ขณะที่

ภาษาอังกฤษ


conj when
ความหมายเหมือนกับ: ขณะเมื่อ , ระหว่างที่
คำที่เกี่ยวข้อง: while , as
ตัวอย่างประโยค: เงินออมของประชาชนลดลง ขณะที่เงินกู้ในการลงทุนเพิ่มสูงขึ้น