กิน

ภาษาอังกฤษ


v take off
คำอธิบาย: ได้หรือเสียในการเล่นการเล่นพนัน
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกเจ้ามือกินไป 3 ครั้งแล้ว
v use
คำอธิบาย: ทำให้สิ้นไปหมดไป
ความหมายเหมือนกับ: ใช้ , เปลือง
คำที่เกี่ยวข้อง: take , spend
ตัวอย่างประโยค: การผ่าตัดครั้งนี้กินเวลา 3 ชั่วโมง
v corrupt
ความหมายเหมือนกับ: ทุจริต , คอร์รัปชั่น , โกงกิน
คำที่เกี่ยวข้อง: be venal , be embezzle
ตัวอย่างประโยค: นักการเมืองคนนี้กินเงินภาษีประชาชน
v eat
คำอธิบาย: ทำให้ล่วงลำคอลงไปสู่กระเพาะ
ความหมายเหมือนกับ: ทาน , รับประทาน , รับประทาน , รับทาน , บริโภค
คำที่เกี่ยวข้อง: consume , take , have