การเสี่ยงภัย

ภาษาอังกฤษ


n adventure
ความหมายเหมือนกับ: การเสี่ยงอันตราย
คำที่เกี่ยวข้อง: risk , venture , chance , undertaking


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top