กำหนดค่า

ภาษาอังกฤษ


v appraise
ความหมายเหมือนกับ: กำหนดราคา , คาดค่า , ประมาณราคา
คำที่เกี่ยวข้อง: assess , estimate


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top