การเลือกเฟ้น

ภาษาอังกฤษ


n choosing
ความหมายเหมือนกับ: การคัดสรร , การสรรหา
คำที่เกี่ยวข้อง: picking , selecting