กำแพง

ภาษาอังกฤษ


n wall
คำอธิบาย: เครื่องกั้น เครื่องล้อม ที่ก่อด้วยอิฐ ดิน หรือ หิน เป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องกั้น , เครื่องล้อม , ปราการ , เครื่องขวางกั้น , เครื่องกีดดั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: barrier , partition
ตัวอย่างประโยค: ทหารพม่าสุมไฟทลายกำแพงที่สร้างไว้ได้สำเร็จ

คำที่มี "กำแพง" ในคำ


กำแพงแก้ว n low wall surrounding a pagoda
คำอธิบาย: กำแพงเตี้ยๆ ที่ทำล้อมโบสถ์ วิหาร หรือเจดีย์ เป็นต้น เพื่อให้ดูงาม
ตัวอย่างประโยค: วัดนี้มีกำแพงแก้วที่งดงามมาก

กำแพงเพชร n Kamphaeng Phet
ความหมายเหมือนกับ: จังหวัดกำแพงเพชร
ตัวอย่างประโยค: กำแพงเพชร เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 700 ปี

กำแพงภาษี n tariff wall
ตัวอย่างประโยค: การจัดตั้งกำแพงภาษีเป็นการซ้ำเติมให้เศรษฐกิจยิ่งตกต่ำลง

กำแพงเมือง n city wall
หน่วยนับ: ด้าน
ตัวอย่างประโยค: กำแพงเมืองโบราณบางแห่งสร้างด้วยศิลาแลง

กำแพงเมืองจีน n Chinese Wall
ตัวอย่างประโยค: มีหลายสิ่งหลายอย่างที่นับได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของสาธารณรัฐประชาชน จีน แต่สิ่งที่คนทั่วไปรู้จักกันเป็นอย่างดี ก็เห็นจะเป็นกำแพงเมืองจีน

สร้างกำแพง v create a barrier
คำอธิบาย: สร้างอุปสรรคมากั้นความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ตัวอย่างประโยค: เราไม่ควรสร้างกำแพงขึ้นมาระหว่างกลุ่มเพื่อนร่วมงานด้วยกัน

จังหวัดกำแพงเพชร n Kamphaeng Phet

หัวชนกำแพง adv stubbornlyค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top