การแนะนำเบื้องต้น

ภาษาอังกฤษ


n orientation
ความหมายเหมือนกับ: การอบรมเบื้องต้น , การชี้แนว
คำตรงข้าม: ปัจฉิมนิเทศ