ขอคำแนะนำ

ภาษาอังกฤษ


v consult
ความหมายเหมือนกับ: หารือ , ปรึกษา , ขอความเห็น , พิจารณาหารือ
คำที่เกี่ยวข้อง: confer with , take/seek advice , discuss , take counsel with
v consult
ความหมายเหมือนกับ: หารือ , ขอความเห็น , พิจารณาหารือ
คำที่เกี่ยวข้อง: confer with , take/seek advice , discuss , take counsel with


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top