ก่อสร้าง

ภาษาอังกฤษ


v build
ความหมายเหมือนกับ: สร้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: construct
คำตรงข้าม: ทำลาย , พัง
ตัวอย่างประโยค: บริษัทดอนเมืองโทลเวย์จะเริ่มก่อสร้างทางด่วนในเดือนหน้า