ก่อน

ภาษาอังกฤษ


adv formerly
คำที่เกี่ยวข้อง: previously
ตัวอย่างประโยค: รูปนี้เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
adj in the past
ความหมายเหมือนกับ: ที่แล้ว , เดิม , แต่ก่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: ago
ตัวอย่างประโยค: เมื่อสิบปีก่อนกรุงเทพยังมีพลเมืองไม่มากนัก
conj before
ความหมายเหมือนกับ: ก่อนที่จะ
คำที่เกี่ยวข้อง: first , former
คำตรงข้าม: หลัง
ตัวอย่างประโยค: เขาได้ทำการสำรวจและวิจัยมาเป็นอย่างดี ก่อนทำการรายงานให้ที่ประชุมทราบ