การเสนอแนะ

ภาษาอังกฤษ


n suggestion
ความหมายเหมือนกับ: การแนะ , การแนะนำ , การชี้แนะ
คำที่เกี่ยวข้อง: advice , recommendation


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top