กเรนทร์

ภาษาอังกฤษ


n head elephant
ความหมายเหมือนกับ: พญาช้าง
n elephant
ความหมายเหมือนกับ: ช้าง