กิน

ภาษาอังกฤษ


v take off
คำอธิบาย: ได้หรือเสียในการเล่นการเล่นพนัน
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกเจ้ามือกินไป 3 ครั้งแล้ว
v use
คำอธิบาย: ทำให้สิ้นไปหมดไป
ความหมายเหมือนกับ: ใช้ , เปลือง
คำที่เกี่ยวข้อง: take , spend
ตัวอย่างประโยค: การผ่าตัดครั้งนี้กินเวลา 3 ชั่วโมง
v corrupt
ความหมายเหมือนกับ: ทุจริต , คอร์รัปชั่น , โกงกิน
คำที่เกี่ยวข้อง: be venal , be embezzle
ตัวอย่างประโยค: นักการเมืองคนนี้กินเงินภาษีประชาชน
v eat
คำอธิบาย: ทำให้ล่วงลำคอลงไปสู่กระเพาะ
ความหมายเหมือนกับ: ทาน , รับประทาน , รับประทาน , รับทาน , บริโภค
คำที่เกี่ยวข้อง: consume , take , have

คำที่มี "กิน" ในคำ


กินเกลี้ยง v eat up
คำอธิบาย: กินจนหมดไม่มีหลงเหลืออยู่
ความหมายเหมือนกับ: กินเรียบ
คำตรงข้าม: กินเหลือ
ตัวอย่างประโยค: น้องกินเกลี้ยงไม่เหลือข้าวในจานแม้แต่เม็ดเดียว

กินข้าว v eat
ความหมายเหมือนกับ: ทานข้าว , รับประทานข้าว
ตัวอย่างประโยค: คนไทยรู้จักกินข้าวด้วยช้อนส้อมอย่างฝรั่งสมัยใหม่และด้วยตะเกียบอย่างจีน

กินทิ้งกินขว้าง v waste grain
คำอธิบาย: กินอย่างสุรุ่ยสุร่าย
ตัวอย่างประโยค: ในช่วงสงครามข้าวสารเป็นสิ่งที่มีราคาแพงไม่ใช่ของหาง่ายที่จะกินทิ้งกินขว้าง

กินกริบ v corrupt
คำอธิบาย: หาประโยชน์ใส่ตัวได้อย่างแนบเนียน
ความหมายเหมือนกับ: ทุจริต , คอร์รับชั่น , โกงกิน
ตัวอย่างประโยค: เขาทำงานมานานก็ต้องกินกริบบ้างเป็นธรรมดา

กินกัน v harmonize
ความหมายเหมือนกับ: เข้ากัน , ปรองดอง , กลมกลืน
ตัวอย่างประโยค: คนสองคนนี้ไม่กินกันมานานแล้ว

กินกำไร v seek additional profits
ความหมายเหมือนกับ: เอากำไร , กินเศษกินเลย , เบียดแว้ง , เบียดบัง
ตัวอย่างประโยค: พ่อค้าคนนี้กินกำไรค่อนข้างสูงจากการขายของแต่ละชิ้น

กินกำลัง v require labor
คำอธิบาย: อาศัยแรงอาศัยกำลังมาก
ความหมายเหมือนกับ: กินแรง
ตัวอย่างประโยค: เครื่องจักรเครื่องนี้กินกำลังมาก

กินขวา v exceed in the right side
คำอธิบาย: อาการที่รถ เรือ ว่าว เป็นต้น เคลื่อนล้ำไปทางขวามากเกินควร
คำตรงข้าม: กินซ้าย
ตัวอย่างประโยค: รถคันนี้กินขวา

กินขาด v be superior
คำอธิบาย: เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด, ดีกว่ามาก, เหนือกว่ามาก, ชนะเด็ดขาด
ตัวอย่างประโยค: คะแนนของเขากินขาดฝ่ายตรงข้าม

กินความ v include
คำอธิบาย: หมายความไปถึง, รวมไปถึง, หมายรวมไปถึง
ความหมายเหมือนกับ: รวมถึง
ตัวอย่างประโยค: บทบัญญัตินี้กินความถึงธุรกิจของผู้ขายปลีกด้วย

กินเครา n kind of bird in literature
คำอธิบาย: ชื่อนกในวรรณคดี
หน่วยนับ: ตัว

กินเจ v practice vegetarianism
คำอธิบาย: ถือศีลอย่างญวนและจีนที่ไม่กินของสดคาว
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่นิยมกินเจ

กินแจ v practice vegetarianism
คำอธิบาย: ถือศีลอย่างญวนและจีนที่ไม่กินของสดคาว

กินใจ v impress
ความหมายเหมือนกับ: ประทับใจ , ซาบซึ้งใจ
ตัวอย่างประโยค: ถ้อยคำที่เขาพูดกินใจผมมาก

กินใจ v distrust
ความหมายเหมือนกับ: แหนงใจ , สะดุดใจ , กระทบใจ
ตัวอย่างประโยค: ทั้งสองคนเป็นเพื่อนที่กินใจกันมาเป็นเวลายาวนาน

กินใจ adj impressive
ความหมายเหมือนกับ: ประทับใจ , ซาบซึ้งใจ
ตัวอย่างประโยค: นิยายเรื่องนี้เป็นเรื่องกินใจผมที่สุด

กินช้อน v take meal with a spoon
คำอธิบาย: กินอาหารด้วยช้อน
ตัวอย่างประโยค: เมื่อก่อนเขากินข้าวกับมือ แต่เดี๋ยวนี้เขากินช้อนแล้ว

กินชัน n name of small bee
คำอธิบาย: ชื่อผึ้งขนาดเล็กหลายชนิดในวงศ์ Apidae
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ชันโรง , ขี้ตังนี , ขี้สูด

กินซ้าย v exceed in the left side
คำอธิบาย: อาการที่รถ เรือ ว่าว เป็นต้น เคลื่อนล้ำไปทางซ้ายมากเกินควร
ตัวอย่างประโยค: รถของแม่กินซ้ายไปมาก

กินดอก v practice usury
คำอธิบาย: ได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจากทุนหรือเงินให้กู้
ความหมายเหมือนกับ: กินดอกเบี้ย
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนรวยที่ดูแคลนคนจน ขูดรีด กินดอก สารพัด

กินดอกเบี้ย v practice usury
คำอธิบาย: ได้รับผลประโยชน์ที่เกิดจากทุนหรือเงินให้กู้
ความหมายเหมือนกับ: กินดอก
ตัวอย่างประโยค: คนไทยเรานั้นจะทำอะไรก็ไม่กล้าเสี่ยงลงทุน คนที่มีเงินมากๆ มักจะฝากธนาคาร กินดอกเบี้ย

กินดอง v wedding
คำอธิบาย: พิธีอย่างหนึ่งทำเมื่อผัวเมียมีบุตรด้วยกันคนหนึ่ง หรือไม่มีบุตร แต่ได้ทำพิธีแปลงออกครบ 3 ปี
ความหมายเหมือนกับ: การแต่งงาน , การสมรส
ตัวอย่างประโยค: “กินดอง” เป็นประเพณีกินเลี้ยงในงานแต่งงานของชาวอีสาน

กินดอง v feast at a marriage
คำอธิบาย: กินเลี้ยงในการแต่งงาน

กินดาย v take off the opponent´s all chesses
คำอธิบาย: กินดะไปจนหมด (ใช้เฉพาะการเล่นหมากแยก)
ตัวอย่างประโยค: ผู้เล่นหมายแยกคนนี้กินดายทั้งกระดาน

กินดิบ v win easily
คำอธิบาย: ชนะโดยง่ายดาย
ตัวอย่างประโยค: การแข่งขันครั้งนี้เขากินดิบแน่ๆ

กินดิบ n kind of banana
คำอธิบาย: ชื่อกล้วยพันธุ์หนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: กล้วยกินดิบ
ตัวอย่างประโยค: แม่ปลูกกล้วยกินดิบไว้ที่ท้ายบ้าน

กินตะเกียบ v take meal with chopsticks
คำอธิบาย: กินอาหารด้วยตะเกียบ
ตัวอย่างประโยค: สมัยนี้ฝรั่งยังกินตะเกียบเลย

กินตา v deceive the eyes
คำอธิบาย: ลวงตาให้เห็นขนาดผิดไป
ความหมายเหมือนกับ: ลวงตา , หลอกตา , เลือนตา , ตาฝาด
ตัวอย่างประโยค: รูปภาพรูปนี้กินตาผม

กินตำแหน่ง v hold the position
คำอธิบาย: ได้ครองตำแหน่ง
ตัวอย่างประโยค: เขากินตำแหน่งเป็นถึงอธิบดีกรมทางหลวง

กินโต๊ะ v besiege
คำอธิบาย: รุมกันทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: รุม , ล้อม , กลุ้มรุม
ตัวอย่างประโยค: เขาเข้าไปในดินแดนของศัตรูคนเดียวเลยถูกกินโต๊ะ

กินโต๊ะ v banquet
คำอธิบาย: กินเลี้ยงด้วยอาหารอย่างดีแบบนั่งโต๊ะ
ความหมายเหมือนกับ: กินโต๊ะจีน
ตัวอย่างประโยค: งานเลี้ยงแต่งงานคืนนี้เขาจัดให้กินโต๊ะ

กินแถว pron all
ความหมายเหมือนกับ: ทั้งหมด , ทั้งแถว
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนถูกลงโทษกินแถว

กินแถว v take off opponent´s whole row of chesses
คำอธิบาย: เอาตัวหมากออกจากกระดานตลอดทั้งแถว (ใช้เฉพาะการเล่นหมากแยก)
ตัวอย่างประโยค: พ่อกำลังกินแถวหมากแยกกระดานนี้

กินทาง v transgress the white line (in driving )
คำอธิบาย: ล้ำทางเข้าไป
ความหมายเหมือนกับ: ล้ำทาง

กินที่ v take up room
คำอธิบาย: กินเนื้อที่
ความหมายเหมือนกับ: เปลืองที่
ตัวอย่างประโยค: โต๊ะตัวใหญ่นี้กินที่ในห้องมาก

กินนร n mythical creature
คำอธิบาย: อมนุษย์ในนิยาย มี 2 ชนิด ชนิดหนึ่งเป็นครึ่งคนครึ่งนก ท่อนบนเป็นคน ท่อนล่างเป็นนก อีกชนิดหนึ่งมีรูปร่างเหมือนคน เมื่อจะไปไหนมาไหน ก็ใส่ปีกใส่หางบินไป
หน่วยนับ: ตน, ตัว
ตัวอย่างประโยค: คนโบราณเชื่อกันว่า ในป่าหิมพานต์มีกินนรอาศัยอยู่

กินนรรำ n a Thai dancing posture
คำอธิบาย: ชื่อท่าละครชนิดหนึ่ง

กินนรรำ n kind of Thai verse
คำอธิบาย: ชื่อกลบทชนิดหนึ่ง

กินนอกกินใน v embezzle
คำอธิบาย: เอากำไรในการซื้อขาย ทั้งในราคาและนอกราคาที่กำหนด
ความหมายเหมือนกับ: กินสินบน , ยักยอก , ฉ้อโกง , คอร์รัปชั่น , คดโกง , ทุจริต
ตัวอย่างประโยค: ตลอดเวลาที่รับราชการมาเขาไม่เคยกินนอกกินในเลย

กินนอน v do nothing without eat and sleep
ตัวอย่างประโยค: เขากินนอนเที่ยวเตร่อยู่กับเพื่อนๆ ไปวันๆ

กินนอน adj boarding
ตัวอย่างประโยค: เขาอยู่โรงเรียนกินนอนมาตั้งแต่ชั้นประถม

กินน้ำลึก v have a draught
คำอธิบาย: มีส่วนลึกลงไปในน้ำ
ตัวอย่างประโยค: เรือนี้กินน้ำลึกประมาณ 3 เมตร

กินเนื้อที่ v take up room
ความหมายเหมือนกับ: กินที่ , เปลืองที่
ตัวอย่างประโยค: กากของแข็งที่ทิ้งกันไว้ จะทำลายสิ่งแวดล้อม เพราะว่ามีอยู่กลาดเกลื่อน กินเนื้อที่ เกะกะ อุดตัน ลอยไปมา กีดขวางการจราจร

กินใน v doubt
ความหมายเหมือนกับ: กินใจ , แคลงใจ , แหนงใจ
ตัวอย่างประโยค: พวกเขาไม่ค่อยลงให้กันเพราะทั้งสองกินในกันอยู่

กินบวช v be in initiated into monkhood
คำอธิบาย: กินในเวลาตามกำหนดของการถือพรตในลัทธิ

กินบวช v eat vegetarian meal
คำอธิบาย: กินเครื่องกระยาบวชในลัทธิพิธี
ความหมายเหมือนกับ: ถือศิลกินบวช

กินปลิง n name of bird
คำอธิบาย: นกชนิดหนึ่ง
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: นกยางขาว , ยางควาย

กินเปล่า v get something for nothing
คำอธิบาย: ได้ประโยชน์เปล่าๆ ไม่ต้องตอบแทน
ตัวอย่างประโยค: ถ้าไม่มีใครคอยควบคุมดูแลขาใหญ่เหล่านี้ได้ พวกเราที่ขับรถก็คงต้องจ่ายเงินให้พวกเขากินเปล่าไปเรื่อยๆ

กินเปี้ยว n white-collared kingfisher
คำอธิบาย: ชื่อนกกระเต็นชนิด Halcyon chloris ในวงศ์ Alcedinidae ปากหนาสีดำปลายแหลม ลำตัวด้านบนสีน้ำเงินเขียว คอและใต้ท้องสีขาว ชอบหากินในป่าแสม ป่าโกงกาง กินปูเปี้ยวและปลา
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: นกกินเปี้ยว

กินผัว v bring death to the husband
คำอธิบาย: มีผัวกี่คนๆ ก็ตายจากไปก่อนหมด
ตัวอย่างประโยค: เพราะเธอกินผัวถึงไม่ใครอยากที่จะแต่งงานด้วย

กินมือ v eat with fingers
คำอธิบาย: กินอาหารด้วยมือ
ตัวอย่างประโยค: คุณยายกินมือไม่ยอมใช้ช้อน

กินเมีย adj having many deceased wives

กินเมีย v bring death to the wife
คำอธิบาย: มีเมียกี่คนๆ ก็ตายจากไปก่อนหมด
ตัวอย่างประโยค: เพราะคุณกินเมีย จึงมีภาพที่ไม่ดีนักในสายตาของผู้หญิง

กินเมือง v govern a town
คำอธิบาย: ปกครองเมือง
ความหมายเหมือนกับ: ครองเมือง
ตัวอย่างประโยค: พระยาวชิรปราการกินเมืองกำแพงเพชร

กินไม่ลง v difficult to win
คำอธิบาย: เอาชนะไม่ได้
ตัวอย่างประโยค: ทีมนี้เราคงกินไม่ลงง่ายๆ

กินไม่ลง v be unable to eat
คำอธิบาย: กินอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้แล้ว
ตัวอย่างประโยค: วันนี้ผมกินไม่ลงจริงๆ

กินรี n half-bird half-woman
คำอธิบาย: กินนรเพศหญิง
หน่วยนับ: ตัว, ตน
ตัวอย่างประโยค: เขาฝันเห็นกินรีกำลังเล่นน้ำในสระ

กินรูป v look smaller than reality
คำอธิบาย: มีลักษณะให้เห็นขนาดย่อมกว่าตัวจริง ใหญ่ดูเป็นเล็ก
ความหมายเหมือนกับ: ซ่อนรูป
ตัวอย่างประโยค: หุ่นของเธอกินรูปจึงดูไม่ค่อยอ้วน

กินแรง v be a parasite
คำอธิบาย: เอาเปรียบผู้อื่นในการทำงานหรือในการเลี้ยงชีพ
ความหมายเหมือนกับ: เอาเปรียบ
ตัวอย่างประโยค: ในการทำงานเขามักจะกินแรงผู้อื่นเสมอ

กินแรง v require labor
คำอธิบาย: ต้องใช้แรงมาก
ความหมายเหมือนกับ: กินกำลัง , หนักแรง
ตัวอย่างประโยค: การติดตั้งเครื่องจักรนี้ต้องกินแรงเอาการ

กินลม v take the air
ความหมายเหมือนกับ: ตากลม
ตัวอย่างประโยค: เรามีบริเวณที่จัดไว้เป็นที่นั่งสำหรับกินลม

กินลม v catch the wind
ความหมายเหมือนกับ: รับลม , ต้านลม
ตัวอย่างประโยค: ใบเรือขาดแล้วมันไม่กินลมเลย

กินล้างกินผลาญ v eat extravagantly
คำอธิบาย: กินอย่างสุรุ่ยสุร่าย
ความหมายเหมือนกับ: กินครึ่งทิ้งครึ่ง , กินทิ้งกินขว้าง
ตัวอย่างประโยค: ลูกคนนี้กินล้างกินผลาญพ่อแม่

กินลึก v affect deeply
คำอธิบาย: มีเล่ห์เหลี่ยมลึกซึ้ง
ตัวอย่างประโยค: เขากินลึกในทุกๆ เรื่อง

กินลึก adj profound
คำอธิบาย: ที่มีเล่ห์เหลี่ยมลึกซึ้ง
ตัวอย่างประโยค: การคบกับคนกินลึกต้องระวังตัวให้มาก

กินลึก v have a deep draft
ตัวอย่างประโยค: เรือของเราเริ่มกินลึกไปในแม่น้ำ

กินเลี้ยง v feast
ความหมายเหมือนกับ: ทานเลี้ยง
ตัวอย่างประโยค: ในงานนี้เมื่อกินเลี้ยงเสร็จก็มีการเต้นรำเป็นที่สนุกสนาน

กินเวลา v take time
ความหมายเหมือนกับ: ใช้เวลา , เปลืองเวลา
ตัวอย่างประโยค: งานชิ้นนี้กินเวลามาก

กินเศษกินเลย v embezzle
คำอธิบาย: ยักเอาส่วนที่เหลือไว้เป็นของตน, เอาเพียงบางส่วนไว้เป็นของตน
ความหมายเหมือนกับ: ยักยอก , หาเศษหาเลย
ตัวอย่างประโยค: ไม่มีใครคำนวณได้เลยว่าที่เขากินเศษกินเลยบริษัทนั้นมันจำนวนมหาศาลเท่าใด

กินเศษกินเลย v molest
คำอธิบาย: ล่วงเกินทางเพศ
ความหมายเหมือนกับ: หาเศษหาเลย
ตัวอย่างประโยค: เจ้านายบ้านนี้ชอบกินเศษกินเลยเด็กรับใช้สาวๆ

กินส้อม v eat with fork
คำอธิบาย: กินอาหารด้วยส้อม
ตัวอย่างประโยค: อาหารบางอย่างต้องกินส้อม

กินสั่ง v be overeaten
คำอธิบาย: กินมากผิดปกติเมื่อถึงคราวจะตาย, กินจุเกินควร
ตัวอย่างประโยค: นักโทษกินสั่งอาหารมื้อสุดท้าย

กินสำรับ v eat food in a set
คำอธิบาย: กินอาหารที่เขาจัดมาเป็นสำรับ
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ ต้องไปกินสำรับด้วยกัน

กินสี่ถ้วย v feast in a party
คำอธิบาย: กินเลี้ยงในพิธีงาน [สี่ถ้วย คือ ขนม 4 อย่าง อย่างละถ้วย ได้แก่ ไข่กบ (สาคู), นกปล่อย (ลอดช่อง), มะลิลอย (ข้าวตอก), อ้ายตื้อ (ข้าวเหนียว) มีน้ำกะทิใส่ชามอยู่กลาง]

กินเส้น v like
ความหมายเหมือนกับ: ชอบกัน , เข้ากัน , ถูกกัน
คำตรงข้าม: หมองใจกัน , บาดหมาง , ผิดใจ
ตัวอย่างประโยค: เขารู้สึกกินเส้นกับเธอทันทีที่พบ

กินแหนง v doubt
ความหมายเหมือนกับ: กินแหนงแคลงใจ , แคลงใจ , สงสัย
ตัวอย่างประโยค: บ่อยครั้งที่คำพูดของเพื่อนร่วมงานกินแหนงกับเธอเสมอ

กินอยู่พูวาย v live in clover
คำอธิบาย: กินอย่างอิ่มหนำสำราญ
ตัวอย่างประโยค: ปัจจุบันนี้เขากินอยู่พูวายแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อน

กินดีอยู่ดี v live happily
คำอธิบาย: ดำรงชีวิตอย่างสุขสบาย ไม่ลำบาก
ตัวอย่างประโยค: โครงการพระราชดำริมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยได้กินดีอยู่ดีตามควรแก่อัตภาพ

กินน้ำมัน v consume gas
ความหมายเหมือนกับ: เปลืองน้ำมัน
ตัวอย่างประโยค: รถคันใหญ่กินน้ำมันเปลืองกว่ารถคันเล็ก

กินบ้านกินเมือง adv absolutely still
คำอธิบาย: เป็นคำขยายกริยา หมายถึงทำแต่อย่างนั้นโดยไม่ยอมทำอย่างอื่นเลย
ตัวอย่างประโยค: แม่ชอบด่าฉันประจำว่านอนกินบ้านกินเมือง ไม่ยอมช่วยทำอะไรเลย

กินรวบ n illegal lottery
คำอธิบาย: เรียกหวยใต้ดินซึ่งอาศัยเลขท้ายของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกเป็นรางวัล
ความหมายเหมือนกับ: สลากกินรวบ , หวยเถื่อน
ตัวอย่างประโยค: รายชื่อเจ้ามือสลากกินรวบที่หน่วยข่าวกรองรวบรวมไว้ในเขตจังหวัดขอนแก่นมีเป็นร้อยคน

กินลมชมวิว v go for a walk
คำอธิบาย: เดินชมทิวทัศน์
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านจะไม่ออกมาเดินกินลมชมวิวกันในเวลาค่ำคืนเพราะถนนหนทางในหมู่บ้านมันเปลี่ยวและมืด

กินแหนงแคลงใจ v be mutually suspicious
คำอธิบาย: หมางใจกัน
ความหมายเหมือนกับ: กินใจ , แหนงใจ , ผิดพ้องหมองใจ , ผิดใจ
ตัวอย่างประโยค: ทั้งสองฝ่ายต่างไม่ปรับความเข้าใจกันให้ชัดแจ้งทำให้กินแหนงแคลงใจกันอยู่เรื่อยๆ

กินเรียบ v eat up
คำตรงข้าม: กินเหลือ

กินเหล้า v drink

กินสินบน v be corrupted
ความหมายเหมือนกับ: รับสินบน , ฉ้อราษฎร์บังหลวง , ติดสินบน

กินสินบน v corrupt
ความหมายเหมือนกับ: โกง , ฉ้อราษฎร์บังหลวง

กินยาถ่าย v purge

กินอาหาร v have a meal
ความหมายเหมือนกับ: รับประทานอาหาร

กินโต๊ะจีน v banquet

กินสินบน v embezzle
ความหมายเหมือนกับ: ยักยอก , ฉ้อโกง , คอร์รัปชั่น , คดโกง , ทุจริต

กินครึ่งทิ้งครึ่ง v eat extravagantly
ความหมายเหมือนกับ: กินทิ้งกินขว้าง

กินพื้นที่ v cover
ความหมายเหมือนกับ: ครอบคลุม

กินเหล้า v drink
ความหมายเหมือนกับ: ดวดเหล้า , เสพสุรา , ซด , ก๊ง , ซัดเหล้า

ยากิน n oral drug
คำอธิบาย: ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทาน
ความหมายเหมือนกับ: ยาใช้ภายใน , ยารับประทาน
คำตรงข้าม: ยาทา
ตัวอย่างประโยค: ในย่านวัดโพธิ์-ท่าเตียนถือเป็นแหล่งรวมยาแผนโบราณจำพวกสมุนไพรไทย ทั้งยาน้ำ ยาเม็ด ยากินและยาทา

กินแกง adv too (old)
คำอธิบาย: ี่พ้น หรือเลยความเหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้ว
ตัวอย่างประโยค: คุณลุงแก่เกินแกงที่จะดำรงตำแหน่งนี้แล้ว

คนทำมาหากิน n diligent person
คำอธิบาย: คนขยันทำการงานสร้างฐานะ ไม่หลงติดอบายมุข
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: คนทำงาน
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนควรเป็นคนทำมาหากิน มีความมุ่งมาดปรารถนาที่จะบุกเบิก ที่จะสร้างสรรค์อยู่เสมอๆ

คนหากิน n deceiver
คำอธิบาย: ผู้หาเงินด้วยการหลอกลวง
หน่วยนับ: คน
ตัวอย่างประโยค: คนหากินพวกนี้จะหากินกับคนบ้านนอกที่เพิ่งมาจากต่างจังหวัด ยังไม่รู้ประสีประสา

ถือศีลกินเจ v observe religious precepts or rite
คำอธิบาย: ถือปฏิบัติตามศีลกำหนด
ความหมายเหมือนกับ: ถือศีลกินเพล
ตัวอย่างประโยค: แม่จะถือศีลกินเจในช่วงเทศกาลเจ

ประสาทกิน v be nervous
คำอธิบาย: คิดสับสนวุ่นวายเหมือนเป็นโรคประสาท
ความหมายเหมือนกับ: ประสาทแดก
ตัวอย่างประโยค: แม่จะประสาทกินอยู่แล้วเมื่อคิดถึงหนี้สินที่พ่อก่อไว้

สำนักสลากกินแบ่งรัฐบาล n The Government Lottery Office

กล่าวเกินจริง v exaggerate
ความหมายเหมือนกับ: พูดเกินจริง
คำตรงข้าม: กล่าวตามจริง
ตัวอย่างประโยค: ฉันไม่ได้กล่าวเกินจริงแต่อย่างใด

กินขอบเขต adv over the limit
คำอธิบาย: ที่เลยจากขอบเขตที่กำหนดไว้
ความหมายเหมือนกับ: เลยขอบเขต
คำตรงข้าม: ในขอบเขต
ตัวอย่างประโยค: รถคันนั้นขับเร็วเกินขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

กินขอบเขต v be over the limit
คำอธิบาย: เลยจากขอบเขตที่กำหนดไว้
ความหมายเหมือนกับ: เลยขอบเขต
คำตรงข้าม: ในขอบเขต
ตัวอย่างประโยค: ท่านจงมีความหยิ่งในชาติกำเนิดของท่าน แต่อย่าหยิ่งจนเกินขอบเขต

กินความจำเป็น adv more than is necessary
คำอธิบาย: มากเกินความต้องการ
ความหมายเหมือนกับ: เกินจำเป็น
ตัวอย่างประโยค: กรมสามัญศึกษาตั้งงบประมาณไว้สูงเกินความจำเป็น จึงเห็นควรให้ปรับลดลง

คิดเกินราคา v rip off
คำอธิบาย: บอกราคาแพงเกินควร
ความหมายเหมือนกับ: คิดเกินมูลค่า
ตัวอย่างประโยค: เถ้าแก่คิดเกินราคาค่าวัสดุไปตั้งสองพันบาท

สลากกินแบ่งรัฐบาล n lottery
หน่วยนับ: ฉบับ, ใบ
ความหมายเหมือนกับ: ลอตเตอรี่ , หวยรัฐบาล

ส่วนเกิน n paramour
ความหมายเหมือนกับ: เมียน้อย , อนุภรรยา , เมียเก็บ
คำตรงข้าม: เมียหลวง

ส่วนเกิน adv more than enough

สลากกินแบ่งรัฐบาล n lottery
คำอธิบาย: สลากที่จำหน่ายแก่ผู้ถือ เพื่อรับรางวัลในการเสี่ยงโชค โดยผู้จำหน่ายชักส่วนลดเป็นกำไร
หน่วยนับ: ฉบับ, ใบ
ความหมายเหมือนกับ: สลากกินแบ่ง , ลอตเตอรี่ , หวยรัฐบาล
ตัวอย่างประโยค: เขาอยากจะถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่ง เพื่อเอาเงินมาใช้หนี้ที่ทำไว้

ทหารกองเกิน n registered personnel

ส่วนเกิน adj surplus
คำอธิบาย: ขนาดหรือจำนวนที่เกินจากที่กำหนด หรือที่ต้องการ
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านจะบริจาคข้าวที่เป็นผลผลิตส่วนเกินให้แก่วัด เพื่อเก็บสำรองสำหรับชาวบ้านที่จะมากู้ยืมโดยไม่เสียดอกเบี้ย

มากเกินไป adv overabundantly
คำตรงข้าม: น้อยเกินไป
ตัวอย่างประโยค: กรุงเทพฯ ตอนนี้มีประชากรมากเกินไป

กินกำลัง v exceed one´s power
คำอธิบาย: เกินกำลังความสามารถ
ความหมายเหมือนกับ: เกินตัว , เกินฐานะ
ตัวอย่างประโยค: บริษัทใหญ่ขยายกิจการกันจนเกินกำลัง

กินขนาด adv too much
คำอธิบาย: เกินกำหนด, ใหญ่เกินไป
ตัวอย่างประโยค: หมอสันนิษฐานว่าสาเหตุที่เขาปวดท้อง เพราะทานอาหารเกินขนาด

กินต้องการ adv too much
ตัวอย่างประโยค: โครงการนี้รายได้ไม่พอกับรายจ่าย เพราะฝ่ายจัดซื้อสั่งซื้อของมามากเกินต้องการ

ทำเกินขอบเขต v overstep
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านรู้สึกว่าผู้ใหญ่บ้านทำเกินขอบเขตกว่าอำนาจที่ตนมี

ทำเกินไป v overdo
ตัวอย่างประโยค: วิธีการปราบจราจลของตำรวจที่รุนแรงใครๆ ก็เห็นว่าทำเกินไป

โรงเรียนกินนอน n boarding school
คำอธิบาย: โรงเรียนที่นักเรียนต้องกินอยู่หลับนอนอยู่ที่โรงเรียนเป็นประจำ
หน่วยนับ: โรง, แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: โรงเรียนประจำ
ตัวอย่างประโยค: โรงเรียนกินนอนจะมีหอนอนหลายหลัง และมีโรงครัวแถมเข้ามาอีก

เสือนอนกิน n sleeping partner
คำอธิบาย: คนที่ได้รับผลประโยชน์หรือผลกำไร โดยไม่ต้องลงทุนลงแรง
ตัวอย่างประโยค: บิลล์เกตส์ร่ำรวยมหาศาลเป็นเสือนอนกินเนื่องจากมีสิทธิ์ผูกขาดในเรื่องซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

หญิงหากิน n prostitute
ความหมายเหมือนกับ: โสเภณี , อีตัว , กระหรี่
ตัวอย่างประโยค: หล่อนเป็นหญิงหากิน

หากิน v make a living
คำอธิบาย: ทำการเลี้ยงชีวิต
ความหมายเหมือนกับ: ทำมาหากิน , หาเลี้ยงชีพ
ตัวอย่างประโยค: ชาวพม่าจำนวนมากเข้ามาหากินและแย่งอาชีพคนไทย

อดมื้อกินมื้อ v go hungry
ความหมายเหมือนกับ: อดอยาก , ยากจน
คำตรงข้าม: อิ่มหนำสำราญ
ตัวอย่างประโยค: เธอต้องอดมื้อกินมื้อและพบแต่ความอดอยากหิวโหย นับตั้งแต่สามีเธอจากไป

อยู่กิน v live together as husband and wife
คำอธิบาย: ดำรงชีวิตฉันผัวเมีย
ตัวอย่างประโยค: ท่านย้ายภูมิลำเนาจากบ้านตาลไปอยู่ที่บ้านดงเย็น อยู่กินกับภรรยาจนมีบุตร 1 คน

อยู่ดีกินดี v live well
คำอธิบาย: มีความสุขสบาย
ความหมายเหมือนกับ: สุขสบาย
คำตรงข้าม: อดมื้อกินมื้อ , อดอยาก
ตัวอย่างประโยค: เมื่อไรประเทศไทยจะไปถึงจุดหมายตรงที่ทุกคนอยู่ดีกินดี มีความสุขตามอัตภาพ

อาหารการกิน n food
หน่วยนับ: ชนิด, อย่าง
ความหมายเหมือนกับ: อาหาร , ของกิน
ตัวอย่างประโยค: พวกที่อยู่ในเมืองมีสภาพร่างกายแตกต่างจากพวกชาวนา เพราะอาหารการกินแตกต่างกัน

เหลือเกิน adv extremely
ความหมายเหมือนกับ: อย่างยิ่ง , อย่างมาก
ตัวอย่างประโยค: ปัญหานี้ซับซ้อนเหลือเกิน

ของกินของใช้ n consumer product
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องอุปโภคบริโภค
ตัวอย่างประโยค: มหกรรมแสดงสินค้ามีสินค้านานาภัณฑ์ลดราคาให้เลือกมีทั้งของกินของใช้ ของประดับ และของที่ระลึก

งานกินเลี้ยง n party
คำอธิบาย: งานที่ผู้คนมาพบปะสังสรรค์กัน มีการรับประทานอาหารร่วมกันหรืออาจมีการเต้นรำ เป็นต้น
หน่วยนับ: งาน
ความหมายเหมือนกับ: งานเลี้ยง , งานเลี้ยงสังสรรค์ , งานสังสรรค์
ตัวอย่างประโยค: เขาไปงานกินเลี้ยงกับเพื่อนคงจะกลับดึกๆ

เก็บกิน v earn
คำอธิบาย: เก็บผลประโยชน์
ตัวอย่างประโยค: ครอบครัวของคนยุคใหม่นิยมฝากเงินไว้กับธนาคารเพื่อเก็บกินดอกเบี้ย

กินคน adv extremely
คำอธิบาย: ยิ่งกว่าคนธรรมดาทั่วไป
ตัวอย่างประโยค: ความสามารถพิเศษในเกือบทุกๆ ด้าน เขาสามารถทำได้หมด เขาเก่งเกินคนจริงๆ

กินการ adv exceedingly
คำอธิบาย: มากกว่าที่ต้องประสงค์
ความหมายเหมือนกับ: มากเกิน
ตัวอย่างประโยค: การไม่ต้องพะวงถึงความไม่พอ หรือประหยัดจนเกินการ ทำให้ลวดลายของไทยมีความประณีต วิจิตร อลังการ

กินงาม adv excessively
คำอธิบาย: เกินพอดีจนไม่งาม
ตัวอย่างประโยค: นอกจากนักสะสมแล้ว ยังมีพวกพ่อค้าคนกลางที่มักแฝงตัวมากวาดซื้อของเก่าตัดหน้าเพื่อนำไปค้ากำไรเกินงาม

กินดี adv excessively
คำอธิบาย: เกินพอดีจนไม่ดี
ตัวอย่างประโยค: ฉันรู้สึกว่าคนรอบข้างล้วนยกย่องเงินจนเกินดีทั้งนั้น

กินดุล v overbalance
คำอธิบาย: ไม่เท่าเทียมกันโดยส่วนหนึ่งมีมากกว่าอีกส่วน
คำตรงข้าม: ขาดดุล
ตัวอย่างประโยค: ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศกัมพูชายังเกินดุลของนักทำลายอีกมาก

กินไป adv too much
คำอธิบาย: เกินพอดี
ความหมายเหมือนกับ: เกินพอดี , เกินดี
ตัวอย่างประโยค: ถ้าแบตเตอรี่มีกำลังอ่อนเกินไป ควรหาแบตเตอรี่ใหม่มาเปลี่ยน

กินหน้า adv too far
คำอธิบาย: มากกว่า, เด่นกว่า
ความหมายเหมือนกับ: เกินหน้าเกินตา
ตัวอย่างประโยค: ผู้ที่สร้างสีสันให้กับงาน ปาร์ตี้ดนตรีและสีขาวเห็นจะไม่มีใครเด่นเกินหน้า ดารุณี กฤตบุญญาลัย สาวสังคมที่มาในชุดขาวพลิ้วพราย

กิน adv far
คำอธิบาย: มากเกินไป
ความหมายเหมือนกับ: พ้น , เลย
ตัวอย่างประโยค: หญิงมีครรภ์ที่นั่งทำงานหน้าจอเกินกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีอัตราเสี่ยงต่อการแท้งลูกมาก

ความอยู่ดีกินดี n well-being
คำอธิบาย: การที่มีความสุขสบาย
ความหมายเหมือนกับ: ความสมบูรณ์ , ความสุขสบาย
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่จะต้องให้ความอยู่ดีกินดีแก่เด็กพอประมาณให้เด็กมีชีวิตที่ไม่รู้สึกว่าชีวิตมีแต่ความทุกข์

เครื่องกิน n food
ความหมายเหมือนกับ: อาหาร

ผู้หญิงหากิน n prostitute
คำอธิบาย: ผู้ที่ประกอบอาชีพขายบริการทางเพศ
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: โสเภณี , หญิงงามเมือง , หญิงขายบริการ , นางโลม , หญิงขายตัว , กะหรี่
ตัวอย่างประโยค: นักเลงผู้นี้มีหน้าที่คุมซ่องด้วยและคอยปกป้องคุ้มครองผู้หญิงหากินเหล่านั้นไม่ให้ถูกรังแกหรือเบี้ยวค่าตัวจากนักเที่ยว

พอทำพอกิน adv enough
คำอธิบาย: พอกินไปวันหนึ่งๆ
ตัวอย่างประโยค: ชาวไร่ที่นี่ส่วนใหญ่ก็ทำเรือกสวนไร่นาค้าขาย พอทำพอกิน พอเลี้ยงตัวได้

พอมีพอกิน v have enough to get by
คำอธิบาย: มีฐานะปานกลาง
คำตรงข้าม: ขัดสน
ตัวอย่างประโยค: เราควรอยู่อย่างสมถะ ไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม พอมีพอกิน และทำงานด้วยความขยันอดทน

พอมีอันจะกิน v well-to-do
คำอธิบาย: ค่อนข้างรวย, ซึ่งมีฐานะค่อนข้างดี
ความหมายเหมือนกับ: มีอันจะกิน
คำตรงข้าม: ขัดสน
ตัวอย่างประโยค: ครอบครัวของเราไม่ถึงกับร่ำรวยล้นฟ้า แค่พอมีอันจะกิน

เพื่อนกิน n fair-weather friend
คำอธิบาย: เพื่อนที่คบหาสมาคมด้วยเมื่อมีเงินเลี้ยงดูเท่านั้น
คำตรงข้าม: เพื่อนตาย
ตัวอย่างประโยค: แม่ติงว่าอย่าหวังพึ่งพาอาศัยอะไรจากเพื่อนกินเลย

มีอันจะกิน v be rich
คำอธิบาย: ค่อนข้างมีเงินทอง, มีฐานะดี, มีเงินจับจ่ายใช้สอยมาก
ความหมายเหมือนกับ: ร่ำรวย , มีเงินทอง , มีเงินมีทอง
คำตรงข้าม: ยากจน , จน , ขัดสน
ตัวอย่างประโยค: แม้คุณเจริญจิตต์จะไม่ร่ำรวย แต่เธอก็มีอันจะกิน

มีอันจะกิน adj rich
คำอธิบาย: ค่อนข้างมีเงินทอง, มีฐานะดี, มีเงินจับจ่ายใช้สอยมาก
ความหมายเหมือนกับ: ร่ำรวย , มีเงินทอง , มีเงินมีทอง
คำตรงข้าม: ยากจน , จน , ขัดสน
ตัวอย่างประโยค: กล่องไม้แกะสลักลวดลายงดงามเป็นเครื่องประดับภายในบ้านสำหรับผู้มีอันจะกิน

มีกินมีใช้ v be comfortable
คำอธิบาย: มีพอใช้จ่าย
ความหมายเหมือนกับ: พอมีพอกิน
คำตรงข้าม: อัตคัด , ขัดสน
ตัวอย่างประโยค: ที่เขามีกินมีใช้ทุกวันนี้ก็เป็นเพราะเขามีความขยันและอดทน

มีกินมีใช้ adj comfortable
คำอธิบาย: มีพอใช้จ่าย
ความหมายเหมือนกับ: พอมีพอกิน
คำตรงข้าม: อัตคัด , ขัดสน
ตัวอย่างประโยค: เขาดำรงสภาพเกษตรกรที่พอมีกินมีใช้โดยมีที่ดินเป็นของตนเอง

มีกินมีใช้ v be comfortable
คำอธิบาย: มีพอใช้จ่าย
ความหมายเหมือนกับ: พอมีพอกิน
คำตรงข้าม: อัตคัด , ขัดสน
ตัวอย่างประโยค: ที่เขามีกินมีใช้ทุกวันนี้ก็เป็นเพราะเขามีความขยันและอดทน

มีกินมีใช้ adj comfortable
คำอธิบาย: มีพอใช้จ่าย
ความหมายเหมือนกับ: พอมีพอกิน
คำตรงข้าม: อัตคัด , ขัดสน
ตัวอย่างประโยค: เขาดำรงสภาพเกษตรกรที่พอมีกินมีใช้โดยมีที่ดินเป็นของตนเอง

ล่วงเกิน v molest
คำอธิบาย: แสดงอาการเกินสมควรต่อผู้อื่น โดยล่วงจารีตประเพณี
ความหมายเหมือนกับ: ลวนลาม
ตัวอย่างประโยค: ที่หมู่บ้านนี้ในหมู่หญิงสาวจะมีหญิงแก่กำกับดูแลอยู่ด้วย เพื่อมิให้ชายหนุ่มล่วงเกินแก่หญิงในที่อันไม่สมควร

ล่วงเกิน v offend
คำอธิบาย: แสดงอาการเกินสมควรต่อผู้อื่น โดยจรรยามารยาท
ตัวอย่างประโยค: แม้เขาจะเป็นคนชอบแสดงความคิดเห็น แต่ก็ไม่เคยก้าวร้าว ล่วงเกินใคร

เศษเกิน n improper fraction
คำอธิบาย: เศษซึ่งมากกว่าส่วน เป็นจำนวนจริงที่มีค่าสัมบูรณ์มากกว่า 1
ตัวอย่างประโยค: โจทย์เลขข้อนี้ให้หาเศษเกิน

สลากกินแบ่ง n lottery
คำอธิบาย: สลากที่จำหน่ายแก่ผู้ถือเพื่อรับรางวัลในการเสี่ยงโชค โดยผู้จำหน่ายชักส่วนลดเป็นกำไร
หน่วยนับ: ฉบับ, ใบ
ความหมายเหมือนกับ: ล็อตเตอรี่
ตัวอย่างประโยค: เธอซื้อสลากกินแบ่งจากคนตาบอด

สุกเอาเผากิน adj careless
คำอธิบาย: ที่ทำลวกๆ, ที่ทำพอเสร็จไปคราวหนึ่งๆ
ความหมายเหมือนกับ: ลวกๆ , ชุ่ย
คำตรงข้าม: ประณีต
ตัวอย่างประโยค: ฉันไม่ชอบวิธีการแบบสุกเอาเผากินที่เขาเอามาใช้ในการทำงานเลย

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล n Government Lottery Office

ตีกิน v take advantage immorally
คำอธิบาย: ฉวยโอกาสเอาประโยชน์ที่ไม่ควรจะได้
ตัวอย่างประโยค: เดี๋ยวนี้อ้ายสัตว์ร้ายสองขามันยิง มันตีกินกันจนจวนจะหมดป่าหมดทุ่งอยู่แล้ว

เต้นกินรำกิน v make a living as a performer or dancer
คำอธิบาย: หากินด้วยการเล่นลิเก ละคร เป็นต้น (มักใช้ในเชิงดูถูก)

โต๊ะกินข้าว n dining table
คำอธิบาย: โต๊ะสำหรับกินข้าว
หน่วยนับ: ตัว
ตัวอย่างประโยค: พ่อไม่เคยมีโต๊ะสำหรับเขียนหนังสือมาก่อน บางทีก็เขียนที่โต๊ะกินข้าว

ทันกิน adv in time
คำอธิบาย: คิดหรือทำการใดๆ ทันท่วงที (โดยปกติใช้ในประโยคปฏิเสธ)
ความหมายเหมือนกับ: ทันเวลา , ทันการ , ทันที
ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนเชื่องช้าจนถูกเพื่อว่าว่าทำงานช้าไม่ทันกิน

ทำมาหากิน v earn a living
คำอธิบาย: ปฏิบัติการงานหารายได้มาเลี้ยงชีพ
ความหมายเหมือนกับ: หาเลี้ยงชีพ
ตัวอย่างประโยค: ผมไปทำมาหากินอยู่ที่ระนองมาสิบกว่าปี

ที่ทำมาหากิน n workplace
คำอธิบาย: หลักแหล่งสำหรับประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงชีวิต
หน่วยนับ: ที่, แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: ที่ทำกิน
ตัวอย่างประโยค: ทะเลเป็นชีวิตและที่ทำมาหากินของลุงย้อย

ที่ทำกิน n workplace
คำอธิบาย: สถานที่ที่ใช้ประกอบอาชีพ
หน่วยนับ: ที่, แห่ง
ความหมายเหมือนกับ: ที่ทำมาหากิน
ตัวอย่างประโยค: สุชาติหมดที่ทำกินเพราะพ่อของเขาขายที่นาไปแล้ว

น่ากิน v be appetizing
คำอธิบาย: มีลักษณะชวนให้กิน
ความหมายเหมือนกับ: น่ารับประทาน , น่าลิ้มลอง , น่าอร่อย
คำตรงข้าม: น่าขยะแขยง
ตัวอย่างประโยค: ของแต่ละอย่างในงานเลี้ยงน่ากินทั้งนั้นเลย

น้ำกิน n drinking water
คำอธิบาย: น้ำบริสุทธิ์ที่ใช้ดื่มแก้กระหาย
ความหมายเหมือนกับ: น้ำดื่ม
ตัวอย่างประโยค: ไปเดินป่าวันนี้เตรียมน้ำกินไว้ด้วยก็ดี

ใบกองเกิน n enroll certificate
คำอธิบาย: ใบสำคัญทหารกองเกิน ที่นายอำเภอออกให้แก่ชายซึ่งมีสัญชาติไทย และมีอายุย่างเข้า 18 ปี ที่ได้ไปลงบัญชีทหารกองเกิน
หน่วยนับ: ใบ
ตัวอย่างประโยค: ใบกองเกินเป็นใบสำคัญทางทหารที่ต้องเก็บรักษาไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป

กองเกิน n reserve forces
คำอธิบาย: ผู้ขึ้นทะเบียนรับราชการทหาร แต่ทางการยังไม่เรียกเข้ารับราชการ
หน่วยนับ: กอง
ตัวอย่างประโยค: ทหารกองเกินมารายงานตัว

การกินอยู่ n way of living
ความหมายเหมือนกับ: การกินการอยู่
ตัวอย่างประโยค: ในชนบทที่กันดารการกินอยู่เป็นไปอย่างลำบาก

กินตัว adv out of one´s power
คำอธิบาย: มากกว่าหรือยิ่งกว่าความสามารถที่มีอยู่
ความหมายเหมือนกับ: เกินกำลัง , เกินความสามารถ
ตัวอย่างประโยค: นักศึกษาใช้จ่ายเกินตัวจนทำให้อยากได้รายได้เพิ่มมากขึ้น แม้จะผิดศีลธรรมก็ตาม

กินพิกัด v overload
คำอธิบาย: มากกว่าที่กำหนดไว้
ตัวอย่างประโยค: สินค้าที่อยู่บนเรือเกินพิกัดไป 21 ตัน

ของกิน n foodstuff
คำอธิบาย: ของสำหรับกิน
ความหมายเหมือนกับ: อาหาร
ตัวอย่างประโยค: หน้าสถานีรถไฟมีรถเข็นขายของกินเป็นแถว

นอนกิน v be rich
ตัวอย่างประโยค: เขานอนกินสบายไปแล้ว แค่รับสินบนจากข้าราชการบางคนเท่านั้น

นักกิน n epicure
คำอธิบาย: ผู้ที่เชี่ยวชาญและสืบเสาะเรื่องอาหารการกิน
หน่วยนับ: คน

นั่งกินนอนกิน v be rich
คำอธิบาย: มีความร่ำรวยสุขสบายโดยไม่ต้องทำการงาน
ความหมายเหมือนกับ: มั่งคั่ง
ตัวอย่างประโยค: วันๆ พี่ชายเอาแต่นั่งกินนอนกินไม่ช่วยทำงานอะไรเลย

รุ้งกินน้ำ n rainbow
คำอธิบาย: ลำแสงของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ที่ฉายผ่านละอองน้ำในอากาศ ทำให้เห็นเป็นวงโค้งสีต่างๆ 7 สี
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: รุ้ง
ตัวอย่างประโยค: แสงสีของรุ้งกินน้ำที่วาดโค้งอยู่บนท้องฟ้าคงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มนุษย์รู้จักความสวยงามของสีสันต่างๆ ในกาลต่อมา

ห้องกินข้าว n dining-room
คำอธิบาย: ห้องสำหรับรับประทานอาหาร
หน่วยนับ: ห้อง
ความหมายเหมือนกับ: ห้องอาหาร
ตัวอย่างประโยค: วันนี้พ่อเดินเข้ามาในห้องกินข้าวเร็วกว่าปกติ

ห้องกินข้าว n dining-room
หน่วยนับ: ห้อง
ความหมายเหมือนกับ: ห้องอาหาร
ตัวอย่างประโยค: วันนี้พ่อเดินเข้ามาในห้องกินข้าวเร็วกว่าปกติ

เหลือกินเหลือใช้ v have a surplus
ความหมายเหมือนกับ: เกินพอ , เกินต้องการ
ตัวอย่างประโยค: ท่านเหลือกินเหลือใช้มากจนต้องเอาไปใช้อย่างสุรุ่ยสุร่าย

เหลือกินเหลือใช้ adj surplus
ความหมายเหมือนกับ: เกินพอ , เกินต้องการ
ตัวอย่างประโยค: ถ้าท่านมีสิ่งของที่เหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปบริจาคดีกว่าเก็บไว้

ค้ากำไรเกินควร v set an exorbitant price
คำอธิบาย: การขายสินค้าโดยตั้งราคาให้มากกว่าต้นทุนจนเกินไป
ตัวอย่างประโยค: ในยามที่น้ำตาลขาดตลาด พ่อค้าบางคนถือโอกาสค้ากำไรเกินควร

สัตว์กินเนื้อ n carnivore
คำอธิบาย: สัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหาร
ตัวอย่างประโยค: สิงโตเป็นสัตว์กินเนื้อที่มีความดุร้ายมาก จนได้รับฉายาว่า เจ้าป่า

หาเช้ากินค่ำ v live from hand to mouth
คำอธิบาย: หามาได้พอประทังชีวิตไปวันหนึ่งๆ
ตัวอย่างประโยค: เด็กเกเรส่วนใหญ่จะมีบิดามารดาที่ต้องหาเช้ากินค่ำ ไม่มีเวลาอบรมบุตร

ค้ากำไรเกินควร v set an exorbitant price
คำอธิบาย: การขายสินค้าโดยตั้งราคาให้มากกว่าต้นทุนจนเกินไป
ตัวอย่างประโยค: ในยามที่น้ำตาลขาดตลาด พ่อค้าบางคนถือโอกาสค้ากำไรเกินควร

สัตว์กินเนื้อ n carnivore
คำอธิบาย: สัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหาร
ตัวอย่างประโยค: สิงโตเป็นสัตว์กินเนื้อที่มีความดุร้ายมาก จนได้รับฉายาว่า เจ้าป่า

หาเช้ากินค่ำ v live from hand to mouth
คำอธิบาย: หามาได้พอประทังชีวิตไปวันหนึ่งๆ
ตัวอย่างประโยค: เด็กเกเรส่วนใหญ่จะมีบิดามารดาที่ต้องหาเช้ากินค่ำ ไม่มีเวลาอบรมบุตร

กินควร adv excessively
คำอธิบาย: เลยพอดี, เลยความสมควร
ความหมายเหมือนกับ: เกินไป , เกินเลย
ตัวอย่างประโยค: ราคาสินค้าขยับราคาสูงขึ้นเป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชนมากเกินควร

กินคาด v be beyond expectation
คำอธิบาย: เกินกว่าที่คาดหวังไว้
ตัวอย่างประโยค: ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบผลสำเร็จที่เกินคาด

ผู้มีอันจะกิน n wealthy person
ความหมายเหมือนกับ: ผู้มั่งมี , คนมั่งคั่ง , คนมั่งมี , คนมีอันจะกิน
คำตรงข้าม: ผู้ยากจน , ผู้ขัดสน , ผู้อัตคัด

คนมีอันจะกิน n wealthy person
ความหมายเหมือนกับ: ผู้มั่งมี , คนมั่งคั่ง , คนมั่งมี , ผู้มีอันจะกิน
คำตรงข้าม: ผู้ยากจน , ผู้ขัดสน , ผู้อัตคัด

ถือศีลกินเพล v observe religious precepts or rite

พูดเกินจริง v exaggerate
คำตรงข้าม: กล่าวตามจริง

กินจำเป็น adv more than is necessary

คิดเกินมูลค่า v rip off

ของกินเล่น n snack
ความหมายเหมือนกับ: ของขบเคี้ยว

กินเลย adv inordinately

หลอกกิน v be a joke for eating

ซื่อเกินไป adj honest
ความหมายเหมือนกับ: เถรตรง , ตรงเกินไป

ตรงเกินไป adj honest
ความหมายเหมือนกับ: เถรตรง , ซื่อเกินไป

เงินกินเปล่า n additional charges

กินฐานะ v exceed one´s power
ความหมายเหมือนกับ: เกินตัว

นักเรียนกินนอน n boarder
คำตรงข้าม: นักเรียนไปกลับ

กินจริง v be unbelievable
ความหมายเหมือนกับ: ไม่น่าเชื่อ , อัศจรรย์

กินจริง adj unbelievable
ความหมายเหมือนกับ: ไม่น่าเชื่อ , อัศจรรย์

กินจริง adv unbelievably
ความหมายเหมือนกับ: ไม่น่าเชื่อ , อัศจรรย์

การทำมาหากิน n occupation
ความหมายเหมือนกับ: อาชีว , อาชีพ , การงาน , การยังชีพ

มากเกิน adv exceedingly

กินพอดี adv too much
ความหมายเหมือนกับ: เกินดี

กินหน้าเกินตา adv too far

กินกำหนด v expire
ความหมายเหมือนกับ: หมดอายุ , เกินอายุ

กินอายุ v expire
ความหมายเหมือนกับ: หมดอายุ , เกินกำหนด

คอยกิน v wait for the winner in a card game

การกินสินบน n corruption
ความหมายเหมือนกับ: การฉ้อราษฎร์บังหลวง

มากเกิน adj surplus
ความหมายเหมือนกับ: เกิน

มีไม่สู้จะพอกินพอใช้ v be poor
ความหมายเหมือนกับ: อัตคัด , ขาดแคลน , ฝืดเคือง , ขัดสน , ยากจน , ยากแค้น , อดอยาก
คำตรงข้าม: ร่ำรวย , มั่งคั่ง , มั่งมี , อุดมสมบูรณ์

ไม่มีจะกิน v be penniless
ความหมายเหมือนกับ: จนมาก , อัตคัด , ขัดสน , ยากแค้น , ยากจน , อดอยาก
คำตรงข้าม: ร่ำรวย , มั่งคั่ง , มั่งมี , อุดมสมบูรณ์

ทะเยอทะยานเกินตัว v be ambitious for great achievement
ความหมายเหมือนกับ: ทะเยอทะยาน
คำตรงข้าม: ใฝ่ต่ำ

บ่อยเกิน adv repetitiously
ความหมายเหมือนกับ: มากเกินไป

อีแก่กินน้ำ n card game

สัตว์กินนม n mammal
ความหมายเหมือนกับ: สัตว์เลือดอุ่น

ถือศีลกินเพล v observe religious precepts/rite
ความหมายเหมือนกับ: รักษาศีล

กินพอ adv very much
ความหมายเหมือนกับ: มากมาย

โกงกิน v corrupt
ความหมายเหมือนกับ: ทุจริต , คอร์รัปชั่น

โกงกิน v corrupt
ความหมายเหมือนกับ: ทุจริต , คอร์รับชั่น

กล้วยกินดิบ n kind of banana

ถือศิลกินบวช v eat vegetarian meal

นกกินเปี้ยว n white-collared kingfisher

การกินการอยู่ n way of living

กินความสามารถ adv out of one´s power
ความหมายเหมือนกับ: เกินกำลัง

ของกินเล่น n snack
ความหมายเหมือนกับ: ขนมขบเคี้ยว , ขนม , อาหารว่าง

ของกินเล่น n snack
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องว่าง , อาหารว่าง

กินพอ v have a surplus
ความหมายเหมือนกับ: เกินต้องการ

กินพอ adj surplus
ความหมายเหมือนกับ: เกินต้องการ

กินพอ v be ample
ความหมายเหมือนกับ: มากเกิน

มากเกิน v be ample
ความหมายเหมือนกับ: เกินพอ

กินพอ adj ample
ความหมายเหมือนกับ: มากเกิน

มากเกิน adj ample
ความหมายเหมือนกับ: เกินพอ

กินพอ adv amply
ความหมายเหมือนกับ: มากเกิน , มากมาย

มากเกิน adv amply
ความหมายเหมือนกับ: เกินพอ , มากมาย

นกกินปลา n black-capped kingfisher
ความหมายเหมือนกับ: นกกระเต็น , นกปากราก

กินพอ v be ample
ความหมายเหมือนกับ: มากมาย , เหลือแหล่ , เหลือล้น
คำตรงข้าม: ขาด , น้อย

กินพอ v be excessive
ความหมายเหมือนกับ: เหลือเฟือ , มากมาย
คำตรงข้าม: ขาด , น้อย

กินพอ adv excessively
ความหมายเหมือนกับ: เหลือเฟือ , มากมาย
คำตรงข้าม: ขาด , น้อย

นกกินปลา n black-capped kingfisher
ความหมายเหมือนกับ: นกกระเต็น , นกปากราก

สลากกินรวบ n illegal lottery
ความหมายเหมือนกับ: หวยเถื่อน

กินเลย adv excessively
ความหมายเหมือนกับ: เกินไปค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top