การเสียชีวิต

ภาษาอังกฤษ


n death
ความหมายเหมือนกับ: การม้วยมรณ์ , การถึงแก่กรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: dying , demise , decease
คำตรงข้าม: การเกิด