ขวนขวาย

ภาษาอังกฤษ


v work hard
ความหมายเหมือนกับ: อุตสาหะ , เพียรพยายาม , พยายาม , บากบั่น , หมั่นเพียร , มานะ
คำที่เกี่ยวข้อง: be diligent , be industrious hard , be persistent , strive , make determined effort
v attempt
ความหมายเหมือนกับ: พากเพียร
คำที่เกี่ยวข้อง: struggle , try
v seek for
ความหมายเหมือนกับ: กระตือรือร้น , เสาะหา , แสวงหา
คำที่เกี่ยวข้อง: search for

คำที่มี "ขวนขวาย" ในคำ


ดิ้นรนขวนขวาย v struggle
ตัวอย่างประโยค: เขาดิ้นรนขวนขวายออกจากบ้านไปแสวงโชคที่กรุงเทพค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top