ก่อกวน

ภาษาอังกฤษ


v agitate
คำอธิบาย: ก่อให้เกิดความรำคาญ, รบกวนความสงบเรียบร้อย
ความหมายเหมือนกับ: รังควาน , รบกวน
คำที่เกี่ยวข้อง: disturb , annoy
ตัวอย่างประโยค: ผู้ไม่ประสงค์ดีก่อกวนความสงบสุขของประชาชน