กินใจ

ภาษาอังกฤษ


v impress
ความหมายเหมือนกับ: ประทับใจ , ซาบซึ้งใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: affect deeply , bear in mind
ตัวอย่างประโยค: ถ้อยคำที่เขาพูดกินใจผมมาก
v distrust
ความหมายเหมือนกับ: แหนงใจ , สะดุดใจ , กระทบใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: suspect , be suspicious of , be doubtful , cause estrangement
ตัวอย่างประโยค: ทั้งสองคนเป็นเพื่อนที่กินใจกันมาเป็นเวลายาวนาน
adj impressive
ความหมายเหมือนกับ: ประทับใจ , ซาบซึ้งใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: profound , forcible , deep
ตัวอย่างประโยค: นิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องกินใจผมที่สุด


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top