การใคร่ครวญ

ภาษาอังกฤษ


n analysis
ความหมายเหมือนกับ: การวิเคราะห์ , การคิด , การไตร่ตรอง , การใช้เหตุผล , การพิจารณา
คำที่เกี่ยวข้อง: examination , scrutiny , perusal , consideration , deliberation
n consideration
ความหมายเหมือนกับ: การคิดคำนึง
คำที่เกี่ยวข้อง: pondering , contemplation , reflection , reflexion
n thinking
ความหมายเหมือนกับ: การคิดคำนึง , ห้วงคำนึง
คำที่เกี่ยวข้อง: imagination , thought


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top