กำ

ภาษาอังกฤษ


clas handful
คำอธิบาย: ลักษณนามเรียกดอกไม้ ผักหรือหญ้าที่มัดไว้
คำที่เกี่ยวข้อง: bunch , wisp , bundle
ตัวอย่างประโยค: ดอกไม้ 3 กำใหญ่ๆ ถูกนำมาจัดเป็นช่ออย่างงดงาม
v grasp
คำอธิบาย: ทำนิ้วมือให้งอเข้าจดอุ้งมือ, เอานิ้วมือโอบรอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, อาการที่งอนิ้วมือรวบจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้
ความหมายเหมือนกับ: จับ , กุม
คำที่เกี่ยวข้อง: hold , clench , grip , seize
ตัวอย่างประโยค: ครูผู้ฝึกสอนบอกให้เขากำด้ามแร็คเก็ตแน่นๆ
n linear measure equal to eight inches
คำอธิบาย: มาตราวัดรอบของกลม
n spokes of a wheel
คำอธิบาย: ซี่ล้อรถหรือเกวียน
หน่วยนับ: ซี่