การให้พร

ภาษาอังกฤษ


n blessing
ความหมายเหมือนกับ: การอวยพร
คำที่เกี่ยวข้อง: compliment , wish


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top