การโจมตี

ภาษาอังกฤษ


n attack
ความหมายเหมือนกับ: การทิ้งระเบิด , การบอมบ์
คำที่เกี่ยวข้อง: assault , assailing , bomb

คำที่มี "การโจมตี" ในคำ


การโจมตีทางอากาศ n air strike
คำอธิบาย: ใช้กำลังบุกเข้าสู้รบทางอากาศ
ตัวอย่างประโยค: การรบเมื่อวานนี้เป็นปฏิบัติการร่วมระหว่างทหารราบสหรัฐกับการโจมตีทางอากาศที่เขตภูเขาในเมืองการ์เดซค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top