กำแพง

ภาษาอังกฤษ


n wall
คำอธิบาย: เครื่องกั้น เครื่องล้อม ที่ก่อด้วยอิฐ ดิน หรือ หิน เป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องกั้น , เครื่องล้อม , ปราการ , เครื่องขวางกั้น , เครื่องกีดดั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: barrier , partition
ตัวอย่างประโยค: ทหารพม่าสุมไฟทลายกำแพงที่สร้างไว้ได้สำเร็จ