ขมขื่น

ภาษาอังกฤษ


v feel bitter
ความหมายเหมือนกับ: ขื่นขม , ทุกข์ใจ , ระทมใจ , ชอกช้ำ , ตรอมตรม
คำที่เกี่ยวข้อง: be embittered , be painful
ตัวอย่างประโยค: ฉันรู้ดีว่าแม่ขมขื่นเพียงไรกับการพูดจากระทบกระเทียบเสียดสีของพ่อ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top