ขมีขมัน

ภาษาอังกฤษ


v enthuse
ความหมายเหมือนกับ: กระวีกระวาด , รีบ
คำที่เกี่ยวข้อง: hurry , haste , make haste , be energetic , eager
คำตรงข้าม: เฉื่อยชา
adv energetically
ความหมายเหมือนกับ: กระตือรือร้น , เอาจริงเอาจัง , เขม้นขะมัก
คำที่เกี่ยวข้อง: actively , enthusiastically , vigorously
v be enthusiastic
ความหมายเหมือนกับ: รีบร้อน , เร่งรีบ
คำที่เกี่ยวข้อง: be anxious , be eager , be hasty , be ardent , be active
คำตรงข้าม: เพิกเฉย
adj vigorous
ความหมายเหมือนกับ: แข็งแรง , กระฉับกระเฉง
คำที่เกี่ยวข้อง: energetic , active , healthy , sturdy , robust , strong
คำตรงข้าม: กระปลกกระเปลี้ย , ป้อแป้