การใช้เหตุผล

ภาษาอังกฤษ


n analysis
ความหมายเหมือนกับ: การใคร่ครวญ , การวิเคราะห์ , การคิด , การไตร่ตรอง , การพิจารณา
คำที่เกี่ยวข้อง: examination , scrutiny , perusal , consideration , deliberation


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top