ก้น

ภาษาอังกฤษ


n bottom
คำอธิบาย: ส่วนท้ายของลำตัว
หน่วยนับ: ก้น
ความหมายเหมือนกับ: ตูด
คำที่เกี่ยวข้อง: buttocks , ass , fanny
ตัวอย่างประโยค: นางแบบคนนี้เอวเล็กแต่ก้นใหญ่

คำที่มี "ก้น" ในคำ


ก้นกรอง n cigarette butt
คำอธิบาย: ส่วนสำหรับกรองควันที่ปลายด้านหนึ่งของบุหรี่ ทำจากเส้นใยสังเคราะห์
ความหมายเหมือนกับ: ก้นกรองบุหรี่

ก้นถุง n reserve money
คำอธิบาย: ใช้เรียกเงินที่ให้เพื่อเก็บไว้เป็นสิริมงคล
ความหมายเหมือนกับ: ่เงินก้นถุง
ตัวอย่างประโยค: คุณยายเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้ก่อนที่เขาจะย้ายออกจากบ้านมา แม้แต่เงินก้นถุงยังไม่ลืม

ก้นกบ n coccyx
คำอธิบาย: ปลายกระดูกสันหลังที่สุดลงมาข้างล่าง
ความหมายเหมือนกับ: กระดูกก้นกบ
ตัวอย่างประโยค: เขาหกล้มจนกระดูกก้นกบหัก

ก้นกระดก v get cocky
คำอธิบาย: ลืมตัวเพราะถูกเยินยอ
ความหมายเหมือนกับ: ลืมตัว (เพราะถูกยอ)
ตัวอย่างประโยค: นิดแทบก้นกระดกหลังจากได้ฟังคำชมของคุณป้า

ก้นกุฏิ n one´s favorite disciple
คำอธิบาย: คนที่สนิทเป็นที่ไว้วางใจได้
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: ครูเผือดนักระนาดซึ่งยกย่องกันว่าเป็นศิษย์เอกก้นกุฏิระนาดเอกของหลวงประดิษฐ์ฯ

ก้นขบ n cylindrophis ruffus
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: งูก้นขบ
ตัวอย่างประโยค: งูก้นขบมีสีดำแกมม่วงมีลายขาวเป็นปล้องๆ

ก้นตะกรน n dregs
ความหมายเหมือนกับ: ของเดน
ตัวอย่างประโยค: ของที่เป็นก้นตะกรนอย่างนี้จ้างให้ฉันก็ไม่เอาหรอก

ก้นบึ้ง n abyss
คำอธิบาย: ส่วนลึกที่สุด
ความหมายเหมือนกับ: ส่วนลึก
ตัวอย่างประโยค: สิ่งที่เขาถ่ายทอดออกมาทางตัวเขียนนั้นออกมาจากก้นบึ้งของหัวใจเขา

ก้นปอด n lean buttocks
คำอธิบาย: ก้นที่สอบเล็กผิดปกติ, ก้นที่ไม่ใคร่มีเนื้อ
ความหมายเหมือนกับ: ก้นแฟบ
ตัวอย่างประโยค: เด็กคนนี้มีพุงโต ก้นปอด

ก้นย้อย n fat buttocks
คำอธิบาย: เนื้อก้นสองข้างที่ยุ้ยออกมา
ความหมายเหมือนกับ: ก้นห้อย
คำตรงข้าม: ก้นปอด
ตัวอย่างประโยค: คนที่มีก้นย้อยใส่กางเกงรัดรูปแล้วดูตลกๆ

ก้นหอย n spiral
คำอธิบาย: รอยเส้นขดวนเข้าหาศูนย์กลางอย่างรูปก้นหอยมีที่นิ้วมือเป็นต้น
ตัวอย่างประโยค: มีผู้ขุดพบหม้อโบราณเขียนเป็นลายก้นหอยที่จังหวัดอุบลราชธานี

ก้นกรองบุหรี่ n cigarette butt

ก้นสอบเล็ก adj lean buttocks
ความหมายเหมือนกับ: ก้นปอด

ก้นกอย n anus
ความหมายเหมือนกับ: รูก้น

ก้นแฟบ n lean buttocks

ยุงก้นปล่อง n malaria mosquito
หน่วยนับ: ตัว
ตัวอย่างประโยค: ยุงก้นปล่องเป็นพาหะนำโรคไข้มาลาเรีย

ข้าวก้นบาตร n leftover (from the monk)
คำอธิบาย: ข้าวที่เหลืออยู่ติดๆ ก้นบาตรหลังจากที่ตักออกสำหรับให้พระฉันแล้ว
ตัวอย่างประโยค: เด็กวัดอาศัยข้าวก้นบาตรกินมื้อเที่ยงจนอิ่มหนำสำราญ

เงินก้นถุง n reserve money
คำอธิบาย: เงินจำนวนหนึ่งที่ผู้ใหญ่มอบให้ในงานแต่งงานเป็นต้น เพื่อเก็บไว้เป็นสิริมงคล
หน่วยนับ: บาท
ความหมายเหมือนกับ: เงินขวัญถุง
ตัวอย่างประโยค: คุณยายให้เงินก้นถุงแก่หลานคนละพันบาท

นอนก้น v settle
คำอธิบาย: อาการที่ผงหรือตะกอนเป็นต้นในของเหลวตกลงไปอยู่ก้นที่รองรับของเหลวนั้น
ความหมายเหมือนกับ: ตกตะกอน
ตัวอย่างประโยค: เขาแกว่งสารส้มในน้ำให้ตะกอนนอกก้น

ข้าวก้นบาตร n leftovers
คำอธิบาย: ข้าวที่เหลืออยู่ติดๆ ก้นบาตรหลังจากที่ตักออกสำหรับให้พระฉันแล้ว
ตัวอย่างประโยค: เด็กวัดอาศัยข้าวก้นบาตรกินจนอิ่มหนำสำราญ

รูก้น n anus
ความหมายเหมือนกับ: ก้นกอย

รูก้น n anus
ความหมายเหมือนกับ: รูขี้

กระดูกก้นกบ n coccyx

งูก้นขบ n cylindrophis ruffusค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top