กิจ. งาน

ภาษาอังกฤษ


n business
ความหมายเหมือนกับ: การงาน , หน้าที่
คำที่เกี่ยวข้อง: mission , commission , activity , errand , work , duty