ก้ำกึ่ง

ภาษาอังกฤษ


adj well-matched
คำอธิบาย: เกือบเท่าๆ กัน, พอๆ กัน, ไล่เลี่ยกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: well-balanced , evenly matched
ตัวอย่างประโยค: นักมวยทั้งสองคนนี้มีฝีมือก้ำกึ่งกันมาก
v be well-matched
คำอธิบาย: เกือบเท่าๆ กัน, พอๆ กัน, ไล่เลี่ยกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: be equal in strength , be well-balanced , be evenly matched
ตัวอย่างประโยค: ความสามารถของเขาทั้งสองคนก้ำกึ่งกันอยู่