ขอ

ภาษาอังกฤษ


n hook
คำอธิบาย: ไม้หรือเหล็กที่งอๆ สำหรับชัก เกี่ยว แขวน หรือสับ
หน่วยนับ: เล่ม, ตัว, อัน
ความหมายเหมือนกับ: ตะขอ , ตาขอ , ขอเกี่ยว
คำที่เกี่ยวข้อง: gaff , elephant goad
ตัวอย่างประโยค: เขาค่อยๆ เคลื่อนตัวลงสู่ผิวน้ำพร้อมกับมือซ้ายถือขอแน่น
v beg
คำอธิบาย: พูดให้เขาให้สิ่งที่ต้องการ
ความหมายเหมือนกับ: ขอร้อง , วอน , อ้อนวอน , วิงวอน
คำที่เกี่ยวข้อง: ask for , beg for , request for , ask , beseech , implore , plead
ตัวอย่างประโยค: เด็กที่น่าสงสารมาขอเงินไปซื้อยาให้แม่

คำที่มี "ขอ" ในคำ


ของรับไหว้ n token of a bride and bridegroom´s respect
คำอธิบาย: ของที่ผู้ใหญ่ให้ตอบแทนเมื่อคู่บ่าวสาวมาไหว้
หน่วยนับ: อย่าง, ชนิด, ชิ้น
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่เจ้าสาวมอบรถยนต์เป็นของรับไหว้แก่คู่บ่าวสาว

ขออโหสิ v ask for forgiveness
คำอธิบาย: ขอให้ยกโทษที่ล่วงเกิน
ความหมายเหมือนกับ: ขออโหสิกรรม
ตัวอย่างประโยค: กรรมใดที่ลูกตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ลูกขออโหสิ อย่าให้เราต้องเบียดเบียนให้แก่กันและกัน

ขอความกรุณา v beg
คำอธิบาย: ขออย่างสุภาพอ่อนน้อมเพื่อให้กระทำตามที่ตนต้องการ
ความหมายเหมือนกับ: ขอร้อง
ตัวอย่างประโยค: ผมเข้าไปขอความกรุณาจากอาจารย์ให้อธิบายเนื้อหาที่ผมยังไม่เข้าใจ

ขอแสดงความนับถือ v Yours truly
ตัวอย่างประโยค: ผมขอแสดงความนับถือในความพยายามของคุณ

ขอฝน v pray for rainfall
ตัวอย่างประโยค: ในประเพณีแห่นางแมวชาวบ้านจะขอฟ้าขอฝน ด้วยเหตุที่ฝนมาล่าช้ากว่าปกติ จึงต้องทำพิธีแห่นางแมว เพื่อให้ฝนเทลงมา

ขอเวลา v spare some time
คำอธิบาย: ขอให้สละเวลาที่มีอยู่ เพื่อกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้
ตัวอย่างประโยค: ขอเวลาพูดด้วยสักหน่อยได้ไหม

ของขึ้น n black magic; voodoo
คำอธิบาย: การที่ของศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวแสดงอิทธิฤทธิ์ขึ้นมา

ของขึ้น n insanity
คำอธิบาย: การแสดงความกล้าอย่างบ้าบิ่นซึ่งไม่ใช่ปกติวิสัย

ของฟุ่มเฟือย n luxury
ตัวอย่างประโยค: ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยเช่นนี้ รัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชนลดการจับจ่ายซื้อของฟุ่มเฟือย เช่น น้ำหอมที่นำเข้าจากต่างประเทศ

ของกินของใช้ n consumer product
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องอุปโภคบริโภค
ตัวอย่างประโยค: มหกรรมแสดงสินค้ามีสินค้านานาภัณฑ์ลดราคาให้เลือกมีทั้งของกินของใช้ ของประดับ และของที่ระลึก

ของมึนเมา n liquor
คำอธิบาย: สิ่งที่กินแล้วทำให้เกิดอาการมึนเมา ซึ่งส่วนใหญ่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ เช่น เหล้า
ตัวอย่างประโยค: เขาให้สัตยาธิษฐานว่าเขาจะไม่เสพของมึนเมาต่อไป

ขอยืม v borrow
คำอธิบาย: ขอสิ่งของหรือเงินทองมาใช้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง แล้วคืนให้หรือใช้คืนภายหลัง
ความหมายเหมือนกับ: ยืม
คำตรงข้าม: คืน
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษาขอยืมหนังสือจากห้องสมุดได้ครั้งละ 2 อาทิตย์

ขอลา v ask to leave
คำอธิบาย: ขอจากไปโดยแสดงให้ทราบด้วยกิริยาท่าทางหรือคำพูด เป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: ลา
ตัวอย่างประโยค: คนงานขอลากลับบ้านกันหมดในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ขอแรง v ask for assistance
คำอธิบาย: บอกผู้อื่นให้มาร่วมช่วยกันทำงาน
ตัวอย่างประโยค: ผมคงต้องขอแรงพวกเราทุกคนให้ช่วยกันทำงานอย่างเต็มที่

ขอรับ end yes
คำอธิบาย: คำรับอย่างสุภาพมาก สำหรับผู้ชายใช้
ความหมายเหมือนกับ: ครับ , ขอรับกระผม
ตัวอย่างประโยค: ท่านจะไปไหนขอรับ ให้ผมขับรถไปให้ไหมขอรับ

ขอร้อง v beg
คำอธิบาย: ขอให้ช่วยเหลืออย่างเห็นอกเห็นใจ
ความหมายเหมือนกับ: ขอ , ร้องขอ , อ้อนวอน
ตัวอย่างประโยค: ทางโรงเรียนขอร้องนักเรียนและผู้ปกครองให้บริจาคเงินช่วยอุทกภัยภาคใต้

ขอสับ n hook
คำอธิบาย: โลหะที่ปลายงอเป็นตาขอสำหรับเกี่ยวที่ขอรับ
หน่วยนับ: อัน
ตัวอย่างประโยค: หน้าต่างทุกบานเปิดกว้างสับขอสับไว้อย่างเรียบร้อย

ขอพระราชทาน v request to a Thai monarch
คำอธิบาย: เป็นคำราชาศัพท์มีความหมายว่า ขออนุญาตกระทำการหรือขอสิ่งของ (ใช้กราบบังคมทูลพระเจ้าแผ่นดิน)
ความหมายเหมือนกับ: ขอสิ่งของ , ขออนุญาต
ตัวอย่างประโยค: นายกรัฐมนตรีขอพระราชทานนำข้าราชการเฝ้าฯ

ขอเฝ้า v ask to present before a King
คำอธิบาย: ไปหาเจ้านาย
ความหมายเหมือนกับ: ขอเข้าเฝ้า
ตัวอย่างประโยค: กระทาชายนายหนึ่งได้มาขอเฝ้าพระเจ้าแผ่นดิน

ขออภัย v apologize
คำอธิบาย: ขอให้ยกเว้นโทษ
ความหมายเหมือนกับ: ขอโทษ , ขอประทานโทษ
คำตรงข้าม: ให้อภัย
ตัวอย่างประโยค: ผมต้องขออภัยแขกผู้มีเกียรติที่มาไม่ทันเวลาที่นัดกันไว้

ขออนุมัติ v ask the approval
คำอธิบาย: ขออำนาจให้กระทำการตามระเบียบที่กำหนดไว้
ตัวอย่างประโยค: กรมการปกครองขออนุมัติจัดตั้งโครงการส่งเสริมความรู้เรื่องประชาธิปไตยให้แก่ชาวบ้าน

ขออนุญาต v ask for permission
คำอธิบาย: ขอให้ยินยอมหรือตกลงให้กระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ขอ
ตัวอย่างประโยค: พนักงานขออนุญาตลาหยุดในวันออกพรรษา

ขอให้ v request
คำอธิบาย: พูดให้เขาให้สิ่งที่ต้องการ
ความหมายเหมือนกับ: ขอ , ขอร้อง
ตัวอย่างประโยค: ผมขอให้ทุกคนใจเย็นๆ ไว้ก่อน แล้วค่อยๆ คิดแก้ไขปัญหา

ขอแสดงความยินดี v congratulate
คำอธิบาย: แสดงความพอใจหรือชอบใจในสิ่งนั้นร่วมด้วย
ตัวอย่างประโยค: ผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ปีนี้ทุกคน

ขอ n Khmer
คำอธิบาย: ชนชาติหนึ่งอยู่ระหว่างไทยกับญวณ
ความหมายเหมือนกับ: เขมร
ตัวอย่างประโยค: รูปปั้นที่ขุดพบแถบอีสานทางใต้ ส่วนใหญ่เป็นศิลปะแบบขอม

ขอนไม้ n log
หน่วยนับ: ท่อน
ตัวอย่างประโยค: พวกผู้ใหญ่ทั้งชายหญิงมานั่งที่บนขอนไม้อย่างเงียบๆ

ขอ n territory
ความหมายเหมือนกับ: เขต , แดน

ขอขมา v apologize
คำอธิบาย: แสดงการยอมรับผิดในความผิดที่ได้กระทำการล่วงเกินอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ใหญ่กว่า
ความหมายเหมือนกับ: ขอโทษ , ขออภัย
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนที่ประพฤติตัวไม่ดีต้องมาขอขมาครู

ขอ n thing
คำอธิบาย: สิ่งต่างๆ
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งของ , สรรพสิ่ง
ตัวอย่างประโยค: ชมรมค่ายอาสาพัฒนาขอบริจาคของที่เหลือใช้จากประชาชนทั่วไป

ขอ prep of
ตัวอย่างประโยค: บ้านของเขาคือหลังสีฟ้าที่ตั้งอยู่ริมถนน

ของกระจุกกระจิก n knickknack
ตัวอย่างประโยค: ในตู้มีของกระจุกกระจิกมากมาย

ของกลาง n exhibit
คำอธิบาย: ของที่ทำหรือมีไว้เป็นความผิด หรือที่ได้มาโดยได้กระทำความผิด หรือที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิด หรือที่สงสัยว่าเป็นของดังกล่าว ซึ่งเจ้าพนักงานได้ยึดไว้เป็นหลักฐานในคดีอาญา
ความหมายเหมือนกับ: หลักฐาน
ตัวอย่างประโยค: จำเลยถูกจับได้พร้อมด้วยของกลาง

ของกอง n fruits and dry food prepared for monks during a special occasion
คำอธิบาย: ของแห้งและผลไม้ที่ทายกวัดหามาไว้สมทบถวายพระในเวลาทอดกฐินหรือเทศน์มหาชาติ

ของกำนัล n gift
คำอธิบาย: สิ่งของที่นำไปให้แก่ผู้ที่รักและนับถือ
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ของขวัญ , ของให้ , ของฝาก
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่ยอมรับของกำนัล

ของกิน n foodstuff
คำอธิบาย: ของสำหรับกิน
ความหมายเหมือนกับ: อาหาร
ตัวอย่างประโยค: หน้าสถานีรถไฟมีรถเข็นขายของกินเป็นแถว

ของขบเคี้ยว n snack
คำอธิบาย: ของกินเล่นที่ไม่เจตนากินให้อิ่ม
หน่วยนับ: อัน,ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ขนมขบเคี้ยว , ของกินเล่น , ขนม , อาหารว่าง
ตัวอย่างประโยค: เขาซื้อของขบเคี้ยวเข้าไปกินในโรงหนัง

ของขลัง n amulet
คำอธิบาย: สิ่งของที่เชื่อกันว่ามีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอาจบันดาลให้สำเร็จได้ดังประสงค์
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องราง
ตัวอย่างประโยค: ร่างกายของเขาฟันไม่เข้าเพราะเขามีของขลังป้องกันตัว

ของขวัญ n gift
คำอธิบาย: สิ่งของที่ให้แก่เจ้าของขวัญ เมื่อเสร็จพิธีทำขวัญแล้ว
หน่วยนับ: ชิ้น
ตัวอย่างประโยค: ชายหนุ่มให้แหวนเป็นของขวัญวันเกิดแก่แฟนสาว

ของค้าง n leftover
คำอธิบาย: ของกินที่เหลือข้ามคืน
ความหมายเหมือนกับ: ของเหลือ
ตัวอย่างประโยค: กับข้าวในตอนเช้าเป็นของค้างจากเมื่อคืน

ของเค็ม n salty food
คำอธิบาย: ของกินที่หมักหรือดองด้วยเกลือ
ตัวอย่างประโยค: แกงเผ็ดจะมีของเค็มเครื่องเคียงได้แก่ ไข่เค็ม ปลาเค็ม หรือเนื้อเค็ม

ของเคียง n side dish
คำอธิบาย: ของกินที่เอามาตั้งเทียบข้าง
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องเคียง
ตัวอย่างประโยค: เขากินยำปลาดุกฟูโดยมีผักสดเป็นของเคียง

ของจำเป็น n necessity
ความหมายเหมือนกับ: ของสำคัญ
ตัวอย่างประโยค: กะทิเป็นของจำเป็นสำหรับการทำขนมไทย

ของแจก n premium
ความหมายเหมือนกับ: ของแถม , ของฟรี
ตัวอย่างประโยค: ผู้ประกอบการชุดนักเรียนลดต้นทุนด้วยการงดของแจกของแถมรวมทั้งงบโฆษณาประชาสัมพันธ์ลง

ของโจร n steal
คำอธิบาย: สิ่งของที่ถูกโจรกรรมมา
ความหมายเหมือนกับ: ของร้อน
ตัวอย่างประโยค: การรับซื้อของโจรนั้นผิดกฎหมาย

ของชำร่วย n souvenir
คำอธิบาย: ของตอบแทนผู้มาช่วยงาน
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ของแจก , ของที่ระลึก , ของตอบแทน , ของกำนัล
ตัวอย่างประโยค: คู่บ่าวสาวแจกน้ำหอมเป็นของชำร่วยแก่แขกที่มาร่วมงาน

ของดี n charm
ความหมายเหมือนกับ: ของขลัง
ตัวอย่างประโยค: ไฟไหม้ไม่ลามมาถึงบ้านเราก็เพราะเรามีของดีอยู่ในบ้าน

ของแถม n premium
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ของแจก , ของฟรี , ของสมนาคุณ
ตัวอย่างประโยค: พ่อค้าแจกจานเป็นของแถมสำหรับผู้ที่ซื้อยาสีฟัน

ของที่ระลึก n souvenir
คำอธิบาย: สิ่งของต่างๆ ซึ่งเป็นเครื่องแสดงว่าได้เคยทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
หน่วยนับ: ชิ้น
ตัวอย่างประโยค: เขาใช้เวลาว่างในการเขียนรูปขายให้นักท่องเที่ยวเป็นของที่ระลึก

ของธรรมดา n ordinary
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องธรรมดา , เรื่องปกติ
ตัวอย่างประโยค: การตายเป็นของธรรมดาที่ต้องเกิดขึ้นสำหรับมนุษย์ทุกคน

ของนอก n imported goods
คำอธิบาย: ของที่มาจากต่างประเทศ
ความหมายเหมือนกับ: ของต่างประเทศ
ตัวอย่างประโยค: ของนอกที่จัดว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยได้แก่ น้ำหอมและเครื่องสำอาง

ของโบราณ n antique
คำอธิบาย: สิ่งของ เครื่องใช้ที่สร้างหรือผลิตขึ้นในสมัยโบราณ
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ของเก่า , ของเก่าแก่ , โบราณวัตถุ , วัตถุโบราณ
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านลักลอบขุดหาของโบราณขึ้นมาเป็นสมบัติของตนเอง

ของผสม n blend
ตัวอย่างประโยค: คาร์โบไฮเดรตมีการสลายตัวออกมาในรูปแบบต่างๆ ในลักษณะของผสมที่ซับซ้อนอันเป็นกลิ่นรสเฉพาะตัว

ของฝาก n gift
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ของที่ระลึก , ของกำนัล
ตัวอย่างประโยค: พ่อซื้อน้ำหอมเป็นของฝากจากฝรั่งเศส

ของมีคม n sharp weapon
ตัวอย่างประโยค: กรุณาเก็บของมีคมในที่ที่เด็กเอื้อมไม่ถึง

ของร้อน n stolen article
คำอธิบาย: ของที่มีผู้ขโมยเขาเอามาฝากไว้หรือจำหน่ายให้ ถ้ารับเอาไว้จะทำให้เดือดร้อน, ของที่ผิดกฎหมาย ถ้ามีไว้ในครอบครองจะทำให้เดือดร้อน
ความหมายเหมือนกับ: ของโจร , ของเถื่อน
ตัวอย่างประโยค: นาฬิกาเรือนนี้เป็นของร้อน

ของรัก n beloved (thing)
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ของหวง , ของรักของหวง
ตัวอย่างประโยค: ภาพเขียนรูปทะเลที่กำลังบ้าคลั่งเป็นของรักของแม่

ของรางวัล n prize
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ของขวัญ
ตัวอย่างประโยค: คนงานของบริษัทได้รับของรางวัลจากเจ้านาย

ของลับ n genital
คำอธิบาย: อวัยวะสืบพันธุ์
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นโรคจิตชอบอวดของลับ

ของล้ำค่า n valuables
ความหมายเหมือนกับ: ของยิ่งค่า

ของเล่น n toy
คำอธิบาย: ของสำหรับเด็กเล่นเพื่อให้สนุกหรือเพลิดเพลิน
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ของเด็กเล่น
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ วิ่งกรูเข้าไปหาและร้องด้วยความตื่นเต้นดีใจที่เห็นแม่ซื้อของเล่นชนิดใหม่มาฝาก

ของเลื่อน n savoury
คำอธิบาย: สำรับคาวหวานที่เจ้าภาพในงานทำบุญนำไปให้ผู้ที่นับถือด้วยไมตรีจิต

ของเลื่อนเตือนขันหมาก n savoury
คำอธิบาย: สำรับคาวหวานเนื่องในการแต่งงาน ซึ่งฝ่ายเจ้าสาวนำไปให้ฝ่ายเจ้าบ่าวเพื่อเตือนบอกให้ทราบว่าทางบ้านเจ้าสาว เตรียมพร้อมที่จะรับขันหมากได้แล้ว

ของวัด n ecclesiastical material
ความหมายเหมือนกับ: ของสงฆ์
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านยืมของวัดมาใช้ช่วยงานทำบุญของหมู่บ้าน

ของว่าง n snack
คำอธิบาย: ของกินนอกเวลากินข้าว มักกินในเวลาบ่าย
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องว่าง , อาหารว่าง , ของกินเล่น
ตัวอย่างประโยค: ผลไม้ที่นิยมรับประทานเป็นของหวานของว่างหรือเมื่อหิวได้แก่กล้วย ส้มต่างๆ แตงโม สับปะรด มะละกอ

ของสงฆ์ n ecclesiastical material
คำอธิบาย: ของที่เป็นของวัด, ของที่สงฆ์ใช้ร่วมกัน
ความหมายเหมือนกับ: ของวัด
ตัวอย่างประโยค: ที่ดินผืนนี้เป็นที่ดินของสงฆ์

ของสงวน n genital
คำอธิบาย: อวัยวะสืบพันธุ์และหน้าอก
ตัวอย่างประโยค: ร่างกายเปล่าเปลือยปกปิดของสงวนไว้ด้วยจับปิ้งทั้งบนและล่างเท่านั้น

ของสด n fresh food
คำอธิบาย: ของที่มิได้สุกด้วยไฟ
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเธออยากได้ของสดต้องไปซื้อที่ตลาดแต่เช้ามืด

ของสดของคาว n fresh food
คำอธิบาย: ของกินที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์หรือปลาทั้งสุกและดิบ
ความหมายเหมือนกับ: ของสดคาว
ตัวอย่างประโยค: แม่ครัวเตรียมของสดของคาวเพื่อใช้ปรุงอาหารเลี้ยงแขก

ของแสลง n injurious food
คำอธิบาย: อาหารที่ไม่ถูกกับโรค
ตัวอย่างประโยค: เวลาป่วยอย่ากินของแสลงจะทำให้หายช้า

ของหมั้น n marriage price
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: สินสอด , สินสอดทองหมั้น
ตัวอย่างประโยค: คนไทยนิยมใช้ทองเป็นของหมั้น

ของหลวง n crown property
คำอธิบาย: ของที่เป็นของพระมหากษัตริย์, ของที่เป็นของแผ่นดินหรือรัฐ
ตัวอย่างประโยค: คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความเอาที่วัดและตึกดังกล่าวเป็นของหลวง

ของเหลือ n remnant
ความหมายเหมือนกับ: ของค้าง
ตัวอย่างประโยค: เค้กที่เธอกินเป็นของเหลือจากเมื่อคืน

ของไหล n fluid
คำอธิบาย: สสารซึ่งมีรูปร่างเปลี่ยนไปได้ตามภาชนะที่รองรับ ได้แก่ ของเหลวและแก๊ส
ตัวอย่างประโยค: น้ำจัดได้ว่าเป็นของไหลประเภทหนึ่ง

ของไหว้ n sacrificial offering
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องเซ่น , ของเซ่น , เครื่องบวงสรวง
ตัวอย่างประโยค: ชาวไทยเชื้อสายจีนเตรียมซื้อของไหว้เพื่อใช้ในเทศกาลตรุษจีน

ของ้อ v ask for forgiveness
คำอธิบาย: อ่อนเข้าหาเพื่อขอคืนดีด้วยหรือเพื่อให้ยอมช่วยเหลือ
ความหมายเหมือนกับ: งอนง้อ , ง้อ
ตัวอย่างประโยค: เธอไม่อยากของ้อเขาเลย

ของ้าว n scythe
คำอธิบาย: อาวุธด้ามยาวมีง้าวอยู่ตรงปลาย ใต้ง้าวมีขอสำหรับสับบังคับช้างได้
ตัวอย่างประโยค: ควาญช้างใช้ของ้าวในการบังคับช้าง

ขอฉาย n tool for spreading out straw on the floor
คำอธิบาย: ไม้สำหรับสงฟางในเวลานวดข้าว
ความหมายเหมือนกับ: คันฉายดอง , ดองหาย , กระดองหาย

ขอช้าง n hook
คำอธิบาย: ขอเหล็กมีด้าม สำหรับสับช้าง
ตัวอย่างประโยค: ควาญช้างใช้ขอช้างสับช้างเพื่อให้มันทำตามคำสั่ง

ขอ v knot
คำอธิบาย: ขมวดเป็นปม
ความหมายเหมือนกับ: ขมวด
ตัวอย่างประโยค: เธอขอดผ้าเช็ดหน้าของเขาไว้เพื่อเตือนเขาว่าเขาจะต้องกลับมาบ้านแต่วัน

ขอ v scale
คำอธิบาย: ทำให้สิ่งที่ติดอยู่ออกมาด้วยอาการอย่างขูด
ความหมายเหมือนกับ: ขูด
ตัวอย่างประโยค: แม่ครัวขอดเกล็ดปลาให้เสร็จก่อนจะหั่นเป็นชิ้นๆ

ขอ v scrape the bottom
คำอธิบาย: เหลืออยู่น้อยจนถึงกับต้องขูดเอา
ความหมายเหมือนกับ: ขูด
ตัวอย่างประโยค: คนในภาคอีสานแทบจะต้องขอดน้ำจากอ่างเก็บน้ำมาใช้

ขอเดชะ unk May it please Your Majesty
คำอธิบาย: คำขึ้นต้น ละมาจากประโยค ว่า ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ซึ่งใช้นำหน้าคำกราบบังคมทูลแล้วลง ขอเดชะ ข้างท้ายอีก
ตัวอย่างประโยค: ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท

ขอตัว v beg off
คำอธิบาย: พูดเพื่อให้ยกเว้นตัวเอง
ตัวอย่างประโยค: เขาขอตัวกลับบ้านไปก่อนงานเลี้ยงจะเลิก

ขอแต่งงาน v propose marriage to
ตัวอย่างประโยค: เขาขอแต่งงานกับเธอในวันวาเลนไทน์

ขอทาง v ask to give way
ตัวอย่างประโยค: รถพยาบาลเปิดไฟขอทางเพื่อรีบพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล

ขอทาน v beg for money
คำอธิบาย: ขอเงินหรือสิ่งของเลี้ยงชีวิต, หากินทางขอสิ่งที่ผู้อื่นให้
ความหมายเหมือนกับ: ขอเงิน
ตัวอย่างประโยค: หญิงชรานั่งขอทานอยู่ริมสะพานลอย

ขอทาน n beggar
คำอธิบาย: เรียกบุคคลที่หาเลี้ยงชีพอย่างนั้นว่า ขอทาน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ยาจก , วณิพก
ตัวอย่างประโยค: ระยะนี้มีขอทานข้ามชาติเข้ามามากทั้งพม่า เขมร และปากีสถาน บังกลาเทศ

ขอที v I beg of you
คำอธิบาย: ห้ามเชิงขอร้อง
ความหมายเหมือนกับ: ขอร้อง
ตัวอย่างประโยค: ขอทีอย่าลงมาสร้างความเดือดร้อนอีกเลย

ขอโทษ v apologize
คำอธิบาย: ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินหรือต่ำสูงต่อผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: ขอขมา , ขออภัย , ขอประทานโทษ , ขอโทษขอโพย
ตัวอย่างประโยค: ดิฉันต้องขอโทษคุณที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าว่าจะมา

ขอ n log
คำอธิบาย: ท่อนไม้ใหญ่ที่ยังไม่ได้ถากกล่อมให้เป็นรูปที่ต้องการ
หน่วยนับ: ขอน
ความหมายเหมือนกับ: ขอนไม้ , ซุง , ท่อนไม้
ตัวอย่างประโยค: ช่างไม้ดัดแปลงขอนไม้ให้เป็นเก้าอี้ในสวน

ขอนแก่น n Khon Kaen
คำอธิบาย: ชื่อจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ตัวอย่างประโยค: จังหวัดขอนแก่นมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย

ขอนสัก n teak log
คำอธิบาย: ลำต้นไม้สักที่ตัดเป็นท่อนยาวก่อนแปรรูป
ความหมายเหมือนกับ: ซุงไม้สัก
ตัวอย่างประโยค: ขอนสักท่อนใหญ่อย่างนี้เหมาะที่นำไปทำโต๊ะเก้าอี้

ขอ n edge
ความหมายเหมือนกับ: สัน , ริม , กรอบ
ตัวอย่างประโยค: เด็กเล็กๆ มักจะเดินชนขอบโต๊ะ

ขอบกั้น n edge
ตัวอย่างประโยค: ร่องดินสายนี้มีตลิ่งสูงชันเป็นขอบกั้นอยู่สองด้าน

ขอบข่าย n framework
คำอธิบาย: ขอบเขตงานหรือความรู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ความหมายเหมือนกับ: ขอบเขต
ตัวอย่างประโยค: การตรวจสอบเค้าโครงเรื่องของนักเรียนเพื่อจะช่วยให้แน่ใจว่านัก เรียนได้กำหนดขอบข่ายและลำดับขั้นตอนของเนื้อหาได้ครบถ้วนแล้ว

ขอบเขต n boundary
ความหมายเหมือนกับ: อาณาเขต , ขอบข่าย , เขต , บริเวณ
ตัวอย่างประโยค: การจัดการเรียนการสอนเฉพาะในขอบเขตห้องเรียนย่อมไม่ก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอน

ขอบเขต n limit
ความหมายเหมือนกับ: ข้อจำกัด , ข้อกำหนด , เงื่อนไข
ตัวอย่างประโยค: การเล่นกีฬาต้องอยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้

ขอบคุณ v thank
คำอธิบาย: กล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ (เป็นคำที่ใช้แก่บุคคลที่เสมอกัน หรือผู้น้อยใช้แก่ผู้ใหญ่).
ความหมายเหมือนกับ: ขอบพระคุณ
ตัวอย่างประโยค: ผมรู้สึกขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือของผู้ชายคนนั้นอยู่เสมอ

ขอบใจ v thank
คำอธิบาย: กล่าวแสดงความรู้สึกพอใจในความดีที่ผู้อื่นได้มีต่อตน (เป็นคำที่ผู้ใหญ่ใช้แก่ผู้น้อย)
ความหมายเหมือนกับ: ขอบคุณ
ตัวอย่างประโยค: ฉันขอบใจเธอมากที่เธอดีต่อฉันเสมอต้นเสมอปลาย

ขอบตา n eye socket
ตัวอย่างประโยค: คุณแม่ไปหาหมอเพราะที่ขอบตาของเธอมีตุ่มใสๆ ขึ้นหลายเม็ด

ขอบพระคุณ v thank
คำอธิบาย: กล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ (เป็นคำที่ใช้แก่บุคคลที่เสมอกัน หรือผู้น้อยใช้แก่ผู้ใหญ่).
ความหมายเหมือนกับ: ขอบคุณ
ตัวอย่างประโยค: เจ้าบ่าวและเจ้าสาวขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานมงคลสมรส

ขอบฟ้า n horizon
คำอธิบาย: เส้นแบ่งเขตระหว่างพื้นโลกกับท้องฟ้า
ความหมายเหมือนกับ: เส้นขอบฟ้า
ตัวอย่างประโยค: เราจะเห็นรุ้งกินน้ำที่ขอบฟ้าเวลาฝนตกแดดออก

ขอบไร n circumspect
ความหมายเหมือนกับ: ความรอบคอบ , ความทั่วถึง

ขอประทาน v request
ความหมายเหมือนกับ: ขออนุญาต
ตัวอย่างประโยค: ผมขอประทานอนุญาตตั้งข้อสังเกตเบื้องต้น 3 ประการนะครับ

ขอประทาน v beg for one´s grant
ความหมายเหมือนกับ: ขอสิ่งของ
ตัวอย่างประโยค: คุณหญิงของรัฐมนตรีได้เข้าเฝ้าขอประทานของบริจาคจากท่านหญิง

ขอประทานโทษ v apologize
คำอธิบาย: ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินหรือต่ำสูงต่อผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: ขอโทษ , ขออภัย
ตัวอย่างประโยค: กระผมต้องขอประทานโทษที่กล่าวออกนอกเรื่องมาไกล

ขอไปที adv perfunctory
คำอธิบาย: พอให้พ้นๆ ไป, พอเอาตัวรอด, เช่น ทำอย่างขอไปที
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลเลือกที่จะใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างขอไปที

ขอความช่วยเหลือ v ask for help
คำอธิบาย: พูดหรือวิงวอนให้ทำในสิ่งที่ต้องการ
ตัวอย่างประโยค: ด้วยความตกใจคนในบริษัทจึงรีบออกมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ขอความช่วยเหลือ v ask for help
คำอธิบาย: พูดหรือวิงวอนให้ทำในสิ่งที่ต้องการ
ตัวอย่างประโยค: ด้วยความตกใจคนในบริษัทจึงรีบออกมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ของใช้ n appliance
คำอธิบาย: ของสำหรับใช้
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: บริภัณฑ์ , เครื่องใช้ , ข้าวของเครื่องใช้ , สิ่งของ
คำตรงข้าม: ของกิน
ตัวอย่างประโยค: ของใช้ทุกอย่างในโรงแรมน่าจับต้องทุกชิ้น

ของเหลว n liquid
คำอธิบาย: ของที่ไม่แข็ง มีลักษณะไหลได้อย่างน้ำ, สถานะหนึ่งของสสารซึ่งมีปริมาตรคงตัว แต่รูปร่างเปลี่ยนไปได้ตามภาชนะที่รองรับ, สถานะระหว่างแก๊สกับของแข็ง
คำตรงข้าม: ของแข็ง
ตัวอย่างประโยค: เด็กที่อายุย่างเข้าเดือนที่ 12 ถึง 18 จะต้องหย่านมและเปลี่ยนจากการกินของเหลวมาเป็นของแข็ง

ของหวาน n sweet
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ขนมหวาน , ขนม
คำตรงข้าม: ของคาว
ตัวอย่างประโยค: ของหวานหลังอาหารมื้อนี้มีข้าวเหนียวทุเรียน

ของปลอม n fake
ความหมายเหมือนกับ: ของเทียม , ของเก๊
คำตรงข้าม: ของจริง , ของแท้
ตัวอย่างประโยค: น้ำหอมเหล่านี้เป็นของปลอมเพราะกลิ่นผิดไปจากของจริงมาก

ของเสีย n waste
ความหมายเหมือนกับ: กาก , มูลฝอย , ขยะมูลฝอย , ของสกปรก , ของโสโครก
คำตรงข้าม: ของดี
ตัวอย่างประโยค: คนที่อาศัยอยู่ตามริมฝั่งชอบทิ้งของเสียลงแม่น้ำ

ของสูง n sacred thing
คำตรงข้าม: ของต่ำ
ตัวอย่างประโยค: ในวัฒนธรรมไทยถือว่าศีรษะเป็นของสูง

ของเถื่อน n contraband goods
คำอธิบาย: ของที่ผิดกฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: ของผิดกฎหมาย
คำตรงข้าม: ของถูกกฎหมาย
ตัวอย่างประโยค: พรุ่งนี้คนร้ายจะลักลอบขนของเถื่อนเข้าพม่า

ของหนีภาษี n smuggled goods
ความหมายเหมือนกับ: ของผิดกฎหมาย
คำตรงข้าม: ของถูกกฎหมาย
ตัวอย่างประโยค: กรมศุลกากรจับของหนีภาษีได้เป็นจำนวนมากที่ท่าเรือคลองเตย

ของจริง n authentic
คำอธิบาย: ตัวจริงของแท้
ความหมายเหมือนกับ: ของแท้
คำตรงข้าม: ของเทียม , ของปลอม
ตัวอย่างประโยค: นาฬิกาเรือนนี้เป็นของจริงแน่นอน

ของเทียม n fake
คำอธิบาย: ของที่ทำขึ้นเพื่อเลียนแบบของจริง
ความหมายเหมือนกับ: ของปลอม , ของเก๊
คำตรงข้าม: ของแท้ , ของจริง
ตัวอย่างประโยค: ดอกไม้พวกนี้เป็นของเทียมที่ทำเลียนแบบของจริง

ของแปลก n strange thing/goods
หน่วยนับ: ชิ้น
คำตรงข้าม: ของธรรมดา
ตัวอย่างประโยค: ชาวคณะของเราคนหนึ่งซื้อของแปลกกลับมาจากอียิปต์

ของแท้ n genuine thing
ความหมายเหมือนกับ: ของจริง
คำตรงข้าม: ของปลอม , ของเทียม
ตัวอย่างประโยค: เซียนพระบางท่านสามารถแยกแยะพระสมเด็จฯ ของแท้เพียงองค์เดียวจากจำนวนพระที่กองสุมอยู่มากมายได้โดยการกวาดสายตา

ของมีค่า n valuables
หน่วยนับ: ชิ้น
ความหมายเหมือนกับ: ทรัพย์สมบัติ
คำตรงข้าม: ของไร้ค่า
ตัวอย่างประโยค: บ้านหลังนี้ไม่มีของมีค่าเลย

ของชำ n grocery
คำอธิบาย: ของแห้งต่างๆ ที่ใช้เป็นอาหาร เช่น พริก กะปิ หอม กระเทียม
ความหมายเหมือนกับ: ของแห้ง
คำตรงข้าม: ของสด
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่ประกอบอาชีพเปิดร้านขายของชำในหมู่บ้าน

ของแห้ง n dry foodstuff
คำอธิบาย: ของที่เก็บไว้ได้นานๆ
ความหมายเหมือนกับ: อาหารแห้ง , เสบียงกรัง
คำตรงข้าม: ของสด , อาหารสด
ตัวอย่างประโยค: ร้านนี้มีของสดของแห้งขายทุกชนิด

ของต่ำ n low things
คำตรงข้าม: ของสูง
ตัวอย่างประโยค: ในวัฒนธรรมไทยถือว่าเท้าเป็นของต่ำ

ของคาว n meat
คำอธิบาย: ของกินที่ประกอบด้วยเนื้อสัตว์หรือปลา
ความหมายเหมือนกับ: กับข้าว
คำตรงข้าม: ของหวาน
ตัวอย่างประโยค: เขากินของคาวสลับกับของหวาน

ของแข็ง n solid
คำอธิบาย: สิ่งที่รวมตัวกันแน่น, สิ่งที่มิใช่ของเหลวหรือแก๊ส
คำตรงข้าม: ของเหลว
ตัวอย่างประโยค: เธอรู้สึกเหมือนมีของแข็งกระแทกเข้าที่ใบหน้าอย่างรุนแรง

ของส่วนตัว n personal effects
ความหมายเหมือนกับ: ของใช้ส่วนตัว
ตัวอย่างประโยค: ในการเดินทางอุปกรณ์กองกลางเรามีให้ครบครัน เอาแต่ของส่วนตัว เต็นท์กับถุงนอนไปก็พอ

ขอความช่วยเหลือ v ask for help
คำอธิบาย: พูดหรือวิงวอนให้ทำในสิ่งที่ต้องการ
ตัวอย่างประโยค: ด้วยความตกใจคนในบริษัทจึงรีบออกมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ขอความร่วมมือ v ask for cooperation

ของเด็กเล่น n toy
คำอธิบาย: ของสำหรับเด็กเล่นเพื่อให้สนุกหรือเพลิดเพลิน
ความหมายเหมือนกับ: ของเล่นเด็ก , ของเล่น
ตัวอย่างประโยค: ปืนที่เป็นของเด็กเล่นเลียนแบบได้เหมือนปืนจริงมาก

ของถวาย n offering/s
คำอธิบาย: สิ่งของที่มอบให้ (ใช้แก่พระสงฆ์หรือเจ้านาย)
หน่วยนับ: ชนิด
ตัวอย่างประโยค: ท่านมาถึงสันติอโศก 21.20 น. มาพร้อมของถวาย กระเช้าผลไม้ และของกินของใช้อีกหนึ่งกล่อง

ของเส้นไหว้ n offering

ขออโหสิกรรม v ask for forgiveness

ของไร้ค่า n worthless thing

ของหวงแหน n treasure

ของต้องห้าม n prohibition
ความหมายเหมือนกับ: เรื่องต้องห้าม

ขอคืน v revoke
คำตรงข้าม: คืนให้

ของซื้อของขาย n goods
ความหมายเหมือนกับ: ผลิตภัณฑ์

ของกินเล่น n snack
ความหมายเหมือนกับ: ของขบเคี้ยว

ของเก่า n antiques
ความหมายเหมือนกับ: วัตถุโบราณ

ของเน่าเสีย n refuse
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งปฏิกูล , ขยะ

ขอความเห็น v consult
ความหมายเหมือนกับ: ปรึกษา , ปรึกษาหารือ

ของใหม่ n innovation
คำตรงข้าม: สิ่งเก่า , ของเก่า

ของบริโภค n eatables
ความหมายเหมือนกับ: ของกิน

ขอบขัณฑสีมา n boundary
ความหมายเหมือนกับ: เขตแดน , ขอบเขต , บริเวณ

ขอรับกระผม end yes
ความหมายเหมือนกับ: ครับ

ขอสิ่งขอ v request to a Thai monarch
ความหมายเหมือนกับ: ขออนุญาต

ขอเข้าเฝ้า v ask to present before a King

ของเซ่น n oblation
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องบูชา , เครื่องเซ่น , ของไหว้

ของเซ่น n oblation
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องเซ่น , เครื่องบูชา , ของไหว้

ของเซ่น n oblation
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องเซ่น , เครื่องบูชา , ของไหว้

ของสังเวย n offering
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องบูชา , ของไหว้ , เครื่องสังเวย , เครื่องบวงสรวง , ของบูชา

ของบูชา n offering
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องบูชา , ของไหว้ , เครื่องสังเวย , เครื่องบวงสรวง , ของสังเวย

ของอุปโภค n consumer goods
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องใช้ , ของใช้ , สิ่งของเครื่องใช้
คำตรงข้าม: เครื่องบริโภค

ขอคืนดี v reconcile
ความหมายเหมือนกับ: ขอดีด้วย , งอนง้อ , ง้องอน
คำตรงข้าม: โกรธ , ไม่ใส่ใจ , ไม่สนใจ

ขอดีด้วย v reconcile
ความหมายเหมือนกับ: ขอคืนดี , งอนง้อ , ง้องอน
คำตรงข้าม: โกรธ , ไม่ใส่ใจ , ไม่สนใจ

ขอคืนดี v reconcile
ความหมายเหมือนกับ: ง้อ , งอนง้อ
คำตรงข้าม: โกรธ , ไม่สนใจ

ขอคืนดี v reconcile
ความหมายเหมือนกับ: ง้องอน , ขอดีด้วย
คำตรงข้าม: โกรธ

ขอดีด้วย v reconcile
ความหมายเหมือนกับ: ง้องอน , ขอคืนดี
คำตรงข้าม: โกรธ

ขอบชายคา n edge of the roof

ของหนัก n heavy thing

ของโลก adj worldly
ความหมายเหมือนกับ: โลกีย์ , ทางโลก

ของโลก adj worldly
ความหมายเหมือนกับ: โลกิยะ , ทางโลก

ขอศีล v request for percepts

ของหอม n fragrant
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องหอม

ของนำเข้า n import
ความหมายเหมือนกับ: สินค้าเข้า
คำตรงข้าม: สินค้าส่งออก

ของหอม n perfume
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องหอม , เสาวคันธ์

ของที่ตกค้าง n leftovers
ความหมายเหมือนกับ: กาก , ของเหลือ , ส่วนที่เหลือ

ขอเกี่ยวเรือ n hook at the end of a pole or rope (often used by ferry boatmen along the river)

ของตัวอย่าง n sample
ความหมายเหมือนกับ: ของทดลอง , ตัวอย่างสินค้า

ของทดลอง n sample
ความหมายเหมือนกับ: ของตัวอย่าง , ตัวอย่างสินค้า

ขอคืน v draw
ความหมายเหมือนกับ: เอาคืน , เรียกคืน

ขอบป่า n edge of a forest
ความหมายเหมือนกับ: แนวป่า , ชายป่า

ขอดเชือก n knot
ความหมายเหมือนกับ: ข้อ , ข้อต่อ , แนวต่อ

ขอความเห็น v consult
ความหมายเหมือนกับ: หารือ , ปรึกษา , ขอคำแนะนำ , พิจารณาหารือ

ขอคำแนะนำ v consult
ความหมายเหมือนกับ: หารือ , ปรึกษา , ขอความเห็น , พิจารณาหารือ

ขอความเห็น v consult
ความหมายเหมือนกับ: หารือ , ขอคำแนะนำ , พิจารณาหารือ

ขอคำแนะนำ v consult
ความหมายเหมือนกับ: หารือ , ขอความเห็น , พิจารณาหารือ

ของเดน n dregs

ของเมา n liquor
ความหมายเหมือนกับ: น้ำเมา , ของมึนเมา

ของขบฉัน n priest´s mastication

ขอเกี่ยว n hook
ความหมายเหมือนกับ: ตะขอ , ตาขอ

ของให้ n gift
ความหมายเหมือนกับ: ของขวัญ , ของฝาก

ของกินเล่น n snack
ความหมายเหมือนกับ: ขนมขบเคี้ยว , ขนม , อาหารว่าง

ของสำคัญ n necessity

ของฟรี n premium
ความหมายเหมือนกับ: ของแถม

ของตอบแทน n souvenir
ความหมายเหมือนกับ: ของแจก , ของที่ระลึก , ของกำนัล

ของฟรี n premium
ความหมายเหมือนกับ: ของแจก , ของสมนาคุณ

ของสมนาคุณ n premium
ความหมายเหมือนกับ: ของแจก , ของฟรี

ของต่างประเทศ n imported goods

ของเก่า n antique
ความหมายเหมือนกับ: ของเก่าแก่ , โบราณวัตถุ , วัตถุโบราณ

ของเก่าแก่ n antique
ความหมายเหมือนกับ: ของเก่า , โบราณวัตถุ , วัตถุโบราณ

ของหวง n beloved (thing)
ความหมายเหมือนกับ: ของรักของหวง

ของรักของหวง n beloved (thing)
ความหมายเหมือนกับ: ของหวง

ของยิ่งค่า n valuables

ของกินเล่น n snack
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องว่าง , อาหารว่าง

ของสดคาว n fresh food

ของเซ่น n sacrificial offering
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องเซ่น , เครื่องบวงสรวง

ขอเงิน v beg for money

ขอโทษขอโพย v apologize
ความหมายเหมือนกับ: ขอขมา , ขออภัย , ขอประทานโทษ

ขอสิ่งขอ v beg for one´s grant

ของทำทาน n offering
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องไทยทาน , วัตถุทาน

ของใหม่ n innovation
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งใหม่

ของพื้นเมือง n local product

ของผิดกฎหมาย n contraband

ของมัวเมา n bad influence
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งมัวเมา

ของเก๊ n fake
ความหมายเหมือนกับ: ของเทียม
คำตรงข้าม: ของจริง , ของแท้

ของสกปรก n waste
ความหมายเหมือนกับ: กาก , มูลฝอย , ขยะมูลฝอย , ของโสโครก
คำตรงข้าม: ของดี

ของโสโครก n waste
ความหมายเหมือนกับ: กาก , มูลฝอย , ขยะมูลฝอย , ของสกปรก
คำตรงข้าม: ของดี

ของผิดกฎหมาย n contraband goods
คำตรงข้าม: ของถูกกฎหมาย

ของผิดกฎหมาย n smuggled goods
คำตรงข้าม: ของถูกกฎหมาย

ของเก๊ n fake
ความหมายเหมือนกับ: ของปลอม
คำตรงข้าม: ของแท้ , ของจริง

ของใช้ส่วนตัว n personal effects

ของผิดกฎหมาย n contraband

ของมัวเมา n bad influence
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งมัวเมา

ของเล่นเด็ก n toy
ความหมายเหมือนกับ: ของเล่น

เพื่อประโยชน์ขอ v for the benefit of
ตัวอย่างประโยค: ทหารเหล่านี้ได้ต้อนบังคับให้ชาวบ้านโยกย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อประโยชน์ของโครงการท่อส่งก๊าซ

ในนามขอ adv on behalf of
ตัวอย่างประโยค: ผมโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันในนามของบริษัทล็อกซเล่ย์จำกัด(มหาชน)

นอกขอบเขต n outside the scope of
คำอธิบาย: ออกนอกบริเวณที่กำหนดไว้
คำตรงข้าม: ในขอบเขต , ภายในขอบเขต
ตัวอย่างประโยค: การกระทำของคุณตอนนี้อยู่นอกขอบเขตแล้วนะ

คำขอโทษ n excuse
คำอธิบาย: ขอให้ยกเว้นโทษ, ใช้เป็นคำสุภาพเมื่อรู้สึกว่าจะเป็นการล่วงเกินหรือต่ำสูงต่อผู้อื่น
ตัวอย่างประโยค: การกล่าวคำขอโทษคงจะไม่เพียงพอต่อความผิดครั้งนี้

คำขอบคุณ n thank
คำอธิบาย: คำกล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ
ตัวอย่างประโยค: พิธีกรกล่าวคำขอบคุณผู้ชมที่มาร่วมงานในวันนี้

ห่อของขวัญ v wrap a present
ตัวอย่างประโยค: ห้างสรรพสินค้าห่อของขวัญของลูกค้าฟรีในช่วงเทศกาลปีใหม่

ร้านขายของชำ n grocer´s shop

ชั้นวางขอ n shelf

รถขนขอ n transport vehicle

เกินขอบเขต adv over the limit
คำอธิบาย: ที่เลยจากขอบเขตที่กำหนดไว้
ความหมายเหมือนกับ: เลยขอบเขต
คำตรงข้าม: ในขอบเขต
ตัวอย่างประโยค: รถคันนั้นขับเร็วเกินขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

เกินขอบเขต v be over the limit
คำอธิบาย: เลยจากขอบเขตที่กำหนดไว้
ความหมายเหมือนกับ: เลยขอบเขต
คำตรงข้าม: ในขอบเขต
ตัวอย่างประโยค: ท่านจงมีความหยิ่งในชาติกำเนิดของท่าน แต่อย่าหยิ่งจนเกินขอบเขต

แห้งขอ v run dry
คำอธิบาย: เหลืออยู่น้อย (ใช้กับของเหลว)
คำตรงข้าม: เต็มเปี่ยม , ล้นเอ่อ , ท่วมท้น
ตัวอย่างประโยค: ลำคลองที่ฉันเห็นในวันนี้แห้งขอดไป ไม่เหมือนลำคลองที่ฉันเคยเห็นอีกแล้ว

วอนขอ v plead for
คำอธิบาย: เฝ้าร้องขอให้ทำตามประสงค์
ความหมายเหมือนกับ: ขอร้อง , อ้อนวอน , ร่ำขอ
ตัวอย่างประโยค: ผู้คนสวดสรรเสริญและวอนขอพระเจ้าให้ปีนั้นๆ ทุกคนปลอดภัยและมีชีวิตที่ดี

เจ้าของที่ดิน n landowner
คำอธิบาย: ผู้ที่มีสิทธิครอบครองและใช้สอยที่ดินแห่งนั้น
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าของที่
ตัวอย่างประโยค: หากพื้นที่บ้านโนนจันทร์ไม่ได้ใช้ประโยชน์จริง ก็ให้กฟผ. ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์คืนแก่เจ้าของที่ดินเดิม

สุขอนามัย n sanitation
คำอธิบาย: การปราศจากเชื้อโรค, ลักษณะที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติเพื่อความปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
ความหมายเหมือนกับ: สุขลักษณะ
ตัวอย่างประโยค: เราควรดูแลรักษาบ้านเรือนให้สะอาดและถูกสุขอนามัยอยู่เสมอ

หน้าที่ของพลเมือง n civic duty
ความหมายเหมือนกับ: หน้าที่พลเมือง
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ ควรจะได้รับการดูแลอบรมรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เข้าใจถึงหน้าที่ของพลเมืองเป็นอย่างดี

ร้องขอ v beg for
คำอธิบาย: ขอให้ผู้อื่นมอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่ตน
ความหมายเหมือนกับ: ขอร้อง , ขอ , วิงวอน , ร่ำขอ
คำตรงข้าม: มอบให้ , จัดให้
ตัวอย่างประโยค: พนักงานสอบสวนร้องขอให้มีการออกหมายอาญา

ทำเกินขอบเขต v overstep
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านรู้สึกว่าผู้ใหญ่บ้านทำเกินขอบเขตกว่าอำนาจที่ตนมี

สู่ขอ v ask for the hand of the girl in marriage
คำอธิบาย: ไปพูดจาขอหญิงในความปกครองของผู้อื่นเพื่อการสมรส
ความหมายเหมือนกับ: ทาบทาม
ตัวอย่างประโยค: เขาขอร้องให้มารดาของเขาไปสู่ขอหญิงที่เขารัก

ใบเบิกขอ n requisition
คำอธิบาย: หนังสือบอกรายการที่จะขอเบิกของ
ตัวอย่างประโยค: พนักงานต้องเขียนใบเบิกของก่อนที่จะเบิกของได้

เจ้าของกิจการ n proprietor
คำอธิบาย: ผู้มีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองใช้สอยประโยชน์ ในการงานที่ตนประกอบ
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ผู้หญิงคนนั้นเป็นเจ้าของกิจการส่งออกเสื้อผ้าไปต่างประเทศรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่ง

ขายขอ v sell goods
ความหมายเหมือนกับ: ขายสินค้า
ตัวอย่างประโยค: ผู้คนนิยมไปซื้อสินค้าที่ห้างสรรพสินค้าเพราะขายของราคาถูกกว่าร้านค้าทั่วไป

คลังเก็บขอ n warehouse
คำอธิบาย: สถานที่ที่เก็บของเป็นจำนวนมากๆ
ความหมายเหมือนกับ: โกดัง
ตัวอย่างประโยค: สินค้าได้ถูกนำเข้าไปเก็บไว้ในคลังเก็บของก่อนรอออกจำหน่าย

ข้าวขอ n things
คำอธิบาย: สิ่งของต่างๆ มีทั้งเครื่องใช้เครื่องประดับ เป็นต้น
หน่วยนับ: ชิ้น, อัน
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องใช้ , ของ , สิ่งของ , ข้าวของเครื่องใช้ , ของใช้
ตัวอย่างประโยค: อย่าทิ้งข้าวของไว้เกลื่อนกลาดอย่างนี้ มันไม่สะอาดตาเลย

คนขายขอ n vendor
คำอธิบาย: ผู้ที่ทำหน้าที่ขายของให้กับผู้ซื้อ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: พ่อค้า , แม่ค้า , คนขาย , ผู้ขาย
ตัวอย่างประโยค: คนขายของที่ตลาดเขากางมุ้งนอนที่แผงกันอย่างนี้เลยหรือ

ค้าของเถื่อน v smuggle
คำอธิบาย: ลอบนำสินค้าเข้ามาโดยไม่เสียภาษี

คำร้องขอ n petition
คำอธิบาย: คำขอที่คู่ความยื่นต่อศาล เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค: เขาส่งคนไปคุ้มครองคนทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนในศรีลังกาตามคำร้องขอของสมาคมทนายความแห่งศรีลังกา

ความหนาแน่นของประชากร n density of population
ตัวอย่างประโยค: การจัดจำนวนส.ส.ในแต่ละเขตมักจะจัดโดยการดูความหนาแน่นของประชากรต่อขนาดของพื้นที่

ค่อนขอ v carp
ความหมายเหมือนกับ: เหน็บแนม , บ่นว่า , เสียดสี
ตัวอย่างประโยค: ผู้สอนหลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นมักจะค่อนขอดพรรคการเมืองไทยว่า มีแต่หัวหน้าพรรคไม่มีสมาชิกพรรค

สิ่งขอ n thing
หน่วยนับ: ชิ้น, อัน
ความหมายเหมือนกับ: วัตถุ
ตัวอย่างประโยค: กรมประชาสงเคราะห์รับบริจาคหนังสือ สิ่งของ ให้เด็กนักเรียนในชนบทที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน

ปล่อยขอ v let the magic thing go
คำอธิบาย: ทำพิธีไสยศาสตร์ให้ของไปทำร้ายผู้อื่น
ตัวอย่างประโยค: ที่นี่ยังมีความเชื่อทางเรื่องไสยศาสตร์ของชาวบ้านที่ว่า หมอผีสามารถปล่อยของเข้าท้องทำลายคนอื่นได้

ปล่อยขอ v sell something
คำอธิบาย: ขายของออกไป
ความหมายเหมือนกับ: ขายของ
ตัวอย่างประโยค: ตอนนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะปล่อยของค้างสต๊อกพวกนี้ออกไปได้ยังไง

ปากขอ n hookworm
คำอธิบาย: ชื่อพยาธิตัวกลมขนาดเล็กหลายชนิดในวงศ์ Ancylostomatidae ปากมีลักษณะแข็งแรง ลำตัวตอนหน้าโค้งขึ้นลักษณะคล้ายเบ็ด ส่วนใหญ่ดูดเลือดในลำไส้เล็กของมนุษย์และสัตว์ ขนาดเล็กที่สุดยาว 5 มิลลิเมตร ขนาดใหญ่ที่สุดยาว 30 มิลลิเมตร
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: พยาธิปากขอ
ตัวอย่างประโยค: เด็กไทยส่วนใหญ่มีโรคหนอนพยาธิ เช่น พยาธิปากขอ ไส้เดือน ตัวอ่อนสตรองจิลอยด์สเตอร์โครารีส

พยาธิปากขอ n hookworm
คำอธิบาย: ชื่อพยาธิขนาดเท่าเข็มหมุด ที่ปากมีฟันเป็นขอโค้งคม
หน่วยนับ: ตัว
ตัวอย่างประโยค: ถ้าผู้ป่วยที่มีพยาธิปากขอไปถ่ายอุจจาระไว้บนดิน ไข่พยาธิจะฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอีก

เป็นเจ้าขอ v possess
ตัวอย่างประโยค: ผู้ชนะจะเป็นเจ้าของเงินรางวัลมหาศาล

เป็นตัวของตัวเอง adj self-confident
ความหมายเหมือนกับ: มั่นใจในตัวเอง , เชื่อมั่นในตัวเอง
ตัวอย่างประโยค: เขามีนิสัยเป็นตัวของตัวเองผู้ใดจะจูงจมูกเขาไม่ได้

ลองขอ v test the efficacy of the talisman
คำอธิบาย: ทดสอบความขลัง หรือศักดิ์สิทธิ์, ท้าทายอำนาจ
ตัวอย่างประโยค: เขามีนิสัยส่วนตัวที่ชอบลองของ โดยลืมนึกไปว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร

ลักษณะของภูมิประเทศ n topography
คำอธิบาย: ลักษณะทางกายภาพและทางธรรมชาติของแผ่นดิน รวมถึงความสูงต่ำของผิวโลก ทะเลสาบ ถนนหนทาง และเมืองต่างๆ
ตัวอย่างประโยค: สภาพอากาศบริเวณนี้ค่อนข้างหนาวและร้อนจัดเพราะมีลักษณะของภูมิประเทศเป็นหุบเขา

เลขอารบิค n Arabic numerals
คำอธิบาย: ตัวเลขแบบอาหรับ ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ชาวอาหรับคิดค้นขึ้นใช้แทนจำนวนจริง
ความหมายเหมือนกับ: เลขฝรั่ง
ตัวอย่างประโยค: ผู้แต่งคนนี้จะไม่ใช้เลขอารบิคในงานเขียนของเขาเลย

เล่นขายขอ v be childish
คำอธิบาย: ทำไม่ถูกหลักเกณฑ์หรือทำอย่างเด็กเล่น
ตัวอย่างประโยค: งานนี้จะมามัวเล่นขายของแบบเด็กๆ ไม่ได้นะผมเอาจริง

อินังขังขอ v care
ความหมายเหมือนกับ: อินัง , เอาใจใส่ , ดูแล , เหลียวแล , สนใจ
ตัวอย่างประโยค: เพราะไม่จำเป็นต้องรีบร้อนออกจากบ้านแต่เช้าเหมือนคนอื่น ดังนั้นเขาจึงไม่อินังขังขอบเท่าไหร่นักในเรื่องตื่นนอน

เอกภาพของภาษา n language autonomy

ตกขอ adj extreme
ความหมายเหมือนกับ: ที่สุด , เต็มที่ , แรงกล้า , สุดโต่ง , สุดขอบ
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นพวกขวาตกขอบ

ตาขอ n hook
คำอธิบาย: ไม้หรือเหล็กที่งอๆ สำหรับชัก เกี่ยว แขวน หรือสับ
หน่วยนับ: อัน, เล่ม, ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ขอ , ตะขอ
ตัวอย่างประโยค: คุณพ่อใช้ตาขอเกี่ยวหน้าต่างไว้เพื่อป้องกันลมตีเสียงดัง

ตะขอ n hook
คำอธิบาย: ไม้หรือเหล็กที่งอๆ สำหรับชัก เกี่ยว แขวน หรือสับ
หน่วยนับ: เล่ม, อัน, ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ขอ , ตาขอ
ตัวอย่างประโยค: ควาญช้างเอาตะขอสับหน้าช้างเพื่อให้ช้างหยุดเดิน

ตาขอ n hook
คำอธิบาย: ไม้หรือเหล็กที่งอๆ สำหรับชัก เกี่ยว แขวน หรือสับ
หน่วยนับ: อัน, เล่ม, ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ขอ , ตะขอ
ตัวอย่างประโยค: คุณพ่อใช้ตาขอเกี่ยวหน้าต่างไว้เพื่อป้องกันลมตีเสียงดัง

ติดขอ v hook
คำอธิบาย: เอาเหล็กที่งอๆ ที่เป็นตัวเกี่ยว นำไปเกี่ยวกับตัวรับตะขอ (ใช้แก่เสื้อผ้า)
ความหมายเหมือนกับ: ติดตะขอ
ตัวอย่างประโยค: ช่วยติดขอเสื้อข้างหลังให้หน่อย ฉันติดไม่ถนัด

เจ้าขอ n owner
คำอธิบาย: ผู้มีสิทธิครอบครอง ใช้สอย เก็บผลประโยชน์ และจำหน่ายทรัพย์สิน, ผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ครอบครอง
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นเจ้าของกิจการสิ่งทอที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

เจ้าของงาน n host
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าภาพ
คำตรงข้าม: แขก
ตัวอย่างประโยค: นักวิเคราะห์ระบบจะต้องเสนอการออกแบบนี้เพื่อให้เจ้าของงานรับรอง

เจ้าของเดิม n original owner
ตัวอย่างประโยค: เขาได้ห้องทำงานใหม่ห้องหนึ่งซึ่งเจ้าของเดิมยอมโยกย้ายไปนั่งทำงานที่อื่น

เจ้าของภาษา n native speaker
คำอธิบาย: คนที่พูดภาษาใดภาษาหนึ่งตั้งแต่เกิดเรียกว่าคนนั้นเป็นเจ้าของภาษา
ตัวอย่างประโยค: นักภาษาศาสตร์ที่ศึกษาภาษาทั่วไปจะได้ข้อมูลส่วนใหญ่จากการซักถามเจ้าของภาษา

เจ้าของร้าน n shopkeeper
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: เถ้าแก่
คำตรงข้าม: ลูกค้า
ตัวอย่างประโยค: เจ้าของร้านแถวนี้ไม่ต้องการให้รถจอดข้างหน้าร้าน

นาขอบเหล็ก n unexpanded field
คำอธิบาย: นาที่ไม่มีวันจะบุกเบิกได้อีก
หน่วยนับ: แปลง
ความหมายเหมือนกับ: นาเชิงทรง
ตัวอย่างประโยค: ที่ดินตรงนี้เป็นนาขอบเหล็ก ที่หมดหวังจะได้ผลผลิตแล้ว

ไม้ขอ n lumber
คำอธิบาย: ท่อนไม้ใหญ่ที่ยังไม่ได้ถากกล่อมให้เป็นรูปที่ต้องการ
หน่วยนับ: ท่อน
ความหมายเหมือนกับ: ซุง , ขอนไม้ , ท่อนไม้
ตัวอย่างประโยค: ไม้ขอนท่อนใหญ่ล้มขวางทางถนน

ใบส่งขอ n invoice
คำอธิบาย: เอกสารรับสิ่งของหรือสินค้าที่ส่งไปโดยผู้ส่งลงซื้อ
ตัวอย่างประโยค: บริษัทจะทำการส่งสินค้าพร้อมใบส่งของและใบแจ้งหนี้ไปยังลูกค้า

ชายขอ n margin
ความหมายเหมือนกับ: ขอบ , ริม
ตัวอย่างประโยค: น้ำท่าเป็นน้ำฝนที่ไหลจากชายขอบของพื้นที่ป่าพรุ

ซื้อขอ v shop for
ความหมายเหมือนกับ: จ่ายของ , จับจ่าย , ซื้อ
คำตรงข้าม: ขายของ
ตัวอย่างประโยค: แม่ครัวไปซื้อของที่ตลาด

การร้องขอ n request
คำอธิบาย: การขอเป็นทางการ
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลได้รับการร้องขอจากประชาชนให้ลดภาษีนำเข้าของรถยนต์

การสู่ขอ n asking for a woman´s hand
คำอธิบาย: การไปพูดจาขอหญิงในความปกครองของผู้อื่นเพื่อการสมรส
ความหมายเหมือนกับ: การทาบทาม
ตัวอย่างประโยค: การสู่ขอหญิงสาวกระทำโดยฝ่ายชายนำญาติของตนมาสู่ขอกับพ่อแม่ของฝ่ายหญิง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น n Khon Kaen University
ตัวอย่างประโยค: เขาได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ไปเป็นอาจารย์พิเศษในปีการศึกษาหน้า

กางขอ n Millingtonia hortensis Linn.
หน่วยนับ: ต้น, ดอก
ความหมายเหมือนกับ: กาซะลอง , ปีบ
ตัวอย่างประโยค: ดอกแห้งของกางของใช้ประสมยาสูบ

การขอร้อง n asking
ตัวอย่างประโยค: การขอร้องอย่างสุภาพช่วยให้เหล่าผู้ชุมนุมลดความรุนแรงลงได้

การขออนุมัติ n asking for approval
ตัวอย่างประโยค: การขออนุมัติดำเนินการซื้อรถยนต์ต้องใช้เวลานานมาก

การค้าของเถื่อน n bootleg
ตัวอย่างประโยค: การค้าของเถื่อนถือว่าผิดกฎหมาย

ขนขอ v move things
ความหมายเหมือนกับ: ขนย้าย
ตัวอย่างประโยค: กรรมกรขนของจากโกดังไปที่รถบรรทุก

ความเป็นเจ้าขอ n possession
ความหมายเหมือนกับ: เจ้าของ
ตัวอย่างประโยค: ที่ดินผืนนี้มีคนแสดงความเป็นเจ้าของจำนวน 5 คน

ตกเป็นขอ v belong to
ความหมายเหมือนกับ: เป็นของ
ตัวอย่างประโยค: ที่ดินตกเป็นของทายาทที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ใบสั่งขอ n invoice
คำอธิบาย: รายการใช้สั่งซื้อของ

พนักงานขายขอ n salesman
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนขายของ

พ่อค้าของชำ n grocer
คำอธิบาย: ผู้ที่ขายของแห้งต่างๆ ที่ใช้เป็นอาหาร
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนขายของชำ
ตัวอย่างประโยค: บิดาของเขาเป็นพ่อค้าของชำ มีร้านขายของชำอยู่ที่อยุธยา

ห้องเก็บขอ n storeroom
หน่วยนับ: ห้อง
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นภายในห้องเก็บของที่อยู่หลังบ้าน

ห้องเก็บขอ n storeroom
หน่วยนับ: ห้อง
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นภายในห้องเก็บของที่อยู่หลังบ้าน

เหลือขอ adj incorrigible
คำอธิบาย: ที่เอาไว้ไม่อยู่
ความหมายเหมือนกับ: เกเร , ดื้อ , ดื้อด้าน
ตัวอย่างประโยค: โรงเรียนเอกชนในบางแก้วขึ้นชื่อลือชาในแง่เป็นแหล่งรวมพวกเด็กเหลือขอ

เหลือขอ v be incorrigible
คำอธิบาย: เอาไว้ไม่อยู่
ความหมายเหมือนกับ: เกเร , ดื้อ , ดื้อด้าน
ตัวอย่างประโยค: เด็กคนนี้เหลือขอจริงๆ

เจ้าของบ้าน n house-owner
คำอธิบาย: ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังนั้น
หน่วยนับ: คน
คำตรงข้าม: แขก , ผู้มาเยือน
ตัวอย่างประโยค: เจ้าของบ้านหลายท่านต้องการขายบ้านที่ราคาแพงขึ้นกว่าเดิมที่เคยซื้อ

เลขอนุกรม n alphabetical order
ตัวอย่างประโยค: ในการสอบเข้าทำงาน ผู้สมัครจำเป็นต้องสอบเลขอนุกรมด้วย

คำขอ n request
คำอธิบาย: หนังสือที่ยื่นต่อทางราชการ เพื่อขอให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ผู้ยื่น
หน่วยนับ: ฉบับ
ความหมายเหมือนกับ: คำร้อง
ตัวอย่างประโยค: การขอลิขสิทธิ์ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 สามารถขอตรวจและยื่นคำขอได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

คำขอ n petition to the crown
คำอธิบาย: คำซึ่งคู่ความขอให้ศาลมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง
หน่วยนับ: ฉบับ
ความหมายเหมือนกับ: คำร้องขอ

ชั้นวางขอ n shelf
คำอธิบาย: ที่วางของที่มีพื้นซ้อนกันคล้ายตู้แต่ไม่มีบานปิด
หน่วยนับ: ชั้น
ความหมายเหมือนกับ: ชั้น
ตัวอย่างประโยค: ถ้าห้องนี้มีชั้นวางของเพิ่มขึ้นจะทำให้ห้องดูกว้างขึ้น

เลขอนุกรม n alphabetical order
ตัวอย่างประโยค: ในการสอบเข้าทำงาน ผู้สมัครจำเป็นต้องสอบเลขอนุกรมด้วย

ข้าวของเครื่องใช้ n appliance
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งของเครื่องใช้ , สิ่งของ
ตัวอย่างประโยค: ข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างของคุณยายล้วนโบร่ำโบราณแต่ยังอยู่ในสภาพดี

ข้าวของสัมภาระ n belongings
ความหมายเหมือนกับ: ข้าวของเครื่องใช้
ตัวอย่างประโยค: รถสองแถวสีแดงวันนี้บรรทุกผู้โดยสารและข้าวของสัมภาระอื่นๆ เนืองแน่น

คนขายของชำ n grocer
ตัวอย่างประโยค: พ่อสอนให้เขาเป็นคนขายของชำที่มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่

สั่งขอ v order goods
ความหมายเหมือนกับ: สั่งสินค้า
ตัวอย่างประโยค: ร้านของผมสั่งของมาจากบริษัทแม่ทั้งนั้น

CC (คำย่อของ carbon copy) n สำเนาเอกสารที่คัดลอกโดยการใช้กระดาษคาร์บอน

คำขอร้อง n request
ความหมายเหมือนกับ: คำร่ำร้อง

ผู้ขอยืม n borrower
ความหมายเหมือนกับ: คนยืม
คำตรงข้าม: ผู้ให้ยืม

สิ่งของก่อสร้าง n construction materials
ความหมายเหมือนกับ: วัตถุก่อสร้าง

ลดลง (ใช้กับค่าของเงิน) v be down
คำตรงข้าม: แข็งตัว

ขนาดหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ n Kilobyte
ความหมายเหมือนกับ: เคไบต์

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น n JICA

หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกา n CIA

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (ของสหรัฐอเมริกา) n NASA

ไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคภูมิคุ้มกับบกพร่อง n Human Immune-deficiency Virus

พนักงานยกขอ n porter

เลยขอบเขต adv over the limit
คำตรงข้าม: ในขอบเขต

เลยขอบเขต v be over the limit
คำตรงข้าม: ในขอบเขต

เป็นสาเหตุขอ v cause
ความหมายเหมือนกับ: เป็นเหตุให้ , ส่งผลให้ , เป็นผลให้

ร่ำขอ v plead for
ความหมายเหมือนกับ: ขอร้อง , อ้อนวอน

เจ้าของที่ n landowner

ขยายขอบเขต v expand (boundaries)
ความหมายเหมือนกับ: ขยายตัว
คำตรงข้าม: แคบลง

ร่ำขอ v beg for
ความหมายเหมือนกับ: ขอร้อง , ขอ , วิงวอน
คำตรงข้าม: มอบให้ , จัดให้

ร้านขายขอ n store
ความหมายเหมือนกับ: ร้าน , ร้านรวง

คนขอทาน n beggar (who sings to obtain money)
ความหมายเหมือนกับ: วณิพก , ขอทาน
คำตรงข้าม: เศรษฐี , คหบดี

สิ่งของเครื่องใช้ n commodity
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องอุปโภคบริโภค , ของกินของใช้

การขอความเห็น n consulting
ความหมายเหมือนกับ: การปรึกษา , การหารือ

แม่พิมพ์ของชาติ n teacher

สิ่งของเครื่องใช้ n consumer goods
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องใช้ , ของใช้ , ของอุปโภค
คำตรงข้าม: เครื่องบริโภค

เงินของรัฐ n government fund
ความหมายเหมือนกับ: เงินแผ่นดิน , เงินรัฐบาล , เงินของแผ่นดิน
คำตรงข้าม: เงินราษฎร์ , เงินส่วนตัว

เงินของแผ่นดิน n government fund
ความหมายเหมือนกับ: เงินแผ่นดิน , เงินรัฐบาล , เงินของรัฐ
คำตรงข้าม: เงินราษฎร์ , เงินส่วนตัว

โรงไว้ขอ n storehouse
ความหมายเหมือนกับ: คลังเก็บของ , ห้องเก็บของ

เต็มขอ v be fraught
ความหมายเหมือนกับ: ปริ่ม , เต็ม , เต็มที่ , เอ่อ , ปรี่ , เจิ่ง , เต็มฝั่ง , บริบูรณ์
คำตรงข้าม: เหือด , แห้ง

อัตราการเต้นของหัวใจ n pulse rate

สุดขอ adj extreme
ความหมายเหมือนกับ: ที่สุด , เต็มที่ , แรงกล้า , สุดโต่ง

ตาของแม่ n great grandfather

เครื่องชั่งสิ่งขอ n balance
ความหมายเหมือนกับ: ตาชั่ง , คันชั่ง

ติดตะขอ v hook

เจ้าของทุน n capitalist
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ลงทุน

เจ้าของห้าง n proprietor
ความหมายเหมือนกับ: เถ้าแก่

ใบรับขอ n receipt

ค่าเฉลี่ยของระดับทะเล n mean sea - level

เสมอขอ v be flush with
ความหมายเหมือนกับ: เปี่ยม , เต็ม , เสมอพื้น

จ่ายขอ v shop for
ความหมายเหมือนกับ: จับจ่าย , ซื้อ
คำตรงข้าม: ขายของ

รู้สึกขอบคุณ adj grateful
ความหมายเหมือนกับ: ขอบคุณ

การขอยืม n borrowing

การค่อนขอ n jeering
ความหมายเหมือนกับ: การเยาะเย้ย , การเหยียดหยาม , การหยัน , การถากถาง , การเหน็บแนม

โรงเก็บขอ n godown
ความหมายเหมือนกับ: กุดัง , คลังพัสดุ , คลังสินค้า

เส้นขอบฟ้า n horizon

จุดศูนย์กลางของความถ่วง n center of gravity

เป็นขอ v belong to

ชิ้นส่วนของวัตถุ n body

สิ่งของถวายพระ n offering
ความหมายเหมือนกับ: จตุปัจจัย , เครื่องไทยธรรม

คุณของพระธรรม n virtue of dharma
ความหมายเหมือนกับ: ธัมคุณ

อารมณ์ของพระอรหันต์ n grief in laws
ความหมายเหมือนกับ: ธัมสังเวค

แม่ของเมีย n mother-in-law
คำตรงข้าม: พ่อตา

คนส่งขอ n goods deliver

คนส่งขอ n goods deliver

สิ่งของเครื่องใช้ n appliance
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งของ

ส่งขอ v distribute
ความหมายเหมือนกับ: จัดส่งสินค้า

หน่วยงานของรัฐ n government office
ความหมายเหมือนกับ: หน่วยงานราชการ
คำตรงข้าม: เอกชนค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top