กำหนดไว้

ภาษาอังกฤษ


v stamp
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งไว้
คำที่เกี่ยวข้อง: imprint , legislate , enact , decree
v note
ความหมายเหมือนกับ: จดจำไว้
คำที่เกี่ยวข้อง: record , register , chronicle