กำหนด

ภาษาอังกฤษ


v specify
ความหมายเหมือนกับ: ระบุ , ออกกฎ , บังคับ
คำที่เกี่ยวข้อง: prescribe , stipulate , determine , define , fix , appoint
ตัวอย่างประโยค: ข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าทุกคนต้องมาทำงานก่อนเวลา 9.00 น.
v decide
ความหมายเหมือนกับ: หมายไว้ , ตราไว้ , ปลงใจ , ตัดสินใจ , พิจารณา
คำที่เกี่ยวข้อง: determine , assign , fix , set , settle
ตัวอย่างประโยค: พรรคประชากรไทยกำหนดตัวบุคคลที่จะลงสมัครเรียบร้อยแล้ว
n specification
ความหมายเหมือนกับ: กำหนดการ , การระบุ , การกำหนด
คำที่เกี่ยวข้อง: determination , assignation , fix , set
ตัวอย่างประโยค: ถึงแม้จะล่วงกำหนดที่สัญญาไป 7 วันแล้ว แต่เขาก็ยังไม่เอาเงินมาคืน