ขอ

ภาษาอังกฤษ


n hook
คำอธิบาย: ไม้หรือเหล็กที่งอๆ สำหรับชัก เกี่ยว แขวน หรือสับ
หน่วยนับ: เล่ม, ตัว, อัน
ความหมายเหมือนกับ: ตะขอ , ตาขอ , ขอเกี่ยว
คำที่เกี่ยวข้อง: gaff , elephant goad
ตัวอย่างประโยค: เขาค่อยๆ เคลื่อนตัวลงสู่ผิวน้ำพร้อมกับมือซ้ายถือขอแน่น
v beg
คำอธิบาย: พูดให้เขาให้สิ่งที่ต้องการ
ความหมายเหมือนกับ: ขอร้อง , วอน , อ้อนวอน , วิงวอน
คำที่เกี่ยวข้อง: ask for , beg for , request for , ask , beseech , implore , plead
ตัวอย่างประโยค: เด็กที่น่าสงสารมาขอเงินไปซื้อยาให้แม่