กิจการงาน

ภาษาอังกฤษ


n work
ความหมายเหมือนกับ: การงาน , การทำงาน , ภารกิจ , หน้าที่ , อาชีพ
คำที่เกี่ยวข้อง: job , employment , occupation , profession , business