ขว้าง

ภาษาอังกฤษ


v pitch
คำอธิบาย: เอี้ยวตัวเบี่ยงแขนไปทางหลังแล้วซัดสิ่งที่อยู่ในมือออกไปโดยแรง
ความหมายเหมือนกับ: ซัด , ขว้างปา , เขวี้ยง , เหวี่ยง , ปา
คำที่เกี่ยวข้อง: throw , hurl , cast , fling , dash , toss
ตัวอย่างประโยค: นักเบสบอลคนนี้ขว้างลูกได้เก่งมาก