รับการดูแลอบรมรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เข้าใจถึงหน้าที่ของพลเมืองเป็นอย่างดี

ใบเบิกของ n requisition
คำอธิบาย: หนังสือบอกรายการที่จะขอเบิกของ
ตัวอย่างประโยค: พนักงานต้องเขียนใบเบิกของก่อนที่จะเบิกของได้

เจ้าของกิจการ n proprietor
คำอธิบาย: ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองใช้สอยประโยชน์ ในการงานที่ตนประกอบ
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงคนนั้นเป็นเจ้าของกิจการส่งออกเสื้อผ้าไปต่างประเทศรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่ง

ขายของ v sell goods
ความหมายเหมือนกับ: ขายสินค้า
ตัวอย่างประโยค: ผู้คนนิยมไปซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าเพราะขายของราคาถูกกว่าร้านค้าทั่วไป

คลังเก็บของ n warehouse
คำอธิบาย: สถานที่ที่เก็บของเป็นจำนวนมากๆ
ความหมายเหมือนกับ: โกดัง
ตัวอย่างประโยค: สินค้าได้ถูกนำเข้าไปเก็บไว้ในคลังเก็บของก่อนรอออกจำหน่าย

ข้าวของ n things
คำอธิบาย: สิ่งของต่างๆ มีทั้งเครื่องใช้เครื่องประดับ เป็นต้น
หน่วยนับ: ชิ้น, อัน
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องใช้ , ของ , สิ่งของ , ข้าวของเครื่องใช้ , ของใช้
ตัวอย่างประโยค: อย่าทิ้งข้าวของไว้เกลื่อนกลาดอย่างนี้ มันไม่สะอาดตาเลย

คนขายของ n vendor
คำอธิบาย: ผู้ที่ทำหน้าที่ขายของให้กับผู้ซื้อ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: พ่อค้า , แม่ค้า , คนขาย , ผู้ขาย
ตัวอย่างประโยค: คนขายของที่ตลาดเขากางมุ้งนอนที่แผงกันอย่างนี้เลยหรือ

ค้าของเถื่อน v smuggle
คำอธิบาย: ลอบนำสินค้าเข้ามาโดยไม่เสียภาษี

ความหนาแน่นของประชากร n density of population
ตัวอย่างประโยค: การจัดจำนวนส.ส.ในแต่ละเขตมักจะจัดโดยการดูความหนาแน่นของประชากรต่อขนาดของพื้นที่

สิ่งของ n thing
หน่วยนับ: ชิ้น, อัน
ความหมายเหมือนกับ: วัตถุ
ตัวอย่างประโยค: กรมประชาสงเคราะห์รับบริจาคหนังสือ สิ่งของ ให้เด็กนักเรียนในชนบทที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน

ปล่อยของ v let the magic thing go
คำอธิบาย: ทำพิธีไสยศาสตร์ให้ของไปทำร้ายผู้อื่น
ตัวอย่างประโยค: ที่นี่ยังมีความเชื่อทางเรื่องไสยศาสตร์ของชาวบ้านที่ว่า หมอผีสามารถปล่อยของเข้าท้องทำลายคนอื่นได้

ปล่อยของ v sell something
คำอธิบาย: ขายของออกไป
ความหมายเหมือนกับ: ขายของ
ตัวอย่างประโยค: ตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะปล่อยของค้างสต๊อกพวกนี้ออกไปได้ยังไง

เป็นเจ้าของ v possess
ตัวอย่างประโยค: ผู้ชนะจะเป็นเจ้าของเงินรางวัลมหาศาล

เป็นตัวของตัวเอง adj self-confident
ความหมายเหมือนกับ: มั่นใจในตัวเอง , เชื่อมั่นในตัวเอง
ตัวอย่างประโยค: เขามีนิสัยเป็นตัวของตัวเองผู้ใดจะจูงจมูกเขาไม่ได้

ลองของ v test the efficacy of the talisman
คำอธิบาย: ทดสอบความขลัง หรือศักดิ์สิทธิ์, ท้าทายอำนาจ
ตัวอย่างประโยค: เขามีนิสัยส่วนตัวที่ชอบลองของ โดยลืมนึกไปว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร

ลักษณะของภูมิประเทศ n topography
คำอธิบาย: ลักษณะทางกายภาพและทางธรรมชาติของแผ่นดิน รวมถึงความสูงต่ำของผิวโลก ทะเลสาบ ถนนหนทาง และเมืองต่างๆ
ตัวอย่างประโยค: สภาพอากาศบริเวณนี้ค่อนข้างหนาวและร้อนจัดเพราะมีลักษณะของภูมิประเทศเป็นหุบเขา

เล่นขายของ v be childish
คำอธิบาย: ทำไม่ถูกหลักเกณฑ์หรือทำอย่างเด็กเล่น
ตัวอย่างประโยค: งานนี้จะมามัวเล่นขายของแบบเด็กๆ ไม่ได้นะผมเอาจริง

เอกภาพของภาษา n language autonomy

เจ้าของ n owner
คำอธิบาย: ผู้มีสิทธิครอบครอง ใช้สอย เก็บผลประโยชน์ และจำหน่ายทรัพย์สิน, ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ครอบครอง
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นเจ้าของกิจการสิ่งทอที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เจ้าของงาน n host
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าภาพ
คำตรงข้าม: แขก
ตัวอย่างประโยค: นักวิเคราะห์ระบบจะต้องเสนอการออกแบบนี้เพื่อให้เจ้าของงานรับรอง

เจ้าของเดิม n original owner
ตัวอย่างประโยค: เขาได้ห้องทำงานใหม่ห้องหนึ่งซึ่งเจ้าของเดิมยอมโยกย้ายไปนั่งทำงานที่อื่น

เจ้าของภาษา n native speaker
คำอธิบาย: คนที่พูดภาษาใดภาษาหนึ่งตั้งแต่เกิดเรียกว่าคนนั้นเป็นเจ้าของภาษา
ตัวอย่างประโยค: นักภาษาศาสตร์ที่ศึกษาภาษาทั่วไปจะได้ข้อมูลส่วนใหญ่จากการซักถามเจ้าของภาษา

เจ้าของร้าน n shopkeeper
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: เถ้าแก่
คำตรงข้าม: ลูกค้า
ตัวอย่างประโยค: เจ้าของร้านแถวนี้ไม่ต้องการให้รถจอดข้างหน้าร้าน

ใบส่งของ n invoice
คำอธิบาย: เอกสารรับสิ่งของหรือสินค้าที่ส่งไปโดยผู้ส่งลงซื้อ
ตัวอย่างประโยค: บริษัทจะทำการส่งสินค้าพร้อมใบส่งของและใบแจ้งหนี้ไปยังลูกค้า

ซื้อของ v shop for
ความหมายเหมือนกับ: จ่ายของ , จับจ่าย , ซื้อ
คำตรงข้าม: ขายของ
ตัวอย่างประโยค: แม่ครัวไปซื้อของที่ตลาด

กางของ n Millingtonia hortensis Linn.
หน่วยนับ: ต้น, ดอก
ความหมายเหมือนกับ: กาซะลอง , ปีบ
ตัวอย่างประโยค: ดอกแห้งของกางของใช้ประสมยาสูบ

การค้าของเถื่อน n bootleg
ตัวอย่างประโยค: การค้าของเถื่อนถือว่าผิดกฎหมาย

ขนของ v move things
ความหมายเหมือนกับ: ขนย้าย
ตัวอย่างประโยค: กรรมกรขนของจากโกดังไปที่รถบรรทุก

ความเป็นเจ้าของ n possession
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าของ
ตัวอย่างประโยค: ที่ดินผืนนี้มีคนแสดงความเป็นเจ้าของจำนวน 5 คน

ตกเป็นของ v belong to
ความหมายเหมือนกับ: เป็นของ
ตัวอย่างประโยค: ที่ดินตกเป็นของทายาทที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ใบสั่งของ n invoice
คำอธิบาย: รายการใช้สั่งซื้อของ

พนักงานขายของ n salesman
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนขายของ

พ่อค้าของชำ n grocer
คำอธิบาย: ผู้ที่ขายของแห้งต่างๆ ที่ใช้เป็นอาหาร
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนขายของชำ
ตัวอย่างประโยค: บิดาของเขาเป็นพ่อค้าของชำ มีร้านขายของชำอยู่ที่อยุธยา

ห้องเก็บของ n storeroom
หน่วยนับ: ห้อง
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นภายในห้องเก็บของที่อยู่หลังบ้าน

ห้องเก็บของ n storeroom
หน่วยนับ: ห้อง
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นภายในห้องเก็บของที่อยู่หลังบ้าน

เจ้าของบ้าน n house-owner
คำอธิบาย: ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังนั้น
หน่วยนับ: คน
คำตรงข้าม: แขก , ผู้มาเยือน
ตัวอย่างประโยค: เจ้าของบ้านหลายท่านต้องการขายบ้านที่ราคาแพงขึ้นกว่าเดิมที่เคยซื้อ

ชั้นวางของ n shelf
คำอธิบาย: ที่วางของที่มีพื้นซ้อนกันคล้ายตู้แต่ไม่มีบานปิด
หน่วยนับ: ชั้น
ความหมายเหมือนกับ: ชั้น
ตัวอย่างประโยค: ถ้าห้องนี้มีชั้นวางของเพิ่มขึ้นจะทำให้ห้องดูกว้างขึ้น

ข้าวของเครื่องใช้ n appliance
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งของเครื่องใช้ , สิ่งของ
ตัวอย่างประโยค: ข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างของคุณยายล้วนโบร่ำโบราณแต่ยังอยู่ในสภาพดี

ข้าวของสัมภาระ n belongings
ความหมายเหมือนกับ: ข้าวของเครื่องใช้
ตัวอย่างประโยค: รถสองแถวสีแดงวันนี้บรรทุกผู้โดยสารและข้าวของสัมภาระอื่นๆ เนืองแน่น

คนขายของชำ n grocer
ตัวอย่างประโยค: พ่อสอนให้เขาเป็นคนขายของชำที่มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่

สั่งของ v order goods
ความหมายเหมือนกับ: สั่งสินค้า
ตัวอย่างประโยค: ร้านของผมสั่งของมาจากบริษัทแม่ทั้งนั้น

CC (คำย่อของ carbon copy) n สำเนาเอกสารที่คัดลอกโดยการใช้กระดาษคาร์บอน

สิ่งของก่อสร้าง n construction materials
ความหมายเหมือนกับ: วัตถุก่อสร้าง

ลดลง (ใช้กับค่าของเงิน) v be down
คำตรงข้าม: แข็งตัว

ขนาดหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ n Kilobyte
ความหมายเหมือนกับ: เคไบต์

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น n JICA

หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกา n CIA

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (ของสหรัฐอเมริกา) n NASA

ไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคภูมิคุ้มกับบกพร่อง n Human Immune-deficiency Virus

พนักงานยกของ n porter

เป็นสาเหตุของ v cause
ความหมายเหมือนกับ: เป็นเหตุให้ , ส่งผลให้ , เป็นผลให้

เจ้าของที่ n landowner

ร้านขายของ n store
ความหมายเหมือนกับ: ร้าน , ร้านรวง

สิ่งของเครื่องใช้ n commodity
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องอุปโภคบริโภค , ของกินของใช้

แม่พิมพ์ของชาติ n teacher

ขอสิ่งของ v request to a Thai monarch
ความหมายเหมือนกับ: ขออนุญาต

สิ่งของเครื่องใช้ n consumer goods
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องใช้ , ของใช้ , ของอุปโภค
คำตรงข้าม: เครื่องบริโภค

เงินของรัฐ n government fund
ความหมายเหมือนกับ: เงินแผ่นดิน , เงินรัฐบาล , เงินของแผ่นดิน
คำตรงข้าม: เงินราษฎร์ , เงินส่วนตัว

เงินของแผ่นดิน n government fund
ความหมายเหมือนกับ: เงินแผ่นดิน , เงินรัฐบาล , เงินของรัฐ
คำตรงข้าม: เงินราษฎร์ , เงินส่วนตัว

โรงไว้ของ n storehouse
ความหมายเหมือนกับ: คลังเก็บของ , ห้องเก็บของ

อัตราการเต้นของหัวใจ n pulse rate

ตาของแม่ n great grandfather

เครื่องชั่งสิ่งของ n balance
ความหมายเหมือนกับ: ตาชั่ง , คันชั่ง

เจ้าของทุน n capitalist
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ลงทุน

เจ้าของห้าง n proprietor
ความหมายเหมือนกับ: เถ้าแก่

ใบรับของ n receipt

ค่าเฉลี่ยของระดับทะเล n mean sea - level

จ่ายของ v shop for
ความหมายเหมือนกับ: จับจ่าย , ซื้อ
คำตรงข้าม: ขายของ

โรงเก็บของ n godown
ความหมายเหมือนกับ: กุดัง , คลังพัสดุ , คลังสินค้า

ขอสิ่งของ v beg for one´s grant

จุดศูนย์กลางของความถ่วง n center of gravity

เป็นของ v belong to

ชิ้นส่วนของวัตถุ n body

สิ่งของถวายพระ n offering
ความหมายเหมือนกับ: จตุปัจจัย , เครื่องไทยธรรม

คุณของพระธรรม n virtue of dharma
ความหมายเหมือนกับ: ธัมคุณ

อารมณ์ของพระอรหันต์ n grief in laws
ความหมายเหมือนกับ: ธัมสังเวค

แม่ของเมีย n mother-in-law
คำตรงข้าม: พ่อตา

คนส่งของ n goods deliver

คนส่งของ n goods deliver

สิ่งของเครื่องใช้ n appliance
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งของ

ส่งของ v distribute
ความหมายเหมือนกับ: จัดส่งสินค้า

หน่วยงานของรัฐ n government office
ความหมายเหมือนกับ: หน่วยงานราชการ
คำตรงข้าม: เอกชนค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top