กำลังกาย

ภาษาอังกฤษ


n strength
คำที่เกี่ยวข้อง: stamina , brawn , sturdiness , toughness , might , robustness
คำตรงข้าม: แรงใจ
n strength
ความหมายเหมือนกับ: กำลัง , พลัง , ความแข็งแรง , พละ , กำลัง
คำที่เกี่ยวข้อง: sinews , physical power , vigour , bodily strength , physical force , energy , power , effort
n strength
คำที่เกี่ยวข้อง: might , energy , effort
คำตรงข้าม: แรงใจ
n strength
คำที่เกี่ยวข้อง: might , energy , effort
คำตรงข้าม: แรงใจ