ขวัญอ่อน

ภาษาอังกฤษ


v fearful
คำอธิบาย: ตกใจง่าย
ความหมายเหมือนกับ: ตกใจ , ขวัญหาย , ขวัญเสีย , ขวัญบิน
คำที่เกี่ยวข้อง: afraid , nervous , frightened
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนพูดเสียงดังขนาดเด็กๆ ที่ขวัญอ่อนตกใจร้องไห้จ้า