การโจมตี

ภาษาอังกฤษ


n attack
ความหมายเหมือนกับ: การทิ้งระเบิด , การบอมบ์
คำที่เกี่ยวข้อง: assault , assailing , bomb