การโกง

ภาษาอังกฤษ


n cheating
ความหมายเหมือนกับ: การคด , การฉ้อฉล
คำที่เกี่ยวข้อง: fraud , swindle
ตัวอย่างประโยค: การโกงเงินเพื่อนบ้านทำให้เขาถูกตำรวจจับ