ก่อตั้ง

ภาษาอังกฤษ


v set up
ความหมายเหมือนกับ: ตั้ง , จัดตั้งขึ้น , ริเริ่มตั้งขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: found , establish
ตัวอย่างประโยค: สมาคมนิยมไทยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 30 ปีก่อน