กินข้าว

ภาษาอังกฤษ


v eat
ความหมายเหมือนกับ: ทานข้าว , รับประทานข้าว
คำที่เกี่ยวข้อง: take , have
ตัวอย่างประโยค: คนไทยรู้จักกินข้าวด้วยช้อนส้อมอย่างฝรั่งสมัยใหม่และด้วยตะเกียบอย่างจีน

คำที่มี "กินข้าว" ในคำ


โต๊ะกินข้าว n dining table
คำอธิบาย: โต๊ะสำหรับกินข้าว
หน่วยนับ: ตัว
ตัวอย่างประโยค: พ่อไม่เคยมีโต๊ะสำหรับเขียนหนังสือมาก่อน บางทีก็เขียนที่โต๊ะกินข้าว

ห้องกินข้าว n dining-room
คำอธิบาย: ห้องสำหรับรับประทานอาหาร
หน่วยนับ: ห้อง
ความหมายเหมือนกับ: ห้องอาหาร
ตัวอย่างประโยค: วันนี้พ่อเดินเข้ามาในห้องกินข้าวเร็วกว่าปกติ

ห้องกินข้าว n dining-room
หน่วยนับ: ห้อง
ความหมายเหมือนกับ: ห้องอาหาร
ตัวอย่างประโยค: วันนี้พ่อเดินเข้ามาในห้องกินข้าวเร็วกว่าปกติค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top