กิจ

ภาษาอังกฤษ


n duty
ความหมายเหมือนกับ: ธุระ , งาน , การงาน
คำที่เกี่ยวข้อง: work , business , affair , activity , operation
ตัวอย่างประโยค: ผู้จัดการมีกิจที่จะต้องทำมากมายก่อนไปต่างประเทศ